เล่นท้ายเล่ม

กาสิโน รีเทิร์น


เมื่อปี 2546 สมัยรัฐบาล พตท. ทักษิณ ชินวัตร เคยกล่าวถึงเรื่องการเปิดบ่อนกาสิโนในประเทศ
ไทย แต่ก็เงียบหายไป เพราะกระแสคัดค้านยังรุนแรง จนกระทั่งถูกรัฐประหาร และกลับมาถึง
รัฐบาลภายใต้การนำของ สมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรคพลังประชาชน กาสิโนก็กลับฟื้นคืนชีพ

 

สมัย ทักษิณ อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ท่านมองว่าการทำเรื่องนี้คงไม่ง่าย แต่เมื่อมาถึงสมัย
สมัคร ท่านกลับประกาศเสียงดังฟังชัด ถ้าท่านได้อยู่บริหารราชการแผ่นดินยาวนานถึง 4 ปี
ล่ะก็ กาสิโนไทยเกิดแน่นอน

 

การพนันของมนุษย์เรา ผมเชื่อว่าคงมีมาแต่สมัยพุทธกาลโน่นเลย มิฉะนั้นก็คงไม่มีบทธรรมะ
ว่าด้วยการหลีกเลี่ยงอบายมุขทั้ง 4 ปรากฏในคำสั่งสอน

 

อบายมุขทั้ง 4 ก็คือ “สุรา นารี พาชี กีฬาบัตร” แปลว่า เหล้า ผู้หญิง ม้า และไพ่

เอ่ยถึงเหล้าวันนี้ ท่านคงคิดถึงหนังโฆษณาที่ติดกันงอม “จน…เครียด…กินเหล้า…” รู้กันชัดๆ ว่า
เหล้าเป็นปัญหาต่อการดำรงชีพ

 

ผู้หญิง ก็เป็นที่เข้าใจกันดีว่า เป็นเหตุต้องเสียทรัพย์ มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของมวล
บุรุษ ต้องการซื้อปลีก หรือซื้อเหมา ล้วนมีราคาในตัวของมันเอง

 

ถ้าไปเที่ยวผู้หญิง ก็อาจติดโรค ดีไม่ดีติดเชื้อเอดส์ขึ้นมาก็ยุ่ง ทรัพย์ก็เสีย ชีวิตก็อาจเสียลงได้

ม้า ในสมัยพุทธกาล ผมเข้าใจว่า คงเป็นม้าสายเลือดดี สง่างาม สมกับเป็นม้าของพระราชา
หรือเจ้าผู้ครองนคร ก็ต้องซื้อหามาด้วยมูลค่าแห่งทรัพย์ และเหตุต้องเป็นการพนัน หรือเป็น
อบายมุขอีกอย่าง ก็เพราะมีไว้สำหรับการแข่งขัน เพื่อการเสริมสร้างพระเกียรติยศ

 

อาจจะเป็นด้วยตำนานนี้กระมัง ม้าแข่งในสนามม้านางเลิ้งกับสระปทุมทุกวันนี้ จึงเรียกว่า
“กีฬาพระราชา”

 

ส่วนกีฬาบัตร ก็หมายความถึง การเล่นไพ่ ไพ่มีให้เล่นหลายชนิด ทั้งไพ่สากล และไพ่ไทย

ปัจจุบันก็ตีตั๋วเล่นไพ่กันได้เป็นครั้งๆ ไป ถ้าตำรวจท้องที่อนุญาต เพราะถูกต้องตามระเบียบ
ในกฎหมายว่าด้วยการพนัน

 

รัฐบาลก็ออกหวยให้ราษฎรเล่นทุกเดือน แบ่งเป็น 2 งวด ไม่รวมหวย ธกส. และหวยออมสิน
ในนาม “สลากกินแบ่ง”

 

ส่วนท่านที่ถามผมมาว่า มีเมียเล่นไพ่เป็นอบายมุขหรือเปล่า ผมยังตอบไม่ได้ครับ

อบายมุข 4 ดัง วิสัชนามานี้ ได้เกิดขึ้น และเป็นอยู่บนแผ่นดินไทยอย่างครบถ้วน เหล้า โสเภณี
ม้าแข่ง สนามมวย และหวยรัฐบาล ต่อนี้ไปก็จะมีบ่อนกาสิโนตามคำพูดของนายกรัฐมนตรี
สมัคร สุนทรเวช

 

