บทความ

ประกาศผล MOTOR EXPO


บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 19 หรือ MOTOR EXPO 2002 จัดงานแถลงข่าวความคืบหน้าของงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 20 และมอบรางวัลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงาน โดยการแถลงข่าวครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพคท์ เมืองทองธานี

 

เริ่มต้นด้วยประมวลภาพความสำเร็จอย่างล้นหลามของงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 19 และมอบรางวัลแก่บูธที่สอดคล้องกับคำขวัญ “พลังงานยุคหน้า ยานยนต์อนาคต” ซึ่งบูธ บีเอมดับเบิลยู สามารถนำคำขวัญมาแสดงออกเป็นรูปธรรมได้ดีที่สุด ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ และส่วนลดในการจองพื้นที่ จำนวน 300,000 บาท ส่วนรถที่มีลักษณะสอดคล้องกับคำขวัญมากที่สุด คือรถยนต์ อัลฟา โรเมโอ รุ่น นูโวลา ได้รับโล่เกียรติยศ และส่วนลดในการจองพื้นที่ จำนวน 200,000 บาท

 

และสำหรับบริษัทที่ออกแบบและตกแต่งบูธได้งดงามที่สุดในงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 19 ได้แก่ บริษัท อัลฟ่า โรมิโอ มอเตอร์ส จำกัด ได้รับโล่เกียรติยศ
ส่วนบริษัทรถยนต์ที่มีส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการแสดงยานยนต์ในประเทศ ด้วยการนำรถต้นแบบมาจัดแสดง มี 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท สยามกลการและนิสสันเซลส์ จำกัด บริษัท เอ็มเอ็มซี สิทธิผล จำกัด และบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยน คาร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ

 

นอกจากนี้ยังมีการจับสลากผู้โชคดีจากรายการ “ซื้อรถ ชิงรถ” และผู้ตอบแบบสอบถาม จากการเข้าชมงาน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

รายชื่อผู้โชคดีจากรายการ “ซื้อรถ ชิงรถ” ภายในงาน “MOTOR EXPO 2002″
-รถเอสยูวี ฮอนดา ซีอาร์-วี 1 รางวัล

โดมใจ กุญชร ณ อยุธยา

รายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถาม ภายในงาน “MOTOR EXPO 2002″
– รางวัลที่ 1 รถพิคอัพ ฟอร์ด เรนเจอร์ โอเพน แคบ 1 รางวัล

แพรวา จิรประวัติ กรุงเทพ ฯ

– รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ ไทเกอร์ 1 รางวัล

ธวัช แถมสกุล จ. นนทบุรี

– รางวัลที่ 3 ตั๋วเครื่องบินไป/กลับ กรุงเทพ ฯ-โตเกียว 1 รางวัล

สัญท์ ศิริมงคล กรุงเทพ ฯ

– รางวัลที่ 4 ชุดเครื่องเสียงติดรถยนต์ เอคลิพส์ 1 รางวัล

สุทัศน์ ด่านศรีบูรณ์ กรุงเทพ ฯ

– รางวัลที่ 5 โทรทัศน์สี โซนี 25 นิ้ว 1 รางวัล

วรพันธ์ ตั้งจิตร กรุงเทพ ฯ

– รางวัลที่ 6 เครื่องเล่น ดีวีดี ไพโอเนียร์ 1 รางวัล

ธเนศ นาคะสรรค์ จ. นครศรีธรรมราช

– รางวัลที่ 7 ตู้เย็น มิตซูบิชิ 1 รางวัล

กองแก้ว อรุณศรี จ. บุรีรัมย์

– รางวัลที่ 8 เตาไมโครเวฟ ชาร์พ 1 รางวัล

ยุทธนา จุติภาค กรุงเทพ ฯ

– รางวัลที่ 9 เครื่องผลิตโอโซน ไบร์ท โอโซน 1 รางวัล

รพีพรรณ โพธิ์เสถียร กรุงเทพ ฯ

– รางวัลที่ 10 เสื้อยืด MOTOR EXPO 30 รางวัล

ธีร์ เธียรวิทิต กรุงเทพ ฯ

พรรณเพ็ญ จำรูญหิน จ. พระนครศรีอยุธยา

สุริยา มั่นรอด จ. อุทัยธานี

สุเทพ จันทร์ศรี กรุงเทพ ฯ

ภัทรากร นิลโนรี จ. สมุทรปราการ

ธีระศาสตร์ ทรงสอาด จ. นนทบุรี

ชวนพิศ ตันติวิท กรุงเทพ ฯ

ประเสริฐ สุขสำราญ กรุงเทพ ฯ

กมลวรรณ เด่นวิทยานันท์ จ. สมุทรปราการ

ยุทธนา เสน่หา จ. สมุทรปราการ

เพ็ญศรี ตุ้ยธรรมรงค์ กรุงเทพ ฯ

วันชัย แซ่เฮ้ง กรุงเทพ ฯ

พงษ์อนันต์ ลิมปิประสิทธิ กรุงเทพ ฯ

บุญธิดา ลิมาพงธิภาก์ จ. นนทบุรี

มนต์ชัย หม่งไม้บุย จ. สมุทรสาคร

ธานี เตียวสกุล จ. นครศรีธรรมราช

โสภา ศิริไพพรรณ กรุงเทพ ฯ

บัญฑิต ปลื้มประเสริฐพร กรุงเทพ ฯ

สายัณห์ อ่อนอำไพ จ. นนทบุรี

สิทธิพร สิงหรัตน์ จ. นครพนม

ศรัณย์ เจริญชัย กรุงเทพ ฯ

อนุเทพ บัณฑิตมหากุล กรุงเทพ ฯ

พจอ. อนันท์ชัย บุตรครุธ กรุงเทพ ฯ

สุเทพ พิริเยศยางกูล กรุงเทพ ฯ

จำลอง จาริต จ. พระนครศรีอยุธยา

วรชัย แท่งทอง จ. นครพนม

นิธิยา ชื่นเกษร จ. นครสวรรค์

ธนกฤต กองแก้ว กรุงเทพ ฯ

พจนีย์ จอมวงษ์ กรุงเทพ ฯ

กัญญารัตน์ ต่อสกุล จ. นครราชสีมา

สำหรับแนวคิดของงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 20 ที่จะจัดขึ้นปลายปีนี้ มีคำขวัญประจำงานว่า “ชุมทางยานยนต์ใหม่…ไทยสู่โลก” (NEW AUTOMOTIVE HUB…FROM THAILAND TO THE WORLD) เพื่อร่วมภาคภูมิใจ และสนับสนุนการก้าวสู่ตลาดโลกอย่างยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย

 

บรรยายภาพ

1. ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานจัดงาน มหกรรมยานยนต์ หรือ MOTOR EXPO

2. โลโก พร้อมคำขวัญประจำงานปีนี้ “ชุมทางยานยนต์ใหม่…ไทยสู่โลก”

3. ปีเตอร์ ไวซ์ (ขวา) ประธานบริษัท อัลฟ่า โรมิโอ มอเตอร์ส จำกัด รับมอบรางวัลรถยนต์ที่สอดคล้องกับคำขวัญงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 19 พร้อมส่วนลดในการจองพื้นที่ 200,000 บาท

4. ตัวแทนบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบโล่เกียรติยศ พร้อมส่วนลด 300,000 บาท ในการนำคำขวัญของงานมาแสดงออกเป็นรูปธรรมมากที่สุด

5. ตัวแทนบริษัท เอ็มเอ็มซี สิทธิผล จำกัด รับโล่เกียรติยศในการนำรถต้นแบบ ซีเซด-2 มาแสดงในงาน

6. ตัวแทนบริษัท สยามกลการและนิสสันเซลส์ จำกัด รับโล่เกียรติยศในการนำรถพิคอัพต้นแบบ เนล มาแสดง

7. ตัวแทนบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) รับโล่เกียรติยศในการนำรถต้นแบบ ทีอาร์ เอกซ์-ทีมา รถอเนกประสงค์ฝีมือคนไทยมาแสดง

8. มอบของที่ระลึกแก่ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ที่ร่วมสนับสนุนรถรับ/ส่งผู้ชมงาน

9. จับสลากชิ้นส่วน “ซื้อรถ ชิงรถ”

10. สักขีพยานจากสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เซ็นรับรองสลากของผู้โชคดีจากรางวัลต่างๆ

11. ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก และยืนยันการจับสลากรางวัลต่างๆ

12-17. ตัวแทนบริษัทรถยนต์ต่างๆ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ที่เข้าร่วมแสดงในงาน MOTOR EXPO 2002------------------------------
เรื่องโดย : แอลเอนนิวส์
ภาพโดย : อธิปัตย์ วัชรนุกูลเกียรติ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2546
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/xNfkC
อัพเดทล่าสุด
23 Feb 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
3.
3,190,000
5.
2,190,000
6.
5,939,000
7.
6,139,000
8.
2,290,000
9.
2,387,000
10.
2,649,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th

Motor Expo Photo Album