บทความ

กรณีศึกษา สัมพันธ์ประกันภัย ฯ ไปไม่รอด (2)


เรามาติดตามบทเรียนกรณีศึกษา สัมพันธ์ประกันภัย ฯ ไปไม่รอด ต่อจากฉบับที่แล้วกันนะครับ
ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจกับหลายๆ คนที่อาจจะฟังเป็นว่า ทำไมไปตัดสินว่าบริษัทสัมพันธ์
ประกันภัย ฯ จะไปไม่รอด ทั้งที่กรมการประกันภัยยังไม่ได้สั่งปิดเลย แค่สั่งให้หยุดรับประกัน
ภัยเท่านั้น

 

ก็ขอเรียนว่าผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะไปซ้ำเติมใครนะครับ สิ่งที่ต้องการนำเสนอ คือ บทเรียน
เชิงวิเคราะห์ของบริษัทประกันภัยที่เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน จนถึงขั้นวิกฤต เพื่อเป็น
กรณีศึกษาซึ่งมักเกิดกับหลายบริษัทที่ผ่านมา ในลักษณะเดียวกัน ซ้ำแล้วซ้ำอีก เพียงแต่บริษัท
สัมพันธ์ประกันภัย ฯ เป็นบริษัทล่าสุด และเป็นบริษัทขนาดใหญ่ และรู้จักอย่างกว้างขวาง จึง
ถูกยกมาเป็นกรณีศึกษาเท่านั้น จึงเรียนมาเพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นในส่วนนี้ก่อน

 

มาเข้าเรื่องเลยนะครับกรณีของบริษัทประกันภัยที่เริ่มมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน มักจะมี
ข่าวลือ หรือข้อร้องเรียนปรากฏออกมาทางสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น ตามหน้าหนังสือพิมพ์
อี-เมล์ ลักษณะจดหมายเวียน หรือสถิติสูงขึ้นกับการร้องเรียนด้านบริการการจ่ายค่าสินไหม หรือ
มีการแก้ข่าวของผู้บริหารผู้เกี่ยวข้องในลักษณะโต้ตอบชี้แจงข่าวลือ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในข่าวลือ
มักมีมูลความจริงอยู่เบื้องหลัง คล้ายภาษิตที่ว่า “ไม่มีมูลหมาไม่ขี้” และการโต้ข่าวก็เป็นลักษณะ
แก้เกี้ยวมากกว่าการยอมรับ ว่ามีปัญหาจริง และพร้อมจะแก้ไขปัญหาที่มีนั้น ลองมาดูข่าวที่ถูก
นำเสนอ สัมพันธ์ ฯ โคม่า ! ค้างสินไหมอื้อ เบี้ยวหนี้อู่ซ่อม จ่อถูกปิดอีกราย (ที่มาของข่าว : เวบไซท์
นสพ. ไทยโพสต์ วันที่ 2 กค. 2550) เนื้อข่าวระบุว่า “สัมพันธ์ประกันภัย ฯ” โคม่า สายด่วน 1186
แทบไหม้ แห่ร้องค้างสินไหม เบี้ยวหนี้อู่ซ่อมรถ แฉถูกกดราคาค่าซ่อม 50 % เจ้าของอู่ปัดรับซ่อม
ระบุยอดร้องเรียนวิ่งแซง “ธนสิน ฯ” เข้าคิวถูกปิดอีกราย

 

แหล่งข่าวจากกรมการประกันภัยเปิดเผยว่า มีประชาชน และอู่ซ่อมรถจำนวนมาก ร้องเรียนผ่าน
สายด่วนประกันภัย 1186 และร้องเรียนโดยตรงต่อกรม ฯ กรณีบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด
จ่ายค่าสินไหมล่าช้า ค้างค่าสินไหมอู่ซ่อมรถ ทำให้ผู้เอาประกันไม่สามารถนำรถออกจากอู่ซ่อมได้
รวมทั้งบริษัทคุมราคาค่าซ่อมต่ำกว่าความเสียหายจริง 50 % เช่น ค่าสินไหมที่เรียกร้องกับบริษัท
15,000 บาท แต่บริษัทประเมินให้ 7,800 บาท ทำให้ไม่มีอู่รับซ่อมรถ

 

“ตอนนี้ยอดร้องเรียนปัญหาของสัมพันธ์ประกันภัย ฯ มีสูงสุด แซงหน้าบริษัท ธนสินประกันภัย ฯ
แล้ว ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะสัมพันธ์ประกันภัย ฯ เพิ่งมีปัญหาไม่นานมานี้ ซึ่งหากผู้ถือกรมธรรม์
ของสัมพันธ์ประกันภัย ฯ มีปัญหา สามารถร้องเรียนได้ที่กรม ฯ หรือผ่านสายด่วน 1186 กรม ฯ
ยินดีเป็นตัวกลางเจรจาข้อพิพาทให้” แหล่งข่าวกล่าว

 

