บทความ

กรณีศึกษา สัมพันธ์ประกันภัย ฯ ไปไม่รอด (2)


เรามาติดตามบทเรียนกรณีศึกษา สัมพันธ์ประกันภัย ฯ ไปไม่รอด ต่อจากฉบับที่แล้วกันนะครับ
ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจกับหลายๆ คนที่อาจจะฟังเป็นว่า ทำไมไปตัดสินว่าบริษัทสัมพันธ์
ประกันภัย ฯ จะไปไม่รอด ทั้งที่กรมการประกันภัยยังไม่ได้สั่งปิดเลย แค่สั่งให้หยุดรับประกัน
ภัยเท่านั้น

 

ก็ขอเรียนว่าผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะไปซ้ำเติมใครนะครับ สิ่งที่ต้องการนำเสนอ คือ บทเรียน
เชิงวิเคราะห์ของบริษัทประกันภัยที่เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน จนถึงขั้นวิกฤต เพื่อเป็น
กรณีศึกษาซึ่งมักเกิดกับหลายบริษัทที่ผ่านมา ในลักษณะเดียวกัน ซ้ำแล้วซ้ำอีก เพียงแต่บริษัท
สัมพันธ์ประกันภัย ฯ เป็นบริษัทล่าสุด และเป็นบริษัทขนาดใหญ่ และรู้จักอย่างกว้างขวาง จึง
ถูกยกมาเป็นกรณีศึกษาเท่านั้น จึงเรียนมาเพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นในส่วนนี้ก่อน

 

มาเข้าเรื่องเลยนะครับกรณีของบริษัทประกันภัยที่เริ่มมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน มักจะมี
ข่าวลือ หรือข้อร้องเรียนปรากฏออกมาทางสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น ตามหน้าหนังสือพิมพ์
อี-เมล์ ลักษณะจดหมายเวียน หรือสถิติสูงขึ้นกับการร้องเรียนด้านบริการการจ่ายค่าสินไหม หรือ
มีการแก้ข่าวของผู้บริหารผู้เกี่ยวข้องในลักษณะโต้ตอบชี้แจงข่าวลือ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในข่าวลือ
มักมีมูลความจริงอยู่เบื้องหลัง คล้ายภาษิตที่ว่า “ไม่มีมูลหมาไม่ขี้” และการโต้ข่าวก็เป็นลักษณะ
แก้เกี้ยวมากกว่าการยอมรับ ว่ามีปัญหาจริง และพร้อมจะแก้ไขปัญหาที่มีนั้น ลองมาดูข่าวที่ถูก
นำเสนอ สัมพันธ์ ฯ โคม่า ! ค้างสินไหมอื้อ เบี้ยวหนี้อู่ซ่อม จ่อถูกปิดอีกราย (ที่มาของข่าว : เวบไซท์
นสพ. ไทยโพสต์ วันที่ 2 กค. 2550) เนื้อข่าวระบุว่า “สัมพันธ์ประกันภัย ฯ” โคม่า สายด่วน 1186
แทบไหม้ แห่ร้องค้างสินไหม เบี้ยวหนี้อู่ซ่อมรถ แฉถูกกดราคาค่าซ่อม 50 % เจ้าของอู่ปัดรับซ่อม
ระบุยอดร้องเรียนวิ่งแซง “ธนสิน ฯ” เข้าคิวถูกปิดอีกราย

 

แหล่งข่าวจากกรมการประกันภัยเปิดเผยว่า มีประชาชน และอู่ซ่อมรถจำนวนมาก ร้องเรียนผ่าน
สายด่วนประกันภัย 1186 และร้องเรียนโดยตรงต่อกรม ฯ กรณีบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด
จ่ายค่าสินไหมล่าช้า ค้างค่าสินไหมอู่ซ่อมรถ ทำให้ผู้เอาประกันไม่สามารถนำรถออกจากอู่ซ่อมได้
รวมทั้งบริษัทคุมราคาค่าซ่อมต่ำกว่าความเสียหายจริง 50 % เช่น ค่าสินไหมที่เรียกร้องกับบริษัท
15,000 บาท แต่บริษัทประเมินให้ 7,800 บาท ทำให้ไม่มีอู่รับซ่อมรถ

 

“ตอนนี้ยอดร้องเรียนปัญหาของสัมพันธ์ประกันภัย ฯ มีสูงสุด แซงหน้าบริษัท ธนสินประกันภัย ฯ
แล้ว ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะสัมพันธ์ประกันภัย ฯ เพิ่งมีปัญหาไม่นานมานี้ ซึ่งหากผู้ถือกรมธรรม์
ของสัมพันธ์ประกันภัย ฯ มีปัญหา สามารถร้องเรียนได้ที่กรม ฯ หรือผ่านสายด่วน 1186 กรม ฯ
ยินดีเป็นตัวกลางเจรจาข้อพิพาทให้” แหล่งข่าวกล่าว

 

