บทความ

CAR STEREO GLOSSORY 2002


A

AC ALTERNATING CURRENT ไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น กระแสไฟใช้ในบ้าน

AC-3 AUDIO CODE 3 หรือ DOLBY DIGITALเป็นระบบเสียงที่ใช้ในโรงภาพยนต์ แบบ 5.1 แชนแนล

ACOUSTIC สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อคลื่นเสียง รวมถึงปริมาตร และรูปลักษณ์

ACOUSTIC PHASE SHIFT สภาวเสียงที่ไม่ประสงค์เกิดขึ้น คือ เมื่อเสียงลำโพงจากระบบสเตริโอไปยังหูผู้ฟังเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างกัน

ACOUSTIC PATH LENGTH ระยะห่างระหว่างลำโพงถึงคนฟังทั้ง 2 ข้าง

ACOUSTIC SUSPENSION ENCLOSURE ตู้ลำโพงแบบปิดซึ่งใช้อากาศอัดจากภายใน เพื่อขับลำโพงให้ทำงาน

ACROSS ข้าม ตรงข้าม พาดผ่าน ตัดขวาง

ACTIVE CROSSOVER อุปกรณ์อิเลคทรอนิค ซึ่งทำหน้าที่แยกสัญญาณจากแหล่งกำ
เนิดออกเป็นความถี่คลื่นวิทยุ (เสียงต่ำ เสียงกลาง และเสียงแหลม) ก่อนเพาเวอร์แอมพ์จะขับออก และจะใช้กับเครื่องที่มีมากกว่า 2 เชนแนล

ACTIVE SECURITY SYSTEM ระบบความปลอดภัยที่บังคับด้วยมือ แต่โดยปกติแล้วจะ
บังคับด้วยรีโมท

ACRYLIC สารชนิดหนึ่งสำหรับเคลือบผิว

AFTERMARKTE การอธิบายถึงอุปกรณ์ซึ่งบุคคลที่สามติดให้ในรถยนต์ดูเพิ่มเติมจากคำแปลของ OEM

AIR-CORE INDUCTOR คอยล์แบบแกนอากาศ

ALIGNMENT การเดินทางของเสียง

ALLOY โลหะผสมชนิดหนึ่ง

ALTERNATOR ส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้าในรถ อุปกรณ์นี้สามารถแบทเตอรีขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน แล้วป้อนกระแสไฟไปให้อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งตัวเพาเวอร์แอมพ์ อุปกรณ์ตัวนี้จะผลิตกระแสไฟระหว่าง 30-60 แอมแพร์

ALTERNATOR WHINE เสียงความถี่สูงเกิดจากเครื่องทำกระแสไฟ ที่ขยายผ่าน
เข้าทางระบบเสียง เนื่องจากติดสายลงดินไม่แน่น ดูเพิ่มจากคำ GROUND LOOP

ALUMINIUM ALLOY โลหะผสมชนิดหนึ่ง นิยมนำมาทำโดมทวีเตอร์

AMBIENCE ระบบเสียงที่ตอบสนองการบันทึกต้นฉบับ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

AMP หรือ AMPLIFIER อุปกรณ์ในการขยายสัญญาณ

AMP-RACK แผงติดตั้งแอมพ์ที่สร้างจากโลหะ สามารถยึดแขวนได้

ANGLE มุม หรือองศา

ANGLE ALIGNMENT การปรับตั้งมุม หรือทิศทางของลำโพง

ANODIZED สารเคลือบโลหะที่เพิ่มความทนทาน

ANTI-JITTER ป้องกันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรูปคลื่น

APERIODIC ประเภทตู้ซับวูเฟอร์ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อเพิ่มช่วงความถี่

ANTICIPATION คาดล่วงหน้า

A-PILLAR ตำแหน่งการติดตั้งที่บริเวณเสาของรถทั้ง 2 ข้าง

AUDIOPHILE ชำนาญในการฟัง และเล่นเครื่องเสียง

AUX (AUXILARY) ช่องสัญญาณเข้า (เสริม)

