ชีวิตคือความรื่นรมย์

รอยบาทเหยียบแน่นไว้


ประวัติวีรบุรุษไซร้ เตือนใจ เรานา
ว่าอาจจะยังชนม์ เลิศได้
แลยามจะบรรลัย ทิ้งซึ่ง
รอยบาทเหยียบแน่นไว้ แทบพื้นทรายสมัย
(พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

สมัยก่อนเมื่อถึงหน้าร้อน ผู้มีฐานะดีก็จะพูดกันว่า จะไปตากอากาศที่ไหนดี ถ้าเป็นชายทะเล ส่วนมากก็จะมองไปที่หัวหิน

แต่ทุกวันนี้ ไม่ต้องรอถึงหน้าร้อน คนทั่วไปก็มักพูดถึงการไปพักผ่อนต่างจังหวัด หรือในชนบท และเมื่อนึกถึงชายทะเล หัวหินจะเป็นที่ที่คนจำนวนมากปรารถนา เป็นเช่นนี้มาเกือบศตวรรษแล้ว ใครจะนึกบ้างไหมนะว่าเพราะอะไร

มีเอกสารทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้ให้รำลึกได้ว่า บุคคลผู้หนึ่งที่มีส่วนอย่างมากในการทำให้หัวหินเป็นถิ่นในฝันอย่างมั่นคงมาถึงบัดนี้ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระราชโอรสองค์ที่ 35 ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระปิยมหาราช พระผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติ
และประชาชนชาวไทยเป็นอเนกประการ

ก่อนที่จะครบ 130 ปี แห่งวันประสูติ ในวันที่ 23 มกราคม 2554 (อีก 2 ปี) พระทายาทของเสด็จในกรม ฯ ในนาม “กองทุนวิมลฉัตร 84 พระชันษา” เริ่มโหมโรงโดยจัดงานมอบรางวัล “บุรฉัตรไชยากร” เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศ โดยเน้นไปที่ผลงานแรกที่ทรงทำให้ ”หัวหิน” เป็นเมืองตากอากาศที่ยั่งยืนแห่งแรกของไทย

สิ่งแรกที่ทำความเจริญให้หัวหิน ในขณะที่ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชากรมรถไฟหลวง ช่วงปี 2454 ที่ทรงดำเนินการสร้างรถไฟสายใต้ไปยังมลายู ทรงให้สร้างสถานีรถไฟหัวหินเป็นสถานีที่สวยงามพิเศษกว่าสถานีอื่นๆ ทั่วไป เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิคทอเรีย มีการออกแบบ และตกแต่งเป็นพิเศษทั้งภายนอกภายในอาคาร เมื่อเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จตากอากาศ และผู้มีอันจะกินจับจองที่ดินที่ยังไม่เจริญในครั้งกระโน้น ทรงสร้างตำหนักที่ประทับและบ้านพักตากอากาศมากขึ้น ถึงกับสร้างพระราชวังไกลกังวลในกาลต่อมา อาคารนี้กลายเป็นที่เชิดหน้าชูตาหัวหิน และการรถไฟ ได้รับการอนุรักษ์ จนได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น

พระมรดกทางช่างประการที่สอง คือ ทรงบัญชาให้สร้างโรงแรมที่เรียกว่า “โฮเต็ลหัวหิน”หรือ “โรงแรมรถไฟหัวหิน” ที่เป็นโรงแรมทันสมัยแบบยุโรป ความที่พระองค์ทรงมีประสบการณ์จากการเสด็จทรงศึกษาต่างประเทศ และทรงมีพระปรีชาเชิงช่าง (เช่นที่ทรงได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างสะพานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ ฯลฯ) นอกจากสร้างโรงแรมให้มีอาคารสถานที่ทันสมัย เพราะใช้สถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นผู้ออกแบบแล้ว ยังทรงกำชับให้มีการบริหาร และการให้บริการอย่างทันสมัย โรงแรมที่สร้างเมื่อปี 2465 และยังคงมีชีวิตยืนยาวเป็นที่เชิดหน้าชูตาหัวหินมาถึงวันนี้ แม้จะเปลี่ยนผู้บริหารและเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงแรม โซฟิเทล เซนทารา กแรนด์รีสอร์ท แอนด์ วิลลา หัวหิน” ในปัจจุบัน แต่ก็ยังรักษาความเป็นโรงแรมแรกที่ทันสมัยของหัวหินอย่างยืนยง

อีกประการหนึ่งที่โรงแรมแห่งนี้ เสด็จในกรม ฯ ทรงริเริ่มไว้ และยังคงสืบทอดความทันสมัยไว้คู่โรงแรม คือ สนามกอล์ฟที่ทันสมัย อันเป็นสิ่งดึงดูดการท่องเที่ยวได้ดียิ่ง นับเป็นสิ่งทรงคุณค่าที่เป็นพระมรดกทางนันทนาการ (RECREATION และการกีฬา) ที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์นั้น

