บทความ

DLS ULTIMATE


DLA ULTIMATE ไฮเอนด์สุดขั้วจากเดมาร์ค

DLS แบรนด์เนมเครื่องเสียงรถยนต์ชั้นนำจากประเทศเดนมาร์ค ได้ตอบสนองความต้องการของนักเล่น และนักฟังที่มีระดับ ด้วยสินค้าระดับไฮเอนด์รุ่น ULTIMATE REFERENCE SERIES หรือ UR SERIES ด้วยกันทั้งหมด 4 รุ่น สามารถถ่ายทอดรายละเอียดของเสียงได้อย่างครบถ้วนในแบบที่บรรดา AUDIOPHILE ต้องการนอกจากนี้ยังได้นำรุ่นอื่นๆ อีก 6 รุ่น มาให้พวกเราได้สัมผัสคุณภาพกัน

 

ULTIMATE REFERENCE
ที่สุดของคำว่าไฮเอนด์
แบบ SANDWICH CONE

UR 5 S ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 5 1/4″ ทวีเตอร์/มิดแบบ UR 1 กำลังขับ 80 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 120 วัตต์ MAX ความไว 91 ดีบี แม่เหล็กขนาด 85 มม.

UR 6 S ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทวีเตอร์/มิดแบบ UR 1 กำลังขับ 100 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 160 วัตต์ MAX ความไว 91 ดีบี แม่เหล็กขนาด 85 มม.

UR 35 S ลำโพงแยกชิ้น 3 ทาง ขนาด 5 1/4″ ทวีเตอร์แบบ UP 1/มิดแบบ UR 2.5 กำลังขับ 80 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 120 วัตต์ MAX ความไว 91 ดีบี แม่เหล็กขนาด 85 มม.

UR 36 S ลำโพงแยกชิ้น 3 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทวีเตอร์แบบ UR 1/มิดแบบ UR 2.5 กำลังขับ 80 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 120 วัตต์ MAX ความไว 91 ดีบี แม่เหล็กขนาด 85 มม.

 

สำหรับมือโพร
ULTIMATE PRO

UP 5 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 5 1/4″ ทวีเตอร์/มิดแบบ UP 1 C กำลังขับ 120 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 180 วัตต์ MAX ความไว 89 ดีบี แม่เหล็กขนาด 62 มม.

UP 6 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทวีเตอร์/มิดแบบ UP 1 C กำลังขับ 150 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 180 วัตต์ MAX ความไว 88 ดีบี แม่เหล็กขนาด 62 มม.

UP 35 ลำโพงแยกชิ้น 3 ทาง ขนาด 5 1/4″ ทวีเตอร์แบบ UP 1 C/UR 2.5/มิดโดม 2 1/2″ กำลังขับ 120 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 180 วัตต์ MAX ความไว 89 ดีบี แม่เหล็ก
ขนาด 62 มม.

UP 36 ลำโพงแยกชิ้น 3 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทวีเตอร์แบบ UP 1 C/UR 2.5/มิดโดม 2 1/2″ กำลังขับ 150 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 180 วัตต์ MAX ความไว 88 ดีบี แม่เหล็กขนาด 62 มม.

 

ULTIMATE REFERENCE
วัสดุแบบ MICA-CONE

UR 5 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 5 1/4″ ทวีเตอร์แบบ UR 1 กำลังขับ 80 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 120 วัตต์ MAX ความไว 91ดีบี แม่เหล็กขนาด 85 มม.

UR 6 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทวีเตอร์แบบ UR 1 กำลังขับ 100 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 160 วัตต์ MAX ความไว 91ดีบี แม่เหล็กขนาด 85 มม.

 

MAGNESIUM SERIES

MS 5 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 5 1/4″ ทวีเตอร์แบบ UP 1 กำลังขับ 80 วัตต์ RMS และสูงสุด 120 MAX ความไว 90 ดีบี แม่เหล็กขนาด 90×15 มม.

MS 6 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทวีเตอร์แบบ UP 1 กำลังขับ 100 วัตต์ RMS และสูงสุด 160 MAX ความไว 92 ดีบี แม่เหล็กขนาด 100×20 มม.

 

REFERENCE SERIES

R 4 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 4″ ทวีเตอร์แบบ T 20 กำลังขับ 50 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 80 วัตต์ MAX ความไว 94 ดีบี แม่เหล็กขนาด 80×15 มม.