AXIS ทิศทางของเสียงจากลำโพง เช่น ON-AXIS ทิศทางเสียงของลำโพงหันไปยังหูผู้ฟังโดยตรง

B

BACK PLATE แผ่นปิดแม่เหล็กด้านท้ายลำโพง

BASKET โครงสร้างลำโพง

BASS BOOST การเพิ่มระดับเสียงเบสส์

BASS CONTROL การปรับแต่งเสียงเบสส์

BASS REFLEX การสะท้อนกลับของเสียงเบสส์ หรือตู้ลำโพงที่มีท่อให้เสียงเบสส์มีความทุ้มนุ่มลึกขึ้น

BASS UP FRONT เสียงเบสส์จากด้านหลังแผ่มาถึงด้านหน้า

BALANCE การปรับความสมดุลย์เสียงระหว่างด้านซ้าย และด้านขวา

INPUT การปรับความสมดุลย์ของสัญญาณขาเข้า

BANDPASS ตู้ซับวูเฟอร์ชนิดที่มี 2 ห้อง โดยซ่อนตัวลำโพงด้านใน ติดตั้งที่ผนังตู้บริเวณที่อยู่ในตู้ หรือการตัดความถี่เป็นช่วง

BANDWIDTH เกี่ยวกับภาคทูเนอร์ วงจรในเพาเวอร์แอมพ์ หรือครอสส์โอเวอร์เป็นช่วงความถี่ระหว่าง 2 จุด

BASS UP-FRONT การปรับทูนเสียงเบสส์ให้ลอยมาตกทางด้านหน้า

BI-AMP ระบบการติดตั้งโดยแยกสัญญาณเบสส์/กลาง/แหลมเป็น 2 ชุด แบบอิสระ

BI-CAP วงจรพาสสีฟ ครอสส์โอเวอร์ ที่ติดตั้งตัวคาพาซิเตอร์ซ้อนกัน 2 ตัว

BIT หน่วย หรือรูปแบบของระบบการถอดรหัสเครื่องเล่นซีดี ปัจจุบันมีแบบ1, 16, 18, 20 และ 24 BIT

BI-WIRE เป็นการแยกขั้วสัญญาณขาเข้าของพาสสีฟ ครอสส์โอเวอร์แบบอิสระ

BOOST การเพิ่มระดับสัญญาณ หรือเพิ่มเสียง เช่น +12 ดีบี

BRIDGE MONO การต่อสัญญาณเอาท์พุทเพาเวอร์แอมพ์จาก 2 แชนแนลเป็น 1 แชนแนลเพื่อให้ได้กำลังขับเพิ่มขึ้น สัญญาณขั้วบวกด้านขวา กับลบด้านซ้าย

BUSS BAR สะพานไฟ เป็นแผ่นทองเหลือง หรือโลหะชุบทอง ส่วนมากใช้กับขั้วแบทเตอรี

BUTTERWORTH ประเภทวงจรตัดความถี่ในครอสส์โอเวอร์ ที่ให้สัญญาณแฟลท

BUTYL RUBBER วัสดุที่ใช้ทำขอบ หรือเซอร์ราวน์ดลำโพง เป็นยาง

C

CAPACITOR อุปกรณ์อีเลคทรอนิคในวงจร หรืออุปกรณ์สำรองกระแสไฟในระบบหรือตัวตัดความถี่เสียงต่ำในวงจร

CABIN GAIN การปรับแต่งความถี่ต่ำให้พอเหมาะกับห้องโดยสารเหมือนกับ BASS TRANSFER FUNCTION

CARBON วัสดุที่นำมาเป็นส่วนประกอบในการทำกรวยลำโพง

CARBON FIBER วัสดุกรวยลำโพงชนิดหนึ่ง

CAR THEATRE ระบบจำลองการดูหนังในโรงภาพยนต์ เข้ามาไว้ในรถยนต์

CASSETTE ม้วนเทปคาสเสทท์

CASSETTE COMPARTMENT แผ่นกั้นตรงช่องเทป

CAST หล่อขึ้นรูป

CAVITY ช่อง หรือโพรง

CD COMPACT DISCแผ่นเก็บสัญญาณเสียง อ่านด้วยแสงเลเซอร์

CELLULOID แผ่นสังเคราะห์

CLAMP ตัวลอคแบบหนีบ หรือบีบเข้าหากัน ใช้ในการยึดประตูรถที่แต่งเครื่องเสียงเน้นพลังเบสส์หนักๆ

CLASS ประเภทของเพาเวอร์แอมพ์ เช่น CLASS A หรือ CLASS AB

CLASS A เพาเวอร์แอมพ์เน้นคุณภาพเสียง ค่าความเพี้ยนน้อย และเสียงรบกวนน้อย หรือต่ำมาก แต่กำลังขับไม่สูงมาก มีขีดจำกัดในการเล่นต่อเนื่อง
ปัจจุบันพัฒนาให้มีกำลังขับมากขึ้น เหมาะสำหรับนักฟังที่เน้นรายละเอียดเสียงเป็นพิเศษ ไม่เน้นพลัง

CLASS AB เพาเวอร์แอมพ์เน้นทั้งกำลังขับ และคุณภาพเสียง แต่ค่าความเพี้ยนและเสียงกวนมีมากกว่า CLASS A ข้อดีมีกำลังขับสูง และขับเล่นได้
ต่อเนื่องโดยไม่มีขีดจำกัด ได้รับความนิยมมาก และมีลูกเล่นมากมายเหมาะสำหรับนักเล่นที่เน้นทั้งรายละเอียด และพลัง

CLASS D เพาเวอร์แอมพ์กำลังขับสูง เน้นพลังอย่างเดียว ส่วนมากผลิตออกมาแบบโมโนบลอค 1 แชนแนล เหมาะสำหรับขับซับวูเฟอร์ ปัจจุบันมี
กำลังขับ 500-2,000 วัตต์ โหลดเล่นได้ที่ความต้านทาน 1 โอห์ม

CLASS T เพาเวอร์แอมพ์ที่พัฒนามาจาก CLASS D และ AB โดยเน้นทั้งพลังและเพิ่มรายละเอียด นำมาขับเล่นได้แบบ FULL RANGE 20-20,000
HZ เช่น ให้เสียงแบบสเตริโอ และมีกำลังขับสูงๆ ที่ 4 โอห์ม

CLIPING สภาพที่ปรากฎกับแอมพลิจูด หากสัญญาณอินพุทมากเกิน เพาเวอร์แอมพ์จะไม่ขยายยอดคลื่น และความยาวสัญญาณ ทำให้เกิดความเพี้ยน

COAXIAL แกนร่วม หรือลำโพงประเภทที่ใช้แกนร่วมกัน มักใช้แรกลำโพงแบบ 2 ทาง แกนร่วม

COMPONENT แยกชิ้น หรือส่วนประกอบ ประเภทลำโพงที่แยกส่วนกันระหว่างเสียงเบสส์/กลาง/แหลม

CONE กรวยลำโพง

CONTINUE ต่อเนื่อง ใช้กับกำลังขับ หรือทนกำลังขับที่ทำได้ต่อเนื่อง ไม่เกิดความเสียหาย

CROSSFIRE การปรับมุมเสียง แบบตัดไขว้

CROSSOVER ตัดความถี่เสียง

CROSSOVER FREQUENCY จุดตัดความถี่เสียง มีหน่วยเป็นเฮิร์ทซ์ (HZ)

CROSSOVER NETWORK อุปกรณ์กรองความถี่เสียง หรือตัดความถี่เสียง ออกแบบมาเป็นกล่องหรือแผงเซอร์กิตแยกชุดจากลำโพง

CUBIