บทความ

อภิเชต สีตกะลิน


ค่ายรถยนต์น้องใหม่จากประเทศอินเดีย ทาทา ที่เพิ่งเปิดตลาดในบ้านเราได้ไม่นาน เตรียมรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจในปีนี้ อย่างไร “4 WHEELS” สัมภาษณ์ อภิเชต สีตกะลิน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

4 WHEELS : คุณมองสถานการณ์ตลาดรถยนต์ในปีนี้อย่างไร ?

อภิเชต : วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากตลาดภายนอกประเทศ เริ่มจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของหลายประเทศ แล้วจึงลามไปทั่วโลก ไทยเองก็ได้รับผลกระทบ ทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก เห็นได้ชัดจากช่วงต้นปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์รวมมีอัตราการเติบโตลดลง โดยเฉพาะตลาดรถพิคอัพ ส่วนตลาดรถเก๋งที่เคยเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีที่แล้ว ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน สาเหตุมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจชะลอการซื้อรถ รวมทั้งระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ประกอบกับสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ที่สำคัญ ไม่มีใครกล้าประเมินว่า สิ้นปีนี้ตลาดรถยนต์รวมจะเป็นอย่างไร เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

4 WHEELS : บริษัท ฯ วางแผนการดำเนินงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไร ?

อภิเชต : บริษัท ฯ ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ เราไม่ได้คาดหวังเรื่องยอดขายมากนัก แต่สิ่งที่เราวางแผนการดำเนินงานใน 3 ปีแรก คือ การสร้างบแรนด์ ทาทา ให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ว่าบริษัท ฯ เป็นอย่างไร สินค้าและบริการเป็นอย่างไร โดยเน้นให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ร่วมกับสินค้าและบริการของบริษัท ฯ และให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับลูกค้า

นอกจากนี้ การวางระบบโครงสร้างต่างๆ ของบริษัท ฯ ต้องมีความพร้อมให้มากกว่านี้ ทั้งในด้านความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ผู้ผลิตชิ้นส่วน ความพร้อมของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ ปัจจุบัน บริษัท ฯ ได้รับความร่วมมือจากธนาคารกรุงไทย ในการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ทาทา สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย มีพันธมิตรในการปล่อยสินเชื่อ คือ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด, ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน), ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ด้านเครือข่ายผู้แทนจำหน่าย ต้องมีเครือข่ายการจำหน่ายและการบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ปัจจุบันบริษัท ฯ มีผู้แทนจำหน่ายกว่า 33 ราย และเอาท์เลทกว่า 35 แห่ง ซึ่งเดิมตั้งเป้าเพิ่มจำนวนเอาท์เลทเป็น 45 แห่งในปีนี้ แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัท ฯ จึงชะลอการเพิ่มจำนวน และให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละเอาท์เลทให้มากขึ้น

4 WHEELS : วางกลยุทธ์สำหรับกระตุ้นยอดจำหน่ายในปีนี้อย่างไร ?

อภิเชต : ปีนี้เป็นปีที่ยากสำหรับการดำเนินธุรกิจ ผู้บริโภคทั่วไประมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น การตัดสินใจซื้อรถยนต์ลดลง ขณะเดียวกันสถาบันการเงินก็เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ คาดว่ายอดจำหน่ายรถ ทาทา จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากการวางเป้าหมายทางการตลาดของ ทาทา ที่เน้นกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อรถเพื่อการพาณิชย์เป็นหลัก ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้ แม้เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร แต่ความต้องการรถเพื่อนำมาใช้งานยังคงมีอยู่

นอกจากนี้ รถพิคอัพ ทาทา ซีนอน เครื่องยนต์ 2,200 ซีซี มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยกว่ารถเครื่องยนต์ 2,500 ซีซี รวมทั้ง ทาทา ซีนอน ซูเพอร์ ซีเอนจี ซึ่งเป็นรถพิคอัพรุ่นแรกของประเทศไทยที่ใช้เชื้อเพลิงเอนจีวี 100 % ยังมีราคาเชื้อเพลิงต่ำกว่ารถที่ใช้น้ำมันดีเซลกว่าครึ่ง จึงสามารถช่วยลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงของผู้ประกอบการ และน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีของกลุ่มผู้ประกอบการในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่อยากลดต้นทุนค่าขนส่ง ด้วยการใช้พาหนะที่มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำ ค่าบำรุงรักษาต่ำ ขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการบรรทุก

สำหรับการวางกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขายในปีนี้ บริษัท ฯ จะเน้นการเข้าไปหากลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการภาคขนส่ง เพื่อนำเสนอโซลูชันของระบบขนส่ง ว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถลดค่าขนส่งลงได้ อาทิ รถพิคอัพ ทาทา มีความสามารถในการบรรทุกเท่าไร ประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้เท่าไร มีค่าบำรุงรักษาต่อระยะทาง 100,000 กม. เท่าไร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้กลุ่มลูกค้าได้ทดลองใช้รถจริง ด้วยการบรรทุกตามลักษณะการใช้งานจริง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรถด้วยตัวเอง

4 WHEELS : บริษัท ฯ วางแผนเปิดตัวรถรุ่นใหม่ในปีนี้หรือไม่ ?

อภิเชต : ช่วงไตรมาส 2 บริษัท ฯ จะเปิดตัวรถพิคอัพ ทาทา ซีนอน รุ่นซิงเกิลแคบ มีทั้งรุ่นเครื่องยนต์ 2,200 ซีซี และเครื่องยนต์ ซีเอนจี เน้นจับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้รถเพื่อการพาณิชย์เป็นหลัก

4 WHEELS : คุณคิดว่าบริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจมาถูกทางแล้วหรือไม่ ?

อภิเชต : ก่อนที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ทาทา ศึกษาตลาดในประเทศไทยมานาน รวมทั้งศึกษาวิจัยถึงผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้ามาทำตลาด และมองว่าควรนำรถพิคอัพเข้ามาเปิดตลาดก่อน เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถพิคอัพที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก อย่างไรก็ตาม ตลาดรถพิคอัพในประเทศไทย มีผู้ผลิตที่มีความแข็งแกร่ง และทำตลาดมานาน ทาทา มอเตอร์ส จึงมองว่า หากต้องการทำตลาดในเมืองไทย ให้อยู่ได้ในระยะยาว ต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน รวมทั้งต้องเป็นรถที่ผู้บริโภคต้องการ จึงตัดสินใจเปิดตัวด้วยรถพิคอัพ ทาทา ซีนอน ซึ่งเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซล 2,200 ซีซี

นอกจากนี้ เมื่อภาครัฐดำเนินโครงการอีโคคาร์ ซึ่งเป็นรถเล็กประหยัดพลังงาน บริษัท ฯ ก็ได้ยื่นขอรับอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อร่วมโครงการดังกล่าว โดยมองว่า ในอนาคต รถยนต์ขนาดเล็ก ประหยัดพลังงาน จะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก การตัดสินใจทำตลาดรถพิคอัพเครื่องยนต์ 2,200 ซีซี และเครื่องยนต์ ซีเอนจี รวมทั้งการผลิตอีโคคาร์ ถือว่า ทาทา เดินมาถูกทางแล้วสำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และเป็นการยืนยันว่า ทาทา ไม่ได้ทำธุรกิจด้วยสภาวะของวันนี้ แต่ทำธุรกิจเพื่อรองรับอนาคต------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ/นาทลดา ทองมาก
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2552
คอลัมน์ : สัมภาษณ์พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/5rN2O
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th