พิเศษ

SPIRIT OF THE 4×4 DRIVING SCHOOL


เมื่อต้องขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อคู่ใจขึ้นเนินที่ไม่สูงมาก แต่มีหลุมบ่อ หรือรากไม้ขวางทางเป็นขั้นบันได หากเราไม่มีประสบการณ์มาก่อน นับว่าเป็นปัญหาอยู่ไม่น้อย เพราะหากควบคุมเท้าที่เหยียบคันเร่งไม่นิ่ง รอบเครื่องยนต์ไม่เหมาะสม รถอาจกระชาก ขณะเดียวกันหากควบคุมรอบเครื่องยนต์ไม่เหมาะสม รถก็ไม่สามารถขึ้นไปได้

ในเรื่องนี้ ลำพังหากเป็นสนามทดลองขับคงไม่เป็นไร แต่หากอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่มีปัจจัยเสี่ยงอยู่มาก อะไรๆ ก็อาจเกิดขึ้นได้ เทคนิคการแก้ไขปัญหานี้ มีคำตอบอยู่ในหลักสูตรการอบรมพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ ของ SPIRIT OF THE 4×4 DRIVING SCHOOL หลักสูตรระดับเบสิค

วันที่ 30 กันยายน-1 ตุลาคม 2549 ที่ผ่านมา SPIRIT OF THE 4×4 DRIVING SCHOOL ได้จัดอบรมหลักสูตรระดับเบสิค รุ่นที่ 75 ขึ้น การอบรมในระดับเบสิค จะเน้นพื้นฐานการใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้ออย่างถูกต้อง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งเสริมความรู้เกี่ยวกับป่า และสัตว์ป่า เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรจากกรมป่าไม้

การอบรมของโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือ SPIRIT OF THE 4×4 DRIVINGSCHOOL จะมีขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ท่านใดสนใจ และมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสุกานดา ปภัสร์พงษ์ โทร. 0-2641-8444 ต่อ404-405

 

ความรู้สึกของนักเรียนสปิริท หลักสูตรระดับเบสิค รุ่นที่ 75
1. ธัญญ์นิธิ วัชระโชติพันธ์
“ได้เรียนรู้เทคนิคที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ทำให้ขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อเป็นมากขึ้น และอยากชวนผู้ที่มีรถ
ขับเคลื่อน 4 ล้อ ให้มาเรียนรู้ เพราะหลักสูตรนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้”

2. พิมล จันทรขำ
“ตอนแรกรู้สึกกลัวว่าจะทำไม่ได้ เพราะเพิ่งเคยขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อเป็นครั้งแรก แต่หลังจากได้เรียนรู้
ทั้งภาคทฤษฎี และได้ลองปฏิบัติในสนามจริงแล้ว ทำให้มั่นใจมากขึ้น รู้ทักษะที่ถูกต้อง และปลอดภัย”

3. วินิจ รังผึ้ง
“ผมเดินทางท่องเที่ยวมามากมายหลายที่ คิดว่าตัวเองมีความรู้เรื่องรถขับเคลื่อน 4 ล้อมากพอแล้ว
แต่ความรู้นั้นเป็นเพียงความเข้าใจส่วนตัวที่ไม่รู้ว่าต้องจริงหรือไม่ บางครั้งเจออุปสรรคเราก็กลัวๆ กล้าๆ
จึงตัดสินใจมาเรียนรู้อย่างถูกวิธี ซึ่งได้รับความรู้มากกว่าที่คิด ที่ไม่เคยรู้มาก่อน ทั้งเทคนิคการควบคุมรถ
การใช้เกียร์ การใช้สติในการตัดสินใจในการแก้ไขสถานการณ์อย่างถูกวิธี ทำให้ผมคิดว่าตัดสินใจถูกแล้วที่มาเรียนรู้ครับ”

 

ข้อคิดครูฝึกประจำรุ่น
“ธรรมชาติไม่หยุดนิ่ง จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อเราเข้าไปในเส้นทางอย่าไว้ใจธรรมชาติ ต้องมีสติ
ในการตัดสินใจ เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เราจะต้องประสบพบเจอได้อย่างดีที่สุด”------------------------------
เรื่องโดย : ถาวร
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2549
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/wQW8q

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน