บทความ

KICKER


KICKER แบรนด์เนมเครื่องเสียงรถยนต์ระดับไฮเอนด์จาก STILLWATER DESIGNS ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นอีกค่ายหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่า มีความพิถีพิถันในการออกแบบลำโพงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาก เป็นที่ยอมรับของคอเบสส์ระดับมืออาชีพ และคอลัมนิสต์ชั้นนำว่าเป็นสุดยอดของลำโพงซับวูเฟอร์ตัวจริง

 

SOLO BARIC L 7
ซับวูเฟอร์ไฮเทคโนโลยี

S15L7 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 15″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ 1,000 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 2,000 วัตต์ MAX ความไว 89.3 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 18-100 HZ ความลึกในการติดตั้ง 14 1/16″ ปริมาตรตู้ปิด 1.5 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 3.0 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

S12L7 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 12″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ 750 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 1,500 วัตต์ MAX ความไว 86.9 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 20-100 HZ
ความลึกในการติดตั้ง 6 13/16″ ปริมาตรตู้ปิด 0.88 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 1.75 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

S10L7 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 10″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ 600 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 1,200 วัตต์ MAX ความไว 85.4 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 24-100 HZ
ความลึกในการติดตั้ง 6 3/8″ ปริมาตรตู้ปิด 0.66 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 1.25 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

S8L7 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 8″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ 450 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 900 วัตต์ MAX ความไว 84.9 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 28-100 HZ ความลึกในการติดตั้ง 7 5/8″ ปริมาตรตู้ปิด 0.33 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 0.66 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

 

SOLO BARIC L 5
ซับวูเฟอร์พันธุ์ดุ

S15L5 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 15″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ 750 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 1,500 วัตต์ MAX ความไว 91.3 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 18-100 HZ
ความลึกในการติดตั้ง 7 7/8″ ปริมาตรตู้ปิด 1.5 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 3.0 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

S12L5 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 12″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ 600 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 1,200 วัตต์ MAX ความไว 87.1 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 20-100 HZ
ความลึกในการติดตั้ง 6 3/8″ ปริมาตรตู้ปิด 0.88 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 1.75 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

S10L5 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 10″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ 450 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 900 วัตต์ MAX ความไว 86 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 24-100 HZ ความลึกในการติดตั้ง 5 11/16″ ปริมาตรตู้ปิด 0.66 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 1.25 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

S8L5 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 8″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ 300 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 600 วัตต์ MAX ความไว 83.9 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 28-100 HZ ความลึกในการติดตั้ง 4 7/8″ ปริมาตรตู้ปิด 0.33 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 0.66 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

 

COMP VR
ซับวูเฟอร์เพื่อคนรักเบสส์

C18VR ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 18″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ 1,000 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 2,000 วัตต์ MAX ความไว 88.8 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 23-500 HZ ความลึกในการติดตั้ง 8 3/4″ ปริมาตรตู้ปิด 2.2 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 4.0 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

C15VR ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 15″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ 500 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 1,000 วัตต์ MAX ความไว 88.5 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 25-500 HZ
ความลึกในการติดตั้ง 7 1/2″ ปริมาตรตู้ปิด 1.8 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 3.0 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

C12VR ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 12″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ 400 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 800 วัตต์ MAX ความไว 86.7 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 25-500 HZ ความลึกในการติดตั้ง 6″ ปริมาตรตู้ปิด 1.0 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 1.75 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

C10VR ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 10″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ 300 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 600 วัตต์ MAX ความไว 85.2 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 25-500 HZ ความลึกในการติดตั้ง 5 3/16″ ปริมาตรตู้ปิด 0.8 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 1.25 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

C8VR ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 8″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ200 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 400 วัตต์ MAX ความไว 83.2 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 30-500 HZ ความลึกในการติดตั้ง 3 15/16″ ปริมาตรตู้ปิด 0.4 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 0.8 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

 

COMP
ซับวูเฟอร์แบบย่อมเยา

C15 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 15″ ความต้านทาน 4, 8 โอห์ม กำลังขับ 250 วัตต์ RMSหรือสูงสุด 500 วัตต์ ความไว 89.2 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 25-500 HZ ความลึกในการติดตั้ง 7 1/8″ ปริมาตรตู้ปิด 2.25 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 3.0 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

C12 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 12″ ความต้านทาน 4, 8 โอห์ม กำลังขับ 150 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 300 วัตต์ ความไว 88.6 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 27-500 HZ ความลึกในการติดตั้ง 5 1/2″ ปริมาตรตู้ปิด 1.25 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 1.75 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

C10 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 10″ ความต้านทาน 4, 8 โอห์ม กำลังขับ 125 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 250 วัตต์ ความไว 87.7 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 30-500 HZ ความลึกในการติดตั้ง 4 9/16″ ปริมาตรตู้ปิด 1.0 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 1.25 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

C8 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 8″ ความต้านทาน 4, 8 โอห์ม กำลังขับ 100 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 200 วัตต์ ความไว 87.0 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 30-500 HZ ความลึกในการติดตั้ง 3 13/16″ ปริมาตรตู้ปิด 0.5 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 0.5 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

สำหรับนักเล่นหรือท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ KICKER สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ CAR AUDIO & ACCESSORIES CO., LTD. เลขที่ 573/130 ชั้น 2 ทาวน์อินทาวน์ ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310 โทร. 0-2559-3795-7 แฟกซ์ 0-2559-0706------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
ภาพโดย : ผู้ผลิต
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2546
คอลัมน์ : เปิดตลาด
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/fqmbQ
อัพเดทล่าสุด
10 Apr 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
3,299,000
2.
5,399,000
3.
6,799,000
4.
3,249,000
6.
53,500,000
8.
3,600,000
9.
4,539,000
10.
13,339,000
11.
2,999,000
12.
1,749,000
13.
1,800,000
15.
499,000
16.
979,000
17.
990,000
18.
4,090,000
19.
1,699,000
20.
13,500,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th