แหล่งข่าวจากเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์รายหนึ่ง กล่าวว่า ทั้งอู่ในเครือสัมพันธ์ประกันภัย ฯ และอู่
ทั่วไป ปฏิเสธรับซ่อมรถยนต์ของสัมพันธ์ ฯ แล้ว เนื่องจากบริษัทจ่ายค่าซ่อมล่าช้า และบางครั้ง
ค้างจ่ายค่าซ่อม รวมทั้งกดราคาค่าซ่อมต่ำมาก จนไม่สามารถซ่อมได้ ซึ่งไม่เข้าใจว่า ทำไมกรม
การประกันภัยปล่อยให้ปัญหาบานปลายมาถึงขนาดนี้ และมีรายงานว่า บริษัท เจ้าพระยา
ประกันภัย ฯ เริ่มมีปัญหาฐานะการเงินด้วยเช่นกัน

 

ที่ผ่านมา นางจันทรา บูรณฤกษ์ อธิบดีกรมการประกันภัย ระบุว่า บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย ฯ
ต้องนำเงินสดเข้ามาเพิ่มเงินกองทุน และเพิ่มสภาพคล่องอีก 1,000 ล้านบาท เนื่องจากมีปัญหา
ขาดสภาพคล่องภายในเดือน มิย.นี้ หากไม่ทัน จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นสูงสุด คือ การยึด
ใบอนุญาต

 

นางสาวชำเลือง ชาติสุวรรณ รองอธิบดีกรมการประกันภัย กล่าวว่า ขณะนี้บริษัท สัมพันธ์ ฯ มี
ผู้ร่วมทุนรายใหม่สนใจเข้าร่วมทุนด้วย ซึ่งอยู่ในกระบวนการแก้ไขของบริษัท กรม ฯ ต้องให้โอกาส
ส่วนกรณีที่ชื่อบริษัทไม่ถูกขึ้นเวบไซท์ ทั้งที่มีปัญหาเงินกองทุนนั้น การจะเปรียบเทียบปรับบริษัท
ต้องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตาม พรบ. ประกันชีวิต และ พรบ.ประกันวินาศภัย
มีมติเปรียบเทียบปรับ ซึ่งกรณีนี้ คาดว่ายังอยู่ในกระบวนการพิจารณา

 

อีกฉบับที่รายงานข่าวในช่วงเลาใกล้เคียงกัน (มิติชน วันที่ 13 กค. 50) ระบุว่า… ปัญหาสัมพันธ์ ฯ
บานปลาย อู่ทั่วอีสานประท้วงเรียกร้องให้จ่ายสินไหม

 

อู่ไล่บี้ “สัมพันธ์ประกันภัย” เคลียร์หนี้ภายใน 3 วัน ปัญหา “สัมพันธ์ประกันภัย” เริ่มบานปลาย
อู่ทั่วอีสานประท้วง เรียกร้องให้จ่ายสินไหมใบนัดที่ถึงกำหนดแล้วใน 3 วัน ส่วนสินไหมที่ค้างอยู่
ต้องจ่ายใน 15 วัน สมาคมผู้ประกอบการอู่ลงมติไม่รับซ่อมอีกต่อไป ชี้หนี้เสียเกิน 500 ล้านบาท
แล้ว ด้านอธิบดีกรมการประกันภัยเร่งประสานให้บริษัทจ่ายสินไหมผู้ร้องเรียน 400 ราย ภายใน
อาทิตย์หน้า ขีดเส้นหากเสริมสภาพคล่องไม่เสร็จใน 16 กค.นี้ จะสั่งหยุดกิจการ เผยเตรียมออก
ประกาศ 2 ฉบับ ป้องกันปัญหาในอนาคต คาดประกาศใช้ 1 กย. 50 ขณะที่นายหน้า และตัว
แทนเริ่มตีจาก หันซบอกบริษัทคู่แข่งแทน ย้ำกรม ฯ ต้องคุมให้จ่ายสินไหมคืนอย่างเป็นธรรม

 

จากกรณีปัญหาที่ลูกค้าประกันวินาศภัยกับทางบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ได้รับความ
ล่าช้าในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน และการกดราคาซ่อม รวมถึงอู่รับซ่อมรถจำนวนมากปฏิเสธ
จะซ่อมรถที่ทำประกันกับบริษัทดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า ไม่สามารถเรียกค่าสินไหมจากบริษัท
ประกันได้ ล่าสุดได้มีความคืบหน้าของกรณีดังกล่าว

 

อู่ซ่อมรถทั่วอีสานประท้วง เหตุเบี้ยวค่าซ่อมรถ ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ. ขอนแก่น ว่า ผู้
ประกอบการอู่ซ่อมรถในเครือบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย ฯ ทั่วภาคอีสาน ประมาณ 100 คน ได้
รวมตัวกันประท้วง เรียกร้องให้บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย ฯ จ่ายเงินค่าซ่อมรถที่ลูกค้านำมา
เคลมกับอู่ซ่อมรถในเครือ ทำให้ลูกค้าหลายรายที่นำรถมาเคลมไม่สามารถนำรถออกมาใช้ได้
เนื่องจากอู่ซ่อมต้องใช้รถค้ำประกันกับทางบริษัท เพื่อรับเงินค่าซ่อม

