สัมภาษณ์พิเศษ

อภิเชต สีตกะลิน


ค่ายรถยนต์น้องใหม่จากประเทศอินเดีย ทาทา ที่เพิ่งเปิดตลาดในบ้านเราได้ไม่นาน เตรียมรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจในปีนี้ อย่างไร “4 WHEELS” สัมภาษณ์ อภิเชต สีตกะลิน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

4 WHEELS : คุณมองสถานการณ์ตลาดรถยนต์ในปีนี้อย่างไร ?

อภิเชต : วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากตลาดภายนอกประเทศ เริ่มจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของหลายประเทศ แล้วจึงลามไปทั่วโลก ไทยเองก็ได้รับผลกระทบ ทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก เห็นได้ชัดจากช่วงต้นปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์รวมมีอัตราการเติบโตลดลง โดยเฉพาะตลาดรถพิคอัพ ส่วนตลาดรถเก๋งที่เคยเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีที่แล้ว ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน สาเหตุมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจชะลอการซื้อรถ รวมทั้งระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ประกอบกับสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ที่สำคัญ ไม่มีใครกล้าประเมินว่า สิ้นปีนี้ตลาดรถยนต์รวมจะเป็นอย่างไร เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

4 WHEELS : บริษัท ฯ วางแผนการดำเนินงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไร ?

อภิเชต : บริษัท ฯ ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ เราไม่ได้คาดหวังเรื่องยอดขายมากนัก แต่สิ่งที่เราวางแผนการดำเนินงานใน 3 ปีแรก คือ การสร้างบแรนด์ ทาทา ให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ว่าบริษัท ฯ เป็นอย่างไร สินค้าและบริการเป็นอย่างไร โดยเน้นให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ร่วมกับสินค้าและบริการของบริษัท ฯ และให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับลูกค้า

นอกจากนี้ การวางระบบโครงสร้างต่างๆ ของบริษัท ฯ ต้องมีความพร้อมให้มากกว่านี้ ทั้งในด้านความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ผู้ผลิตชิ้นส่วน ความพร้อมของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ ปัจจุบัน บริษัท ฯ ได้รับความร่วมมือจากธนาคารกรุงไทย ในการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ทาทา สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย มีพันธมิตรในการปล่อยสินเชื่อ คือ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด, ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน), ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ด้านเครือข่ายผู้แทนจำหน่าย ต้องมีเครือข่ายการจำหน่ายและการบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ปัจจุบันบริษัท ฯ มีผู้แทนจำหน่ายกว่า 33 ราย และเอาท์เลทกว่า 35 แห่ง ซึ่งเดิมตั้งเป้าเพิ่มจำนวนเอาท์เลทเป็น 45 แห่งในปีนี้ แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัท ฯ จึงชะลอการเพิ่มจำนวน และให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละเอาท์เลทให้มากขึ้น

4 WHEELS : วางกลยุทธ์สำหรับกระตุ้นยอดจำหน่ายในปีนี้อย่างไร ?

อภิเชต : ปีนี้เป็นปีที่ยากสำหรับการดำเนินธุรกิจ ผู้บริโภคทั่วไประมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น การตัดสินใจซื้อรถยนต์ลดลง ขณะเดียวกันสถาบันการเงินก็เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ คาดว่ายอดจำหน่ายรถ ทาทา จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากการวางเป้าหมายทางการตลาดของ ทาทา ที่เน้นกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อรถเพื่อการพาณิชย์เป็นหลัก ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้ แม้เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร แต่ความต้องการรถเพื่อนำมาใช้งานยังคงมีอยู่

นอกจากนี้ รถพิคอัพ ทาทา ซีนอน เครื่องยนต์ 2,200 ซีซี มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยกว่ารถเครื่องยนต์ 2,500 ซีซี รวมทั้ง ทาทา ซีนอน ซูเพอร์ ซีเอนจี ซึ่งเป็นรถพิคอัพรุ่นแรกของประเทศไทยที่ใช้เชื้อเพลิงเอนจีวี 100 % ยังมีราคาเชื้อเพลิงต่ำกว่ารถที่ใช้น้ำมันดีเซลกว่าครึ่ง จึงสามารถช่วยลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงของผู้ประกอบการ และน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีของกลุ่มผู้ประกอบการในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่อยากลดต้นทุนค่าขนส่ง ด้วยการใช้พาหนะที่มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำ ค่าบำรุงรักษาต่ำ ขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการบรรทุก

สำหรับการวางกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขายในปีนี้ บริษัท ฯ จะเน้นการเข้าไปหากลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการภาคขนส่ง เพื่อนำเสนอโซลูชันของระบบขนส่ง ว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถลดค่าขนส่งลงได้ อาทิ รถพิคอัพ ทาทา มีความสามารถในการบรรทุกเท่าไร ประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้เท่าไร มีค่าบำรุงรักษาต่อระยะทาง 100,000 กม. เท่าไร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้กลุ่มลูกค้าได้ทดลองใช้รถจริง ด้วยการบรรทุกตามลักษณะการใช้งานจริง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรถด้วยตัวเอง

4 WHEELS : บริษัท ฯ วางแผนเปิดตัวรถรุ่นใหม่ในปีนี้หรือไม่ ?

อภิเชต : ช่วงไตรมาส 2 บริษัท ฯ จะเปิดตัวรถพิคอัพ ทาทา ซีนอน รุ่นซิงเกิลแคบ มีทั้งรุ่นเครื่องยนต์ 2,200 ซีซี และเครื่องยนต์ ซีเอนจี เน้นจับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้รถเพื่อการพาณิชย์เป็นหลัก

4 WHEELS : คุณคิดว่าบริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจมาถูกทางแล้วหรือไม่ ?

อภิเชต : ก่อนที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ทาทา ศึกษาตลาดในประเทศไทยมานาน รวมทั้งศึกษาวิจัยถึงผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้ามาทำตลาด และมองว่าควรนำรถพิคอัพเข้ามาเปิดตลาดก่อน เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถพิคอัพที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก อย่างไรก็ตาม ตลาดรถพิคอัพในประเทศไทย มีผู้ผลิตที่มีความแข็งแกร่ง และทำตลาดมานาน ทาทา มอเตอร์ส จึงมองว่า หากต้องการทำตลาดในเมืองไทย ให้อยู่ได้ในระยะยาว ต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน รวมทั้งต้องเป็นรถที่ผู้บริโภคต้องการ จึงตัดสินใจเปิดตัวด้วยรถพิคอัพ ทาทา ซีนอน ซึ่งเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซล 2,200 ซีซี

นอกจากนี้ เมื่อภาครัฐดำเนินโครงการอีโคคาร์ ซึ่งเป็นรถเล็กประหยัดพลังงาน บริษัท ฯ ก็ได้ยื่นขอรับอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อร่วมโครงการดังกล่าว โดยมองว่า ในอนาคต รถยนต์ขนาดเล็ก ประหยัดพลังงาน จะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก การตัดสินใจทำตลาดรถพิคอัพเครื่องยนต์ 2,200 ซีซี และเครื่องยนต์ ซีเอนจี รวมทั้งการผลิตอีโคคาร์ ถือว่า ทาทา เดินมาถูกทางแล้วสำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และเป็นการยืนยันว่า ทาทา ไม่ได้ทำธุรกิจด้วยสภาวะของวันนี้ แต่ทำธุรกิจเพื่อรองรับอนาคต------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ/นาทลดา ทองมาก
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2552
คอลัมน์ : สัมภาษณ์พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/5rN2O
เพิ่มเพื่อน