บทความ

ออกแบบตู้ซับวูเฟอร์ สำหรับการแข่งขัน SPL


เทคนิคในครั้งนี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ การออกแบบตู้ซับวูเฟอร์ สำหรับการแข่งขัน SPL และจะขอกล่าวถึงตู้เปิด เพราะตู้เปิดมีความเหมาะสมกว่าตู้ประเภทอื่นๆ เนื่องจากสามารถตอบสนองช่วงกว้างของค่าความถี่ได้ดีกว่า ส่วนตู้สำหรับ
การแข่งขัน SPL จะมีการออกแบบให้มีค่าความถี่โดยเฉพาะมากขึ้น

สูตรคำนวณความเร็วเสียง
การออกแบบ ตู้ SPL จำเป็นต้องหาค่าความถี่ที่ดีที่สุดภายในรถ เราจะรู้ค่าความถี่ที่จะใช้ได้อย่างไร ? อันดับแรกของภาคทฤษฎี คือ คลื่นเสียงค่าความถี่เดียว จะใช้รูปแบบคลื่น SINE โดยคลื่นรูป SINE นี้ สามารถวัด หรือใช้สมการด้วยสูตร

ง่ายๆ ซึ่งคลื่นเสียงปกติ จะวัดเป็นฟุต แต่เนื่องจากการทำงานในข้อจำกัดของรถ มันจะถูกแสดงในหน่วยของนิ้ว นั่นหมายความว่า เราต้องเริ่มต้นด้วยการแปลงความเร็วเสียง 1,130 ฟุต/วินาที ให้กลายเป็นนิ้ว โดยใช้สูตร 1,130×12 จะเท่า
กับ 13,560 นิ้ว/วินาที

เทคนิคการออกแบบตู้
การเริ่มต้นออกแบบตู้ภายในรถ ที่ใช้กฎสำหรับ DB DRAG RACING ในการแข่งขันรุ่น SUPER STREET และรุ่น EXTREME มีดังนี้ ก่อนอื่นให้ดู (ภาพประกอบ) แนวสี่ของเส้นที่ทำเครื่องหมาย A, B, C, D เป็นเส้นเฟสคลื่นเสียง โดยใช้วิธีการ

วัดจากกรวยลำโพงไปยังจุดอ้างอิงที่แผงหน้าปัด ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไมโครโฟนติดตั้งอยู่ในระหว่างการแข่งขัน และแนวเส้น A มีความยาวอยู่ที่ 50″ สามารถคำนวณค่าความถี่ด้วยสูตร 13,560 หาร 50 เท่ากับ 271.2 HZ (สังเกตจากรูป A) แต่
กฎที่ใช้แข่งขันจะต้องเป็น 80 HZ หรือต่ำกว่า ส่วนวิธีที่จะทำค่าความถี่จาก 271.2 HZ ให้อยู่ต่ำกว่าจุด 80 HZ นั้น โดยใช้วิธีแบ่งคลื่นเสียงออกเป็น 4 ส่วน 90, 180, 270, 360 องศา ในกรณีนี้จะใช้ 1/4 ของรูปคลื่น ซึ่งจะได้จุดค่าความถี่ต่ำกว่า 68 HZ

ตอนนี้เรารู้ว่า 68 HZ เป็นค่าความถี่ที่ให้ผลสูงสุด เมื่อต้องใช้คอมพิวเตอร์คำนวณปริมาตรตู้ และเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ซึ่งพโรแกรมตู้ ที่สามารถคำนวณได้ดี คือ LEAP ของ LINEAR X ซึ่งมีคุณภาพสูง เพราะสามารถพิจารณาการทำงานของ
ลำโพงในระดับกำลังขับสูงสุดได้ และพโรแกรม TERMPRO และ BASSBOX สามารถใช้งานได้ดีเช่นเดียวกัน

เป้าหมายในการออกแบบตู้ เพื่อที่จะสร้างจุดความดังสูงสุดที่เป็นไปได้ให้ใกล้กับ 1/4 ของคลื่นความถี่ และการออกแบบตู้ ในบางครั้งก็มีข้อผิดพลาดในการหาปริมาตรตู้ที่ถูกต้อง การคาดคะเนท่อ และความยาวท่อ ซึ่งตรงจุดนี้มีปัจจัยบางอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยอ่านบทสรุปท้ายเรื่อง

เมื่อตัดสินใจเลือกตู้ และท่อ สำหรับการออกแบบจริง ส่วนหนึ่งของกระบวนการที่แสดงถึงคลื่นด้านหน้า และด้านหลัง มีจุดแตกต่างกัน คือ จุดด้านหน้าลำโพง เริ่มต้นด้วย 0 องศา และด้านหลังลำโพงเป็น 180 องศา เมื่อนึกถึงแนวคลื่นด้านหลังกับคลื่นด้านหน้า ซึ่งคลื่นด้านหน้าเริ่มต้นที่ 0 องศา และขอบเขตจุดอ้างอิงถึงแผงหน้าปัดที่ 90 องศา เพื่อให้คลื่นด้านหลังมีเฟสเดียวกันกับคลื่นด้านหน้า โดยทำให้เท่ากันได้จากสมการ 3A = B+C+D

ถ้าหากใช้ลำโพงซับวูเฟอร์มากกว่า 1 ตัวในการแข่งขัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำมาพิจารณา ในตอนนี้จะเข้าใจถึงการควบคุมจากซับวูเฟอร์ เมื่อใช้ซับวูเฟอร์หลายตัว ก็ต้องรู้ถึงความยาวคลื่นเดียวกัน หรือค่าความถี่เดียวกัน ในตอนที่จะเริ่มต้นสร้างตู้ แต่ต้องแน่ใจว่ามีการปรับห้องลำโพงเรียบร้อยแล้ว โดยใช้พโรแกรมคอมพิวเตอร์จะอ้างอิงได้ดีในการทำงาน แต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไป

สรุป
มีหลากหลายแนวทางในการออกแบบรถแข่งขัน SPL เช่น การแก้ไขปริมาตรภายใน และความแข็งแรงของตู้ เพื่อที่จะลดเรโซแนนศ์ โดยไม่ไปเพิ่มผลกระทบกับตู้ และการควบคุมรูปคลื่นข้างในรถ จะมีประโยชน์อย่างมากในแง่ของ SPL

และความเร็วเสียง จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และอากาศ ยกตัวอย่าง ที่ 60 องศา (F) 1 ใน 4 ของคลื่นจากคลื่นเสียง 50 HZ จะมีความยาว 67″ เช่นเดียวกับค่าความถี่ 50 HZ ต้องการ 69.13″ ที่ 90 องศา (F) ในอุณหภูมิที่อาจแตกต่างกันในค่าความถี่สูงสุดภายในรถ อาจมีการเปลี่ยนแปลงประมาณ 1-3 HZ------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2554
คอลัมน์ : เทคนิค
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/EI34X
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th