บทความ

DLS ULTIMATE


DLA ULTIMATE ไฮเอนด์สุดขั้วจากเดมาร์ค

DLS แบรนด์เนมเครื่องเสียงรถยนต์ชั้นนำจากประเทศเดนมาร์ค ได้ตอบสนองความต้องการของนักเล่น และนักฟังที่มีระดับ ด้วยสินค้าระดับไฮเอนด์รุ่น ULTIMATE REFERENCE SERIES หรือ UR SERIES ด้วยกันทั้งหมด 4 รุ่น สามารถถ่ายทอดรายละเอียดของเสียงได้อย่างครบถ้วนในแบบที่บรรดา AUDIOPHILE ต้องการนอกจากนี้ยังได้นำรุ่นอื่นๆ อีก 6 รุ่น มาให้พวกเราได้สัมผัสคุณภาพกัน

 

ULTIMATE REFERENCE
ที่สุดของคำว่าไฮเอนด์
แบบ SANDWICH CONE

UR 5 S ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 5 1/4″ ทวีเตอร์/มิดแบบ UR 1 กำลังขับ 80 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 120 วัตต์ MAX ความไว 91 ดีบี แม่เหล็กขนาด 85 มม.

UR 6 S ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทวีเตอร์/มิดแบบ UR 1 กำลังขับ 100 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 160 วัตต์ MAX ความไว 91 ดีบี แม่เหล็กขนาด 85 มม.

UR 35 S ลำโพงแยกชิ้น 3 ทาง ขนาด 5 1/4″ ทวีเตอร์แบบ UP 1/มิดแบบ UR 2.5 กำลังขับ 80 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 120 วัตต์ MAX ความไว 91 ดีบี แม่เหล็กขนาด 85 มม.

UR 36 S ลำโพงแยกชิ้น 3 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทวีเตอร์แบบ UR 1/มิดแบบ UR 2.5 กำลังขับ 80 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 120 วัตต์ MAX ความไว 91 ดีบี แม่เหล็กขนาด 85 มม.

 

สำหรับมือโพร
ULTIMATE PRO

UP 5 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 5 1/4″ ทวีเตอร์/มิดแบบ UP 1 C กำลังขับ 120 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 180 วัตต์ MAX ความไว 89 ดีบี แม่เหล็กขนาด 62 มม.

UP 6 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทวีเตอร์/มิดแบบ UP 1 C กำลังขับ 150 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 180 วัตต์ MAX ความไว 88 ดีบี แม่เหล็กขนาด 62 มม.

UP 35 ลำโพงแยกชิ้น 3 ทาง ขนาด 5 1/4″ ทวีเตอร์แบบ UP 1 C/UR 2.5/มิดโดม 2 1/2″ กำลังขับ 120 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 180 วัตต์ MAX ความไว 89 ดีบี แม่เหล็ก
ขนาด 62 มม.

UP 36 ลำโพงแยกชิ้น 3 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทวีเตอร์แบบ UP 1 C/UR 2.5/มิดโดม 2 1/2″ กำลังขับ 150 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 180 วัตต์ MAX ความไว 88 ดีบี แม่เหล็กขนาด 62 มม.

 

ULTIMATE REFERENCE
วัสดุแบบ MICA-CONE

UR 5 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 5 1/4″ ทวีเตอร์แบบ UR 1 กำลังขับ 80 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 120 วัตต์ MAX ความไว 91ดีบี แม่เหล็กขนาด 85 มม.

UR 6 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทวีเตอร์แบบ UR 1 กำลังขับ 100 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 160 วัตต์ MAX ความไว 91ดีบี แม่เหล็กขนาด 85 มม.

 

MAGNESIUM SERIES

MS 5 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 5 1/4″ ทวีเตอร์แบบ UP 1 กำลังขับ 80 วัตต์ RMS และสูงสุด 120 MAX ความไว 90 ดีบี แม่เหล็กขนาด 90×15 มม.

MS 6 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทวีเตอร์แบบ UP 1 กำลังขับ 100 วัตต์ RMS และสูงสุด 160 MAX ความไว 92 ดีบี แม่เหล็กขนาด 100×20 มม.

 

REFERENCE SERIES

R 4 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 4″ ทวีเตอร์แบบ T 20 กำลังขับ 50 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 80 วัตต์ MAX ความไว 94 ดีบี แม่เหล็กขนาด 80×15 มม.

R 5 A ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 5 1/4″ ทวีเตอร์แบบ T 20 กำลังขับ 80 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 120 วัตต์ MAX ความไว 94 ดีบี แม่เหล็กขนาด 90×12 มม.

R 6 A ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทวีเตอร์แบบ T 20 กำลังขับ 80 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 120 วัตต์ MAX ความไว 94 ดีบี แม่เหล็กขนาด 100×20 มม.

R 36 ลำโพงแยกชิ้น 3 ทาง เบสส์ขนาด 6 1/2″ มิดเรนจ์ 4″ ทวีเตอร์ T 20 กำลังขับ 80 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 120 วัตต์ MAX ความไว 90 ดีบี แม่เหล็กขนาด 110×80 มม.

 

PRO SLIMLINE

PS 4 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 4″ ทวีเตอร์แบบ T 20 กำลังขับ 50 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 80 วัตต์ MAX ความไว 90 ดีบี แม่เหล็กขนาด 80×12 มม.

PS 5 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 5 1/4″ ทวีเตอร์แบบ T 20 กำลังขับ 50 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 80 วัตต์ MAX ความไว 92 ดีบี แม่เหล็กขนาด 90×12 มม.

PS 6 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทวีเตอร์แบบ T 20 กำลังขับ 50 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 80 วัตต์ MAX ความไว 92 ดีบี แม่เหล็กขนาด 90×12 มม.

 

BASIC SERIES

B 5 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 5 1/4″ ทวีเตอร์แบบ T 13 กำลังขับ 50 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 80 วัตต์ MAX ความไว 91 ดีบี แม่เหล็กขนาด 80×15 มม.

B 6 ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6 1/2″ ทวีเตอร์แบบ T 13 กำลังขับ 50 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 80 วัตต์ MAX ความไว 91 ดีบี แม่เหล็กขนาด 80×15 มม.

 

COAXIAL SERIES

R 964 ลำโพงโคแอกเซียล 2 ทาง ขนาด 6″x9″ ทวีเตอร์ 1″ สามารถปรับได้ กำลังขับ 80 วัตต์ RMS และสูงสุด 120 วัตต์ MAX ความไว 93 ดีบี แม่เหล็กขนาด 120×20 มม.

R 1070 ลำโพงโคแอกเซียล 2 ทาง ขนาด 7″x10″ ทวีเตอร์ 1″ สามารถปรับได้ กำลังขับ 100 วัตต์ RMS และสูงสุด 150 วัตต์ MAX ความไว 93 ดีบี แม่เหล็กขนาด 145×20 มม.

 

ULTIMATE A-SERIES
แอมพ์แบบ MID STEREO

A 2 เพาเวอร์แอมพ์ 2 แชนแนล กำลังขับที่ 50 วัตต์x2 หรือ 25 วัตต์x2 ที่ 4 โอห์ม สเตริโอ และ 290/450 วัตต์ เมื่อขับที่ 4/2 โอห์ม โมโนต่อแบบบริดจ์ พร้อมโลว์พาสส์ปรับในตัว 50-120 HZ สำหรับซับวูเฟอร์ และภายในตัวสามารถเลือกปรับระหว่าง 20-200 HZ พร้อมไฮพาสส์ฟิลเตอร์ที่สามารถใช้เช่นเดียวกับซับโซนิค ฟิลเตอร์ หรือไฮพาสส์ ฟิลเตอร์สำหรับระบบเสียงชุดหน้า

นักเล่น/นักฟัง และร้านค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ DLS สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CAR AUDIO & ACCESSORIES CO., LTD. เลขที่ 573/130 ทาวน์อินทาวน์ ซอยรามคำแหง 39 โทร. 0-2559-3795-7 แฟกซ์ 0-2559-0706------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
ภาพโดย : ผู้นำเข้า
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2546
คอลัมน์ : เปิดตลาด
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/HMe1q
อัพเดทล่าสุด
23 Feb 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
3.
3,190,000
5.
2,190,000
6.
5,939,000
7.
6,139,000
8.
2,290,000
9.
2,387,000
10.
2,649,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th

Motor Expo Photo Album