บทความ

เยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา


เพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23″ ที่ว่า “ทุกเส้นทางทุกแห่งหน…ยานยนต์พลังชีวภาพ” บริษัท สื่อสากล จำกัด จึงได้เตรียมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านพลังงานทดแทน ขึ้นในงานดังกล่าว พร้อมเข้าเยี่ยมชมโครงการของสวนจิตรลดา ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน นั่นคือโครงการงานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง

โครงการงานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง เกิดขึ้นในปี 2528 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่วนพระองค์ที่สวนจิตรลดา ด้วยพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ทรงเล็งเห็นว่าในอนาคตอาจเกิดเหตุการณ์ภาวะน้ำมันขาดแคลน จึงได้พระราชทานเงินทุนวิจัย เพื่อใช้ก่อสร้างอาคาร 2 หลัง และระบบการผลิตแอลกอฮอล์ขนาดเล็กเพื่อนำไปผลิตแกสโซฮอล และดีโซฮอล ส่วนอาคารผลิตไบโอดีเซล เริ่มก่อสร้างปี 2547 ปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด นำทีมคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมโครงการ ฯมี วิศิษฐพร เผื่อนพิภพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาเป็นผู้ให้ความกระจ่าง รวมถึงแนะนำขั้นตอนการผลิตน้ำมันประเภทต่างๆ

โปรยในเรื่อง : “น้ำมันแพง ไม่รู้ทำไมแพง สมัยนี้อะไรๆ ก็แพงขึ้นทุกที่ จะให้น้ำมันถูกลงก็ลำบาก นอกจากหาวิธีที่จะทำน้ำมันราคาถูก ซึ่งทำได้เหมือนกัน ถูกกว่านิดหน่อย คือ แทนที่จะใช้น้ำมันที่มี ออคเทน 95 ก็ใช้ ออคเทน 91 แล้วเติมแอลกอฮอล์เข้าไปนิดหนึ่ง ก็เป็น ออคเทน 95อาจจะเป็นได้ว่า รถจะได้ไม่วิ่งเร็ว ก็ดีเหมือนกัน ก็จะช่วยประหยัด ทั้งหมดนี้เป็นความคิดที่ให้พอเพียง…” * ส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พระราชทานแก่ ผู้เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2543

หัวใจสำคัญในการผลิตน้ำมันแกสโซฮอล และน้ำมันดีโซฮอล คือ เอธิลแอลกอฮอล์ ที่สวนจิตร ฯจะมีโรงผลิตแอลกอฮอล์เป็นของตัวเอง โดยมีกำลังการผลิต 25 ลิตร/ชม. ต่อการกลั่น 1 ครั้งซึ่งจะได้ปริมาณแอลกอฮอล์ 95 % ประมาณ 900 ลิตร โดยกระบวนการผลิตเอธิลแอลกอฮอล์ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1. การหมัก 2. การกลั่น 3. การแยกน้ำออกจากแอลกอฮอล์เพื่อดึงน้ำออกจากแอลกอฮอล์ให้ได้มากที่สุด โดยระบบแยกน้ำออกจากแอลกอฮอล์มีด้วยกัน 2 ระบบ คือ 1. MOLECULAR SIEVE DEHYDRATION UNIT ทำงานโดย ป้อนเอธิลแอลกอฮอล์ 95 % เข้าไปในระบบ อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นจนแอลกอฮอล์กลายเป็นไอ และผ่านเข้าไปหอดูดซับ A ซึ่งบรรจุสารดูดซับประเภท ZEOLITE ไว้เพื่อดูดน้ำออก จนเหลือแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น
95 % จากนั้นไอแอลกอฮอล์จะผ่านระบบลดอุณหภูมิจนเป็นของเหลว ความเข้มข้นที่ 99.5 % สามารถนำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทันที ในขณะเดียวกันที่หอดูดซับ B จะดึงน้ำออกจากแอลกอฮอล์ โดยกรรมวิธีสุญญากาศ ไอน้ำจะถูกดูดออกมา และถูกลดอุณหภูมิจนกลายเป็นของเหลว ระบบนี้สามารถผลิตเอธิลแอลกอฮอล์ 99.5 % ได้ 400 ลิตร/วัน

2) MEMBRANE DEHYDRATION UNIT ระบบนี้เอธิลแอลกอฮอล์ 95 % จะถูกส่งผ่านระบบควบคุมอัตโนมัติ จากถังพักเข้าสู่การ RECOPERATOR ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 35เป็น 90-120 องศาเซลเซียส ของเหลวจะถูกส่งเข้าไปยังระบบ MEMBRANE ซึ่งมีไอน้ำเป็นตัวให้ความร้อนโดยควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 140-150 องศาเซลเซียส ที่สภาวะนี้ น้ำในแอลกอฮอล์จะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นไอ ไอน้ำที่มีโมเลกุลเล็กกว่าแอลกอฮอล์จะซึมผ่านMEMBRANE เข้าไปในท่อชั้นในสุด และถูกปั๊มสุญญากาศดูดไอน้ำออก และส่งไปยังเครื่องควบแน่น จากนั้นจะไหลไปเก็บยังถังพัก แอลกอฮอล์หลังผ่าน MEMBRANE จะมีความเข้มข้นสูงขึ้น โดยอุณหภูมิประมาณ 150 องศาเซลเซียส จากนั้นถูกทำให้เย็นลง และถูกส่งกลับไป จากนั้นจะทำซ้ำในลักษณะเดียวกันเป็นวัฏจักร จนได้เอธิลแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์ 99.5 %