R 5 A ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 5 1/4″ ทวีเตอร์แบบ T 20 กำลังขับ 80 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 120 วัตต์ MAX ความไว 94 ดีบี แม่เหล็กขนาด 90×12 มม.

R 6 A ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทวีเตอร์แบบ T 20 กำลังขับ 80 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 120 วัตต์ MAX ความไว 94 ดีบี แม่เหล็กขนาด 100×20 มม.

R 36 ลำโพงแยกชิ้น 3 ทาง เบสส์ขนาด 6 1/2″ มิดเรนจ์ 4″ ทวีเตอร์ T 20 กำลังขับ 80 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 120 วัตต์ MAX ความไว 90 ดีบี แม่เหล็กขนาด 110×80 มม.

 

PRO SLIMLINE

PS 4 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 4″ ทวีเตอร์แบบ T 20 กำลังขับ 50 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 80 วัตต์ MAX ความไว 90 ดีบี แม่เหล็กขนาด 80×12 มม.

PS 5 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 5 1/4″ ทวีเตอร์แบบ T 20 กำลังขับ 50 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 80 วัตต์ MAX ความไว 92 ดีบี แม่เหล็กขนาด 90×12 มม.

PS 6 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทวีเตอร์แบบ T 20 กำลังขับ 50 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 80 วัตต์ MAX ความไว 92 ดีบี แม่เหล็กขนาด 90×12 มม.

 

BASIC SERIES

B 5 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 5 1/4″ ทวีเตอร์แบบ T 13 กำลังขับ 50 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 80 วัตต์ MAX ความไว 91 ดีบี แม่เหล็กขนาด 80×15 มม.

B 6 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทวีเตอร์แบบ T 13 กำลังขับ 50 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 80 วัตต์ MAX ความไว 91 ดีบี แม่เหล็กขนาด 80×15 มม.

 

COAXIAL SERIES

R 964 ลำโพงโคแอกเซียล 2 ทาง ขนาด 6″x9″ ทวีเตอร์ 1″ สามารถปรับได้ กำลังขับ 80 วัตต์ RMS และสูงสุด 120 วัตต์ MAX ความไว 93 ดีบี แม่เหล็กขนาด 120×20 มม.

R 1070 ลำโพงโคแอกเซียล 2 ทาง ขนาด 7″x10″ ทวีเตอร์ 1″ สามารถปรับได้ กำลังขับ 100 วัตต์ RMS และสูงสุด 150 วัตต์ MAX ความไว 93 ดีบี แม่เหล็กขนาด 145×20 มม.

 

ULTIMATE A-SERIES
แอมพ์แบบ MID STEREO

A 2 เพาเวอร์แอมพ์ 2 แชนแนล กำลังขับที่ 50 วัตต์x2 หรือ 25 วัตต์x2 ที่ 4 โอห์ม สเตริโอ และ 290/450 วัตต์ เมื่อขับที่ 4/2 โอห์ม โมโนต่อแบบบริดจ์ พร้อมโลว์พาสส์ปรับในตัว 50-120 HZ สำหรับซับวูเฟอร์ และภายในตัวสามารถเลือกปรับระหว่าง 20-200 HZ พร้อมไฮพาสส์ฟิลเตอร์ที่สามารถใช้เช่นเดียวกับซับโซนิค ฟิลเตอร์ หรือไฮพาสส์ ฟิลเตอร์สำหรับระบบเสียงชุดหน้า

นักเล่น/นักฟัง และร้านค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ DLS สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CAR AUDIO & ACCESSORIES CO., LTD. เลขที่ 573/130 ทาวน์อินทาวน์ ซอยรามคำแหง 39 โทร. 0-2559-3795-7 แฟกซ์ 0-2559-0706------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
ภาพโดย : ผู้นำเข้า
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2546
คอลัมน์ : เปิดตลาด
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/HMe1q
อัพเดทล่าสุด
10 Apr 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
3,299,000
2.
5,399,000
3.
6,799,000
4.
3,249,000
6.
53,500,000
8.
3,600,000
9.
4,539,000
10.
13,339,000
11.
2,999,000
12.
1,749,000
13.
1,800,000
15.
499,000
16.
979,000
17.
990,000
18.
4,090,000
19.
1,699,000
20.
13,500,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th