เปิดตลาด

KICKER


KICKER แบรนด์เนมเครื่องเสียงรถยนต์ระดับไฮเอนด์จาก STILLWATER DESIGNS ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นอีกค่ายหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่า มีความพิถีพิถันในการออกแบบลำโพงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาก เป็นที่ยอมรับของคอเบสส์ระดับมืออาชีพ และคอลัมนิสต์ชั้นนำว่าเป็นสุดยอดของลำโพงซับวูเฟอร์ตัวจริง

 

SOLO BARIC L 7
ซับวูเฟอร์ไฮเทคโนโลยี

S15L7 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 15″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ 1,000 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 2,000 วัตต์ MAX ความไว 89.3 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 18-100 HZ ความลึกในการติดตั้ง 14 1/16″ ปริมาตรตู้ปิด 1.5 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 3.0 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

S12L7 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 12″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ 750 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 1,500 วัตต์ MAX ความไว 86.9 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 20-100 HZ
ความลึกในการติดตั้ง 6 13/16″ ปริมาตรตู้ปิด 0.88 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 1.75 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

S10L7 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 10″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ 600 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 1,200 วัตต์ MAX ความไว 85.4 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 24-100 HZ
ความลึกในการติดตั้ง 6 3/8″ ปริมาตรตู้ปิด 0.66 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 1.25 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

S8L7 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 8″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ 450 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 900 วัตต์ MAX ความไว 84.9 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 28-100 HZ ความลึกในการติดตั้ง 7 5/8″ ปริมาตรตู้ปิด 0.33 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 0.66 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

 

SOLO BARIC L 5
ซับวูเฟอร์พันธุ์ดุ

S15L5 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 15″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ 750 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 1,500 วัตต์ MAX ความไว 91.3 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 18-100 HZ
ความลึกในการติดตั้ง 7 7/8″ ปริมาตรตู้ปิด 1.5 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 3.0 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

S12L5 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 12″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ 600 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 1,200 วัตต์ MAX ความไว 87.1 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 20-100 HZ
ความลึกในการติดตั้ง 6 3/8″ ปริมาตรตู้ปิด 0.88 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 1.75 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

S10L5 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 10″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ 450 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 900 วัตต์ MAX ความไว 86 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 24-100 HZ ความลึกในการติดตั้ง 5 11/16″ ปริมาตรตู้ปิด 0.66 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 1.25 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

S8L5 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 8″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ 300 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 600 วัตต์ MAX ความไว 83.9 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 28-100 HZ ความลึกในการติดตั้ง 4 7/8″ ปริมาตรตู้ปิด 0.33 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 0.66 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

 

COMP VR
ซับวูเฟอร์เพื่อคนรักเบสส์

C18VR ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 18″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ 1,000 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 2,000 วัตต์ MAX ความไว 88.8 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 23-500 HZ ความลึกในการติดตั้ง 8 3/4″ ปริมาตรตู้ปิด 2.2 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 4.0 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

C15VR ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 15″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ 500 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 1,000 วัตต์ MAX ความไว 88.5 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 25-500 HZ
ความลึกในการติดตั้ง 7 1/2″ ปริมาตรตู้ปิด 1.8 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 3.0 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

C12VR ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 12″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ 400 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 800 วัตต์ MAX ความไว 86.7 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 25-500 HZ ความลึกในการติดตั้ง 6″ ปริมาตรตู้ปิด 1.0 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 1.75 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

C10VR ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 10″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ 300 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 600 วัตต์ MAX ความไว 85.2 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 25-500 HZ ความลึกในการติดตั้ง 5 3/16″ ปริมาตรตู้ปิด 0.8 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 1.25 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

C8VR ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 8″ วอยศ์คอยล์คู่ ความต้านทาน 2/4 โอห์ม กำลังขับ200 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 400 วัตต์ MAX ความไว 83.2 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 30-500 HZ ความลึกในการติดตั้ง 3 15/16″ ปริมาตรตู้ปิด 0.4 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 0.8 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

 

COMP
ซับวูเฟอร์แบบย่อมเยา

C15 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 15″ ความต้านทาน 4, 8 โอห์ม กำลังขับ 250 วัตต์ RMSหรือสูงสุด 500 วัตต์ ความไว 89.2 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 25-500 HZ ความลึกในการติดตั้ง 7 1/8″ ปริมาตรตู้ปิด 2.25 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 3.0 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

C12 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 12″ ความต้านทาน 4, 8 โอห์ม กำลังขับ 150 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 300 วัตต์ ความไว 88.6 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 27-500 HZ ความลึกในการติดตั้ง 5 1/2″ ปริมาตรตู้ปิด 1.25 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 1.75 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

C10 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 10″ ความต้านทาน 4, 8 โอห์ม กำลังขับ 125 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 250 วัตต์ ความไว 87.7 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 30-500 HZ ความลึกในการติดตั้ง 4 9/16″ ปริมาตรตู้ปิด 1.0 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 1.25 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

C8 ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 8″ ความต้านทาน 4, 8 โอห์ม กำลังขับ 100 วัตต์ RMS หรือสูงสุด 200 วัตต์ ความไว 87.0 ดีบี (1 วัตต์/1 เมตร) การตอบสนองความถี่ 30-500 HZ ความลึกในการติดตั้ง 3 13/16″ ปริมาตรตู้ปิด 0.5 ลูกบาศก์ฟุต (MIN) และปริมาตรตู้เปิด 0.5 ลูกบาศก์ฟุต (MIN)

สำหรับนักเล่นหรือท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ KICKER สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ CAR AUDIO & ACCESSORIES CO., LTD. เลขที่ 573/130 ชั้น 2 ทาวน์อินทาวน์ ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310 โทร. 0-2559-3795-7 แฟกซ์ 0-2559-0706------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
ภาพโดย : ผู้ผลิต
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2546
คอลัมน์ : เปิดตลาด
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/fqmbQ
เพิ่มเพื่อน