ชุมชนชาวโฟร์วีลล์

ชมรม สิงห์ รักษ์ป่า


กว่าจะงอกงามเป็นผืนป่าใหญ่ ต้องอาศัยต้นกล้าเล็กๆ หลายร้อยต้นรวมกัน เช่นเดียวกับ ชมรม สิงห์ รักษ์ป่า ที่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากกลุ่มคนที่มีจิตสำนึกและแนวคิดเดียวกัน คือต้องการอนุรักษ์ป่าให้คงอยู่ตลอดไป

ชมรม สิงห์ รักษ์ป่า ก่อตั้งขึ้นโดยมี สุระศักดิ์ รุประมาณ เป็นประธานชมรม ฯ เพื่อต้องการให้กลุ่มผู้ที่ใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ ในจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมทำกิจกรรมการสาธารณประโยชน์ การกุศล ช่วยเหลือสังคมและชุมชน วัด หรือโรงเรียนที่ยังคาดแคลน นอกจากนี้ยังเป็นการปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เช่น สนับสนุนการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ อย่างถูกต้อง ประสานงานกับราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมกิจกรรมปลูกป่าคืนชีวิตให้ธรรมชาติ ร่วมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ เป็นต้น

ปัจจุบันชมรม ฯ มีสมาชิกทั้งหมด 47 คัน โดยยึดหลัก จริงใจ จริงจัง จ่ายเพื่อสาธารณกุศล สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 88 ม. 12 ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110 โทร. 0-1831-1626

 

รายชื่อคณะกรรมการ ชมรม สิงห์ รักษ์ป่า

สุระศักดิ์ รุประมาณ ประธานชมรม ฯ

ประยงค์ ทั่งไธสง รองประธานชมรม ฯ

สมหมาย แซ่ลิ้ม รองประธานชมรม ฯ

ไพบูลย์ กรอบกระจก รองประธานชมรม ฯ

ไพรัตน์ ศรีทอง เลขา ฯ

ราวี หม้อกรอง เหรัญญิก

สมบัติ แซ่ลิ้ม ช่างเทคนิค

สำเนา โทบุญ ปฏิคม

ธีระ ปิ่นทอง ประชาสัมพันธ์

นิธิกร กาลึกสม ประชาสัมพันธ์------------------------------
เรื่องโดย : ถาวร พรมพิทักษ์
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2548
คอลัมน์ : ชุมชนชาวโฟร์วีลล์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/s9xJE

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน