ชุมชนชาวโฟร์วีลล์

MUD ROCK


จากอดีตที่เคยร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม RED BULL JUNGLE CLUB ต่อมามีการซาวเสียงว่าจะให้ชมรมอยู่หรือไป และเสียงส่วนใหญ่ของชมรมได้มีมติให้ยุติบทบาทกิจกรรมทางด้านโฟร์วีลดไรฟในปี 2547 เมื่อเป็นเช่นนั้นเหล่าสมาชิกส่วนหนึ่งจำนวน 14 คัน ที่ยังต้องการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งชมรมขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่า “MUD ROCK” เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2547 โดยมี ธีระยุทธ ลำพูน เป็นประธานชมรม ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ตลอดระยะเวลาร่วม 3 ปีที่ผ่านมา ชมรม ฯ ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย อาทิ ช่วยเหลือหน่วยแพทย์อาสา พอสว. เพื่อเข้าไปยังพื้นที่ห่างไกลในเขต 5 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบไปด้วย ตาก เชียงใหม่เชียงราย พะเยา และน่าน ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤษภาคมของทุกปี โครงการ “เพื่อเด็กไทย ในถิ่นทุรกันดาร” เป็นการช่วยเหลือด้านการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส และล่าสุดมีโครงการ “แบ่งปันอาทร สัญจรสู่แดนไพร” เพื่อช่วยเหลือเด็กน้อยที่อยู่ในหมู่บ้านตามป่าเขา

ปัจจุบันชมรม ฯ มีสมาชิกทั้งหมด 36 คัน โดยเก็บค่าสมาชิกปีละ 1,000 บาท เพื่อนำมาเป็นเงินกองทุนสำหรับโครงการต่างๆ ส่วนสมาชิกใหม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 บาทเช่นกัน

ท่านใดสนใจร่วมกิจกรรมของทางชมรม “MUD ROCK” หรืออยากสมัครเป็นสมาชิกสามารถติดต่อได้ที่ ธีระยุทธ ลำพูน เลขที่ 99/493 หมู่ 12 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทร. 08-5095-4321 แฟกซ์ (038) 242-287------------------------------
เรื่องโดย : ธนกฤต นรพันธุ์พงศ์
ภาพโดย : -
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2550
คอลัมน์ : ชุมชนชาวโฟร์วีลล์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/8Wb4N

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน