พิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 19″ หรือ “MOTOR EXPO 2002″ จัดงานแถลงข่าวความคืบหน้าของงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 20 และมอบรางวัลต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดงาน ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพคท์ เมืองทองธานี เมื่อปลายเดือน มกราคม 2546 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังมีการจับสลากผู้โชคดีจากรายการ “ซื้อรถ ชิงรถ” และผู้ตอบแบบสอบถามจากการเข้าชมงาน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้โชคดีจากรายการ “ซื้อรถ ชิงรถ”

 

รายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถาม

รางวัลที่ 1 รถพิคอัพ ฟอร์ด เรนเจอร์ โอเพน แคบ 1 รางวัล

แพรวา จิรประวัติ กรุงเทพ ฯ

รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ ไทเกอร์ 1 รางวัล

ธวัช แถมสกุล จ. นนทบุรี

รางวัลที่ 3 ตั๋วเครื่องบินไป/กลับ กรุงเทพ ฯ-โตเกียว 1 รางวัล

สัญท์ ศิริมงคล กรุงเทพ ฯ

รางวัลที่ 4 ชุดเครื่องเสียงติดรถยนต์ เอคลิพส์ 1 รางวัล

สุทัศน์ ด่านศรีบูรณ์ กรุงเทพ ฯ

รางวัลที่ 5 โทรทัศน์สี โซนี 25 นิ้ว 1 รางวัล

วรพันธ์ ตั้งจิตร กรุงเทพ ฯ

รางวัลที่ 6 เครื่องเล่น ดีวีดี ไพโอเนียร์ 1 รางวัล

ธเนศ นาคะสรรค์ จ. นครศรีธรรมราช

รางวัลที่ 7 ตู้เย็น มิตซูบิชิ 1 รางวัล

กองแก้ว อรุณศรี จ. บุรีรัมย์

รางวัลที่ 8 เตาไมโครเวฟ ชาร์พ 1 รางวัล

ยุทธนา จุติภาค กรุงเทพ ฯ

รางวัลที่ 9 เครื่องผลิตโอโซน ไบร์ท โอโซน 1 รางวัล

รพีพรรณ โพธิ์เสถียร กรุงเทพ ฯ

รางวัลที่ 10 เสื้อยืด MOTOR EXPO 30 รางวัล

1. ธีร์ เธียรวิทิต กรุงเทพ ฯ

2. พรรณเพ็ญ จำรูญหิน จ. พระนครศรีอยุธยา

3. สุริยา มั่นรอด จ. อุทัยธานี

4. สุเทพ จันทร์ศรี กรุงเทพ ฯ

5. ภัทรากร นิลโนรี จ. สมุทรปราการ

6. ธีระศาสตร์ ทรงสอาด จ. นนทบุรี

7. ชวนพิศ ตันติวิท กรุงเทพ ฯ

8. ประเสริฐ สุขสำราญ กรุงเทพ ฯ

9. กมลวรรณ เด่นวิทยานันท์ จ. สมุทรปราการ

10. ยุทธนา เสน่หา จ. สมุทรปราการ

11. เพ็ญศรี ตุ้ยธรรมรงค์ กรุงเทพ ฯ

12. วันชัย แซ่เฮ้ง กรุงเทพ ฯ

13. พงษ์อนันต์ ลิมปิประสิทธิ กรุงเทพ ฯ

14. บุญธิดา ลิมาพงธิภาก์ จ. นนทบุรี

15. มนต์ชัย หม่งไม้บุย จ. สมุทรสาคร

16. ธานี เตียวสกุล นครศรีธรรมราช

17. โสภา ศิริไพพรรณ กรุงเทพ ฯ

18. บัญฑิต ปลื้มประเสริฐพร กรุงเทพ ฯ

19. สายัณห์ อ่อนอำไพ จ. นนทบุรี

20. สิทธิพร สิงหรัตน์ จ. นครพนม

21. ศรัณย์ เจริญชัย กรุงเทพ ฯ
22. อนุเทพ บัณฑิตมหากุล กรุงเทพ ฯ

23. พจอ. อนันท์ชัย บุตรครุธ กรุงเทพ ฯ

24. สุเทพ พิริเยศยางกูล กรุงเทพ ฯ

25. จำลอง จาริต จ. พระนครศรีอยุธยา

26. วรชัย แท่งทอง จ. นครพนม

27. นิธิยา ชื่นเกษร จ. นครสวรรค์

28. ธนกฤต กองแก้ว จ. กรุงเทพ ฯ

29. พจนีย์ จอมวงษ์ กรุงเทพ ฯ

30. กัญญารัตน์ ต่อสกุล จ. นครราชสีมา------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
ภาพโดย : อธิปัตย์ วัชรนุกูลเกียรติ
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2546
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/UzKp5
เพิ่มเพื่อน