อันที่จริงลองถอยหลังไปดูกันก็ได้ว่า การพนันเข้ามาเมืองไทยแต่สมัยใด เพราะมีผู้บันทึกว่า
การเล่นถั่ว เริ่มก่อนราชวงศ์พระร่วงครองสุโขทัย การเล่นโป เริ่มสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ์ครองกรุงศรีอยุธยา (เข้าใจว่าสมัยนั้นยังไม่มีก๋วยเตี๋ยวเรือกรุงศรี) และการเล่นหวย
มาเกิดเอาตอนรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ประมาณปี 2390

 

การเล่นถั่วโปของคนไทยนั้น เล่นในรูปแบบเป็นบ่อน เรียก บ่อนถั่ว บ่อนโป และบ่อนเบี้ย บ่อนทั้ง
3 ประเภท ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ จ่ายอากรให้หลวงเป็นรายปี ครั้นถึงในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระพุทธเจ้าหลวง” รัชกาลที่ 5 ทรงตระหนักถึง
โทษมหันต์ของการพนัน ทรงมีพระราชดำริค่อยๆ ทยอยเลิกบ่อนการพนัน แต่กว่าจะสำเร็จได้ก็อยู่
ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

 

ทรงออกประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2458 เลิกการพนันทุกประเภท ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูก
ลงโทษทั้งปรับ และจำ

 

ประเทศสยาม (ชื่อในเวลานั้น) โดย “พระพุทธเจ้าหลวง” ของเรา ทรงมีพระราชหัตถเลขา
เกี่ยวกับบ่อนกาสิโนไว้ตอนหนึ่ง ความว่า

“ถึงชาวบางกอกรู้ ได้ไปเล่นแล้ว ฉิบหายกันไม่เหลือ…

ถ้าหากว่าไปถึงเมืองเราเข้าเมื่อไร จะรอช้าแต่สักวันเดียว ก็ไม่ควร…

ต้องห้ามทันที…”

 

“พ่อหลวง” รัชกาลที่ 5 ของปวงชนชาวสยามยังทรงแสดงอรรถาธิบาย เหตุผลที่ต้องเลิกการพนัน
ไว้ในพระราชนิพนธ์ “พระราชพิธีสิบสองเดือน” ดังความตอนหนึ่งว่า

“การที่พระเจ้าแผ่นดินอนุญาตหรือทรงเห็นดีด้วย ในเรื่องเล่นเบี้ยนี้ ก็คงจะเป็นความจริง แต่คง
จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินบางองค์…เพราะเหตุฉะนั้น ถึงแม้ว่าพระเจ้าแผ่นดินภายหลังจะมิได้เลิกธรรมเนียมยกหัวเบี้ยพระราชทาน ในเวลาตรุษ เวลาสงกรานต์เสียก็ดี แต่ก็ไม่ได้โปรดให้เล่นเบี้ยในพระราชวังหรือทรงสรรเสริญการเล่นเบี้ยว่า เป็นการสนุกสนานอย่างหนึ่งอย่างใดเลย

 

เพราะเหตุที่พระบรมราชวงศ์ปัจจุบันนี้ พระเจ้าแผ่นดินดำรงอยู่ในคุณความประพฤติดี 3 ประการ
คือ ไม่ทรงประพฤติและทรงสรรเสริญในการที่เป็นนักเลงเล่นเบี้ยการพนันอย่างหนึ่ง ไม่ทรงประพฤติในการดื่มสุราเมรัย และกีดกันมิให้ผู้อื่นประพฤติอย่างหนึ่ง ไม่ทรงประพฤติล่วงในสตรีที่เป็นอัคคมนิยฐานนี้อย่างหนึ่ง เป็นความประพฤติซึ่งพระเจ้าแผ่นดินในพระบรมราชวงศ์นี้ ได้ทรงงดเว้นเป็นชาติสืบๆ กันมา พระบรมราชวงศ์นี้จึงได้ตั้งปกครองแผ่นดินอยู่ยืนยาวกว่าบรมราชวงศ์อื่นๆ ซึ่งได้ปกครองแผ่นดินมาแต่กาลก่อนแล้ว บ้านเมืองก็เจริญสมบูรณ์ ปราศจากเหตุการณ์ภายในซึ่งจะให้เป็นที่สะดุ้งสะเทือนหวาดหวั่นแก่ชนทั้งปวง

 

แต่การเล่นเบี้ยนั้น เป็นที่ไม่ต้องพระอัธยาศัยมาทุกๆ พระเจ้าแผ่นดิน เพราะฉะนั้น ควรที่พระ
บรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการผู้ซึ่งมีความนับถือเคารพต่อพระบารมี และพระเดชพระคุณ
พระเจ้าแผ่นดินสืบๆ กันมา ควรจะคิดตริตรองให้เห็นโทษเห็นคุณตามที่จริง และงดเว้นการสนุก
และการหาประโยชน์ในเรื่องเล่นเบี้ยนี้เสีย…”