แหล่งข่าวจากเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์รายหนึ่ง กล่าวว่า ทั้งอู่ในเครือสัมพันธ์ประกันภัย ฯ และอู่
ทั่วไป ปฏิเสธรับซ่อมรถยนต์ของสัมพันธ์ ฯ แล้ว เนื่องจากบริษัทจ่ายค่าซ่อมล่าช้า และบางครั้ง
ค้างจ่ายค่าซ่อม รวมทั้งกดราคาค่าซ่อมต่ำมาก จนไม่สามารถซ่อมได้ ซึ่งไม่เข้าใจว่า ทำไมกรม
การประกันภัยปล่อยให้ปัญหาบานปลายมาถึงขนาดนี้ และมีรายงานว่า บริษัท เจ้าพระยา
ประกันภัย ฯ เริ่มมีปัญหาฐานะการเงินด้วยเช่นกัน

 

ที่ผ่านมา นางจันทรา บูรณฤกษ์ อธิบดีกรมการประกันภัย ระบุว่า บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย ฯ
ต้องนำเงินสดเข้ามาเพิ่มเงินกองทุน และเพิ่มสภาพคล่องอีก 1,000 ล้านบาท เนื่องจากมีปัญหา
ขาดสภาพคล่องภายในเดือน มิย.นี้ หากไม่ทัน จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นสูงสุด คือ การยึด
ใบอนุญาต

 

นางสาวชำเลือง ชาติสุวรรณ รองอธิบดีกรมการประกันภัย กล่าวว่า ขณะนี้บริษัท สัมพันธ์ ฯ มี
ผู้ร่วมทุนรายใหม่สนใจเข้าร่วมทุนด้วย ซึ่งอยู่ในกระบวนการแก้ไขของบริษัท กรม ฯ ต้องให้โอกาส
ส่วนกรณีที่ชื่อบริษัทไม่ถูกขึ้นเวบไซท์ ทั้งที่มีปัญหาเงินกองทุนนั้น การจะเปรียบเทียบปรับบริษัท
ต้องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตาม พรบ. ประกันชีวิต และ พรบ.ประกันวินาศภัย
มีมติเปรียบเทียบปรับ ซึ่งกรณีนี้ คาดว่ายังอยู่ในกระบวนการพิจารณา

 

อีกฉบับที่รายงานข่าวในช่วงเลาใกล้เคียงกัน (มิติชน วันที่ 13 กค. 50) ระบุว่า… ปัญหาสัมพันธ์ ฯ
บานปลาย อู่ทั่วอีสานประท้วงเรียกร้องให้จ่ายสินไหม

 

อู่ไล่บี้ “สัมพันธ์ประกันภัย” เคลียร์หนี้ภายใน 3 วัน ปัญหา “สัมพันธ์ประกันภัย” เริ่มบานปลาย
อู่ทั่วอีสานประท้วง เรียกร้องให้จ่ายสินไหมใบนัดที่ถึงกำหนดแล้วใน 3 วัน ส่วนสินไหมที่ค้างอยู่
ต้องจ่ายใน 15 วัน สมาคมผู้ประกอบการอู่ลงมติไม่รับซ่อมอีกต่อไป ชี้หนี้เสียเกิน 500 ล้านบาท
แล้ว ด้านอธิบดีกรมการประกันภัยเร่งประสานให้บริษัทจ่ายสินไหมผู้ร้องเรียน 400 ราย ภายใน
อาทิตย์หน้า ขีดเส้นหากเสริมสภาพคล่องไม่เสร็จใน 16 กค.นี้ จะสั่งหยุดกิจการ เผยเตรียมออก
ประกาศ 2 ฉบับ ป้องกันปัญหาในอนาคต คาดประกาศใช้ 1 กย. 50 ขณะที่นายหน้า และตัว
แทนเริ่มตีจาก หันซบอกบริษัทคู่แข่งแทน ย้ำกรม ฯ ต้องคุมให้จ่ายสินไหมคืนอย่างเป็นธรรม

 

จากกรณีปัญหาที่ลูกค้าประกันวินาศภัยกับทางบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ได้รับความ
ล่าช้าในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน และการกดราคาซ่อม รวมถึงอู่รับซ่อมรถจำนวนมากปฏิเสธ
จะซ่อมรถที่ทำประกันกับบริษัทดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า ไม่สามารถเรียกค่าสินไหมจากบริษัท
ประกันได้ ล่าสุดได้มีความคืบหน้าของกรณีดังกล่าว

 

อู่ซ่อมรถทั่วอีสานประท้วง เหตุเบี้ยวค่าซ่อมรถ ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ. ขอนแก่น ว่า ผู้
ประกอบการอู่ซ่อมรถในเครือบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย ฯ ทั่วภาคอีสาน ประมาณ 100 คน ได้
รวมตัวกันประท้วง เรียกร้องให้บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย ฯ จ่ายเงินค่าซ่อมรถที่ลูกค้านำมา
เคลมกับอู่ซ่อมรถในเครือ ทำให้ลูกค้าหลายรายที่นำรถมาเคลมไม่สามารถนำรถออกมาใช้ได้
เนื่องจากอู่ซ่อมต้องใช้รถค้ำประกันกับทางบริษัท เพื่อรับเงินค่าซ่อม