 

นายสุชาติ มิตรเจริญพันธ์ ประธานชมรมอู่รถใช้ระหว่างซ่อมภาคอีสาน ระบุว่า บริษัท สัมพันธ์
ประกันภัย ฯ ไม่ยอมจ่ายค่าซ่อมให้กับทางอู่ซ่อมรถในภาคอีสานที่อยู่ในเครือ ที่มีมูลค่ารวม
ประมาณ 104 ล้านบาท ดังนั้น ทางชมรม ฯ จึงได้ออกมาเรียกร้อง 2 ข้อ คือ ให้บริษัทจ่ายค่า
สินไหมในส่วนใบนัดจ่ายถึงกำหนดภายใน 3 วัน และให้บริษัทจ่ายค่าสินไหมที่ยังค้างจ่าย
ภายใน 15 วัน ถ้าไม่เป็นไปตามที่เรียกร้อง ทางชมรม ฯ จะเดินทางไปประท้วงที่หน้าสาขา
บริษัททุกสาขาในภาคอีสาน

 

ด้าน นายนัฐพล คุณารักษ์กรณ์ ผู้จัดการ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย ฯ สาขาขอนแก่น กล่าว
ว่า ไม่สามารถพูดหรือให้คำตอบอะไรได้ เพราะเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่ที่
กรุงเทพ ฯ ซึ่งตนเชื่อว่า ผู้ใหญ่ในบริษัทคงจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาอย่างแน่นอน

 

นอกจากนี้ แหล่งข่าวฝ่ายบริหารสมาคมผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถ เปิดเผยว่า หลังจากหารือกัน
ล่าสุด ทางสมาชิกได้มีมติที่จะไม่รับซ่อมรถที่ทำประกันกับบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย ฯ เนื่อง
จากมีมูลค่าหนี้เสียที่เกิดขึ้นมากกว่า 500 ล้านบาท แต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีบางอู่ที่รับทำ ขึ้น
อยู่กับเงื่อนไขของลูกค้า อาทิ เจ้าของรถสำรองจ่ายก่อน หรือมีเส้นสายภายในบริษัท ทำให้
ตั้งเบิกโดยใช้เวลาไม่นาน แต่ส่วนใหญ่เป็นวงเงินจำนวนไม่มาก

 

กรมการประกันภัย บีบจ่ายเงินคืนหมดอาทิตย์หน้า นางจันทรา บูรณฤกษ์ อธิบดีกรมการ
ประกันภัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย
และร้องเรียนเข้ามาที่กรม ฯ ประมาณ 400 ราย ซึ่งคิดเป็นมูลค่าวงเงินทดแทนประมาณ
30-40 ล้านบาท ซึ่งทางกรม ฯ ได้ประสานงานไปยังบริษัทดังกล่าวเพื่อให้เร่งเบิกจ่ายเงิน
สินไหมให้แก่ผู้เอาประกันให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า รวมถึงแก้ปัญหาการขาดเงิน
กองทุนและเสริมสภาพคล่องให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 16 กค. 2550 มิฉะนั้น ทางกรม ฯ
จะสั่งให้บริษัทดังกล่าวหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว “ขณะนี้คงไม่ถึงขั้นสั่ง
หยุดกิจการชั่วคราว เพราะก่อนหน้านี้ทางบริษัท ฯ จะมีผู้ร่วมทุนรายใหม่ คือ บริษัท
อัล-ไดเซล ฯ ที่เป็นผู้ค้าเหล็กรายใหญ่ในประเทศกาตาร์ เข้ามาร่วมลงทุน ซึ่งทางกรม ฯ
ได้ตรวจสอบประวัติของผู้ร่วมทุนแล้ว ถือว่าใช้ได้ เป็นบริษัทใหญ่ และมีความน่าเชื่อถือ
รวมทั้งคาดว่าจะมีบริษัทประกันภัยอีกแห่งหนึ่งจากประเทศกาตาร์ จะเข้ามาร่วมทุน
อีกบริษัทหนึ่งด้วย” นางจันทรา กล่าว

 

ถ้าเราสังเกตข่าวที่ออกมานั้น ก็จะเห็นว่าบริษัทอยู่ในอาการวิกฤตแล้ว และมีการโต้ข่าว
ของผู้เกี่ยวข้องเสมือนกับเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วมิฉะนั้นจะต้องถูกปิดแน่ อะไรทำนอนนั้น
เราจะติดตามเรื่องนี้ต่อในฉบับต่อไปนะครับ------------------------------
เรื่องโดย : กฤชกมล นิติธรรมโกศล
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2550
คอลัมน์ : ประกันภัย
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/HHQKD
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th