 

ผมเคยมีโอกาสไปเที่ยวเมืองคานส์ ของประเทศฝรั่งเศสเนื่องในงานประกวดภาพยนตร์ชิงรางวัลปาล์มทอง และได้เลยไปเที่ยวเมือง มนเต การ์โล ของประเทศโมนาโค ซึ่งอยู่ติดกัน สามารถเดินทางด้วยรถบัสประจำทาง

 

มนเต การ์โล ได้ชื่อว่าเป็นเมืองกาสิโนของโลก ผมนั่งรถผ่านไปก็เห็น “คาเฟ เดอ ปารีส” ตระหง่าน และจำได้ว่าเป็นชื่อที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในด้านการพนัน เคยปรากฏเป็นฉากในภาพยนตร์หลายเรื่องรวมทั้งภาพยนตร์ชุดนักสืบ 007 เจมส์ บอนด์

 

เมืองนี้เล่าขานกันมาว่า เดิมทีเจ้าผู้ครองนครเห็นว่าบ้านเมืองของตนมีแต่ศิลา ไม่มีพื้นที่ทางเกษตร
จึงดำริให้เปิดบ่อนกาสิโนขึ้น และก็ได้ผลจนถึงวันนี้

 

เป็นเรื่องแปลกพอสมควร ทั้งเมืองมีแต่คนจน เปิดบ่อนกาสิโนขึ้นมา แทนที่จะยากจนหนักขึ้น
กลับกลายเป็นว่าชาวเมืองมนเต การ์โล มีรายได้โดยเฉลี่ยสูงกว่าเพื่อนบ้านใกล้เคียง เพราะ
กาสิโน อันหรูหรา ดูดดึงนักท่องเที่ยวผู้มีฐานะจากประเทศอื่นเข้ามาเล่น

 

ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรป ในปีพุทธศก 2451
และเสด็จเยือนเมืองมนเต การ์โล ทรงทอดพระเนตรการพนันทุกประเภทในกาสิโน และทรง
บันทึกในพระราชหัตถเลขา พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ดังความตอนหนึ่งที่ได้อัญเชิญมาในตอนต้นแล้ว

 

ความเป็นจริงที่ไม่น่าจะเถียงได้ ก็คือ คนไทยวันนี้เป็นทาสแห่งการพนันทุกรูปแบบ มีบ่อน
การพนันอยู่ที่ใด ก็วิ่งเข้าไปหามันปราศจากความเกรงกลัวต่อมหันตภัยใดๆ ทั้งสิ้น

 

ไม่ว่าจะเป็นบ่อนลับ บ่อนวิ่ง บ่อนอิทธิพล หรือ บ่อนชายแดนระหว่างประเทศไทยกับ
กัมพูชา

ผมเคยไปเที่ยวบ่อนกาสิโน ที่ปอยเปต เห็นความรุ่งเรืองแล้วก็เสียดายเงินบาทของเรา จำ
เป็นต้องไปตกหล่นในที่แห่งนั้นประมาณถึงปีละ 5 หมื่นล้านบาท โดยรวมทุกแห่ง ตลอด
ชายแดนเขมร-ไทย

 

คิดกันเล่นๆ หากรัฐบาลเก็บภาษีอากรร้อยละ 10 จากเม็ดเงิน 5 หมื่นล้านบาท ก็จะได้ภาษีถึง
5 พันล้านบาท

 

ลาส เวกัส ของสหรัฐอเมริกาวันนี้ ก็เป็นเมืองการพนัน เกิดขึ้นก็เพราะพื้นที่เมืองนี้เป็น
ทะเลทรายทั้งหมด ทุกตารางไมล์ พอมีกาสิโนเกิดขึ้นเท่านั้น ร่ำรวยทันตาเห็น

 

ก็ต้องรอดู พฤติกรรมของ สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีคนที่ 25 ของประเทศไทย จะก่อ
การกาสิโนสำเร็จหรือไม่ ?------------------------------
เรื่องโดย : บรรเจิด ทวี
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2551
คอลัมน์ : เล่นท้ายเล่ม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/HsarC
อัพเดทล่าสุด
15 May 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
2,905,000
3.
2,180,000
4.
2,348,000
5.
2,220,000
6.
36,500,000
7.
2,900,000
8.
3,800,000
9.
3,730,000
10.
3,239,000
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