 

นายสุชาติ มิตรเจริญพันธ์ ประธานชมรมอู่รถใช้ระหว่างซ่อมภาคอีสาน ระบุว่า บริษัท สัมพันธ์
ประกันภัย ฯ ไม่ยอมจ่ายค่าซ่อมให้กับทางอู่ซ่อมรถในภาคอีสานที่อยู่ในเครือ ที่มีมูลค่ารวม
ประมาณ 104 ล้านบาท ดังนั้น ทางชมรม ฯ จึงได้ออกมาเรียกร้อง 2 ข้อ คือ ให้บริษัทจ่ายค่า
สินไหมในส่วนใบนัดจ่ายถึงกำหนดภายใน 3 วัน และให้บริษัทจ่ายค่าสินไหมที่ยังค้างจ่าย
ภายใน 15 วัน ถ้าไม่เป็นไปตามที่เรียกร้อง ทางชมรม ฯ จะเดินทางไปประท้วงที่หน้าสาขา
บริษัททุกสาขาในภาคอีสาน

 

ด้าน นายนัฐพล คุณารักษ์กรณ์ ผู้จัดการ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย ฯ สาขาขอนแก่น กล่าว
ว่า ไม่สามารถพูดหรือให้คำตอบอะไรได้ เพราะเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่ที่
กรุงเทพ ฯ ซึ่งตนเชื่อว่า ผู้ใหญ่ในบริษัทคงจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาอย่างแน่นอน

 

นอกจากนี้ แหล่งข่าวฝ่ายบริหารสมาคมผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถ เปิดเผยว่า หลังจากหารือกัน
ล่าสุด ทางสมาชิกได้มีมติที่จะไม่รับซ่อมรถที่ทำประกันกับบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย ฯ เนื่อง
จากมีมูลค่าหนี้เสียที่เกิดขึ้นมากกว่า 500 ล้านบาท แต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีบางอู่ที่รับทำ ขึ้น
อยู่กับเงื่อนไขของลูกค้า อาทิ เจ้าของรถสำรองจ่ายก่อน หรือมีเส้นสายภายในบริษัท ทำให้
ตั้งเบิกโดยใช้เวลาไม่นาน แต่ส่วนใหญ่เป็นวงเงินจำนวนไม่มาก

 

กรมการประกันภัย บีบจ่ายเงินคืนหมดอาทิตย์หน้า นางจันทรา บูรณฤกษ์ อธิบดีกรมการ
ประกันภัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย
และร้องเรียนเข้ามาที่กรม ฯ ประมาณ 400 ราย ซึ่งคิดเป็นมูลค่าวงเงินทดแทนประมาณ
30-40 ล้านบาท ซึ่งทางกรม ฯ ได้ประสานงานไปยังบริษัทดังกล่าวเพื่อให้เร่งเบิกจ่ายเงิน
สินไหมให้แก่ผู้เอาประกันให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า รวมถึงแก้ปัญหาการขาดเงิน
กองทุนและเสริมสภาพคล่องให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 16 กค. 2550 มิฉะนั้น ทางกรม ฯ
จะสั่งให้บริษัทดังกล่าวหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว “ขณะนี้คงไม่ถึงขั้นสั่ง
หยุดกิจการชั่วคราว เพราะก่อนหน้านี้ทางบริษัท ฯ จะมีผู้ร่วมทุนรายใหม่ คือ บริษัท
อัล-ไดเซล ฯ ที่เป็นผู้ค้าเหล็กรายใหญ่ในประเทศกาตาร์ เข้ามาร่วมลงทุน ซึ่งทางกรม ฯ
ได้ตรวจสอบประวัติของผู้ร่วมทุนแล้ว ถือว่าใช้ได้ เป็นบริษัทใหญ่ และมีความน่าเชื่อถือ
รวมทั้งคาดว่าจะมีบริษัทประกันภัยอีกแห่งหนึ่งจากประเทศกาตาร์ จะเข้ามาร่วมทุน
อีกบริษัทหนึ่งด้วย” นางจันทรา กล่าว

 

ถ้าเราสังเกตข่าวที่ออกมานั้น ก็จะเห็นว่าบริษัทอยู่ในอาการวิกฤตแล้ว และมีการโต้ข่าว
ของผู้เกี่ยวข้องเสมือนกับเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วมิฉะนั้นจะต้องถูกปิดแน่ อะไรทำนอนนั้น
เราจะติดตามเรื่องนี้ต่อในฉบับต่อไปนะครับ------------------------------
เรื่องโดย : กฤชกมล นิติธรรมโกศล
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2550
คอลัมน์ : ประกันภัย
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/HHQKD
อัพเดทล่าสุด
25 Mar 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
689,000
2.
779,000
3.
19,800,000
4.
3,090,000
5.
3,399,000
6.
4,849,000
7.
25,200,000
8.
5,500,000
9.
989,000
10.
3,999,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th

Motor Expo Photo Album