การผลิตน้ำมันแกสโซฮอล

นำเอธิลแอลกอฮอล์ 99.5 % ที่ได้จากการกลั่น 200 ลิตร ลงในถังผสม เติมน้ำมันเบนซิน 91จำนวน 1,800 ลิตร เปิดมอเตอร์ปั๊มหมุนเวียน เพื่อให้น้ำมัน และส่วนผสมเข้ากัน ใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที จะได้แกสโซฮอลจำนวน 2,000 ลิตร

การผลิตน้ำมันดีโซฮอล

นำน้ำมันดีเซล จำนวน 419 ลิตร ใส่ลงถังผสม เติมสาร EMULSIFIER 4.2 ลิตร (สารนี้มีคุณสมบัติทำให้แอลกอฮอล์กับน้ำมันดีเซลผสมผสานเข้ากันได้โดยไม่แยกชั้น) เปิดมอเตอร์ปั๊มหมุนเวียน 10 นาที จากนั้นนำเอธิลแอลกอฮอล์ 95 % จำนวน 67 ลิตร ใส่ลงในถังผสมเติม EMULSIFIER 2 จำนวน 4.3 กก. เปิดมอเตอร์หมุนเวียน 2 ชม. จะได้ ดีโซฮอล นำไปใช้ได้ต่อไป

วิศิษฐพร อธิบายเพิ่มเติมว่า “แอลกอฮอล์ 95 % จะไม่สามารถพัฒนาไปเป็นแกสโซฮอลได้เพราะโครงการเคยทดลองนำแอลกอฮอล์ 95 % ผสมกับแกสโซลีนแล้ว ปรากฎว่า รถดับเปิดไส้กรองตรวจสอบ ผลคือ ตัน จำต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร ผ่าถังน้ำมันดู พบว่าเป็นสนิมหมด นั่นคือ แอลกอฮอล์ยังมีน้ำเป็นส่วนผสมอยู่ การวิจัยจึงสรุปได้ว่า ต้องทำแอลกอฮอล์ให้เป็น 99.5 %”

ทีมงานเกิดคำถามว่า “ทำไมแอลกอฮอล์ต้อง 99.5 จะเป็น 100 % เลยได้หรือไม่ ?” วิศิษฐพรบอกว่า “วิธีการทำจะยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่ายสูง ที่โครงการ ฯ เคยทำได้สูงสุด คือ 99.9 %”

จากความสำเร็จในการผลิตน้ำมันทั้ง 2 ประเภท คณะทำงานได้ให้สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพ และประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยทดสอบบนถนนจริง ผลที่ได้ คือ แกสโซฮอลไม่มีปัญหาต่อเครื่องยนต์ รวมทั้งยังทำให้มลพิษในอากาศลดน้อยลงด้วย ส่วนน้ำมันดีโซฮอลได้ทดลองใช้จริงในเครื่องจักรกลการเกษตร/รถทแรคเตอร์ ของโครงการ ฯ พบว่า สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ดี ลดควันดำได้ถึง 50 %

การผลิตไบโอดีเซล

โครงการหลวงจะใช้กระบวนการ ESTERIFICATION โดยใช้น้ำมันพืชที่ใช้แล้ว ของจากส่วนพระเครื่องต้น (ห้องครัว) สวนจิตรลดา กระบวนการทำ คือ นำเอธิลแอลกอฮอล์จำนวน 99.5 %จำนวน 177 ลิตร ผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโซดาไฟ 1.8 กก. ใช้เวลาผสมประมาณ 90 นาที ระหว่างรออุ่นน้ำมันพืชจำนวน 300 ลิตร ที่อุณหภูมิ 60 องศา เพื่อลดความหนืดและช่วยให้ทำปฏิกิริยากับโซดาไฟได้ง่ายขึ้น เมื่ออุณหภูมิน้ำมันพืชได้แล้ว และเอธิลแอลกอฮอล์กับโซดาไฟผสมกันเรียบร้อย นำมาผสมเข้าด้วยกัน หลังจากทำปฏิกิริยาเรียบร้อย จะทิ้งส่วนผสมทั้งหมดไว้ประมาณ 48 ชม. เพื่อให้ส่วนผสมของไบโอดีเซลและกรีเซอลีน แยกไขออกจากกัน

หลังจากแยกชั้นเรียบร้อย จะนำไบโอดีเซลส่วนบนมาล้างน้ำ โดยการพรมน้ำลงจากด้านบนเพื่อล้างด่างที่ตกค้างอยู่ อัตราส่วน 1:1 ล้างประมาณ 2-3 ครั้ง และรอให้น้ำแยกชั้นอีกครั้งหลังจากได้ตัวไบโอดีเซลแล้ว จะไปผ่านกระบวนการแยกน้ำอีกครั้ง เพื่อแยกน้ำที่ยังหลงเหลืออยู่หลังจากนั้นจะได้ไบโอดีเซลที่มีความหนืดเหมาะสมกับเครื่องยนต์ การทำแต่ละครั้ง ใช้น้ำมันพืช 300 ลิตร จะได้ไบโอดีเซลจำนวน 290 ลิตร โดยไม่นับส่วนของแอลกอฮอล์ และโซดาไฟเพราะต้องแยกออกในขั้นตอนสุดท้าย ปัจจุบัน นำน้ำมันไบโอดีเซล ไปใช้กับรถเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องกำเนิดไอน้ำของโครงการ ฯ



------------------------------
เรื่องโดย : ปาจรีย์ ทัศนาญชลี
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2549
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Tt7m5
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th