อีกสิ่งหนึ่งใน “สี่ทันสมัย” ที่เป็นสมบัติที่ชาวหัวหินภาคภูมิใจในความมีสิ่งแรกในหัวหินจากพระปรีชาสามารถของกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธินอย่างมิรู้ลืม คือ การที่พระองค์ทรงรับพระราชบัญชาจากพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะ นายกสภา “สภาจัดบำรุงสถานที่ชายทะเลตะวันตก” พระองค์ทรงบัญชาให้จัดสร้างตลาดสดประจำเทศบาลหัวหินขึ้น บนพื้นที่ดินของพระคลังข้างที่ ซึ่งเดิมเป็นที่ว่างใกล้บริเวณที่ชาวพื้นบ้าน (เดิมทีเรียกว่า “สมอเรียง” เมื่อมีคนอพยพจากถิ่นใกล้เคียงมารวมกันมากขึ้น จนต่อมากลายเป็นตำบลหัวหิน) ทำการเพาะปลูก อาคารตลาดนั้น ทรงให้สร้างเป็นอาคารขนาดใหญ่ มีหลังคาโค้งเป็นครึ่งวงกลม ต่อเนื่องกัน 7 โค้ง เพื่อสื่อความหมายว่าสร้างในรัชกาลที่ 7 ให้อาคาร และแผงขายของเป็นคอนกรีทเสริมเหล็ก ตัวตลาดโล่งโอ่โถง ทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีการยกแผงสูงให้พ่อค้าแม่ค้านั่งอย่างสะดวกสบาย นับเป็นตลาดที่ถูกสุขลักษณะมากที่สุดของประเทศในขณะนั้น (สร้างเสร็จราว พศ. 2471) คนทั่วไปเรียกตลาดสดแห่งนี้ว่า “ตลาดฉัตรไชย” (ปัจจุบันเรียกว่า “ตลาดฉัตรชัย”) มาจนทุกวันนี้ โดยเรียกตามพระนามเดิมของพระผู้ทรงอำนวยการสร้าง (พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร) เป็นเสมือนอนุสรณ์ถึงพระองค์ตลอดไป

สิ่งที่พระทายาทของเสด็จในกรม ฯ ได้ดำเนินไปในวันที่ 7 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการในงาน ที่โรงแรม (แห่งแรกของหัวหิน) ทรงกอล์ฟที่สนามแห่งแรกของหัวหิน ทรงมอบรางวัลแก่บุคคลผู้มีคุณูปการต่อการท่องเที่ยว (คือ พลเอกสมชาย หิรัญพฤกษ์) บุคคลผู้มีคุณูปการต่อการโรงแรม (ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย) ตลอดจนนักศึกษาที่ชนะการเรียงความในหัวข้อ “แรกมีในหัวหินกับกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน”

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในพระกรุณาธิคุณที่ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ต้นราชสกุล “ฉัตรชัย” ทรงมีต่อชาติบ้านเมือง ทั้งที่แท้จริงแล้วทรงมีพระกรณียกิจอีกมากมาย อย่างที่พระองค์ทรงได้รับพระสมญานามว่า บิดาแห่งการรถไฟไทย บิดาแห่งการโรงแรม บิดาแห่งการกีฬาและนันทนาการ บิดาแห่งการออมสิน บิดาแห่งการวิทยุกระจายเสียง บิดาแห่งทหารช่าง บิดาแห่งทหารสื่อสาร บิดาแห่งวงการโฆษณาไทย บิดาแห่งการก่อสร้างไทย องค์ผู้ริเริ่มการบิน การเหมืองแร่ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่แสดงถึงพระปรีชาสามารถ และคุณูปการที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย ในฐานะที่ทรงเชี่ยวชาญจากการเสด็จทรงศึกษาจากยุโรป ทั้งวิชาวิศวกรรม และทหารช่าง ทรงได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการรถไฟหลวง เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ คมนาคม สมาชิกอภิรัฐมนตรีสภา ฯลฯ และทั้งๆ ที่ทรงมีพระชนมายุเพียง 54 พรรษา (สิ้นพระชนม์เมื่อ 14 กันยายน 2479)------------------------------
เรื่องโดย : ประยอม ซองทอง
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2552
คอลัมน์ : ชีวิตคือความรื่นรมย์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/LDG3t
อัพเดทล่าสุด
15 Jul 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
3.3-7.6 ล้าน
2.
3.2-5.8 ล้าน
3.
6.7-10.8 ล้าน
4.
3.2-5.2 ล้าน
5.
7.1-11.7 ล้าน
6.
1.3-1.7 ล้าน
7.
2.8 ล้าน
8.
0.9-1.1 ล้าน
9.
0.8-1.0 ล้าน
10.
1.2-1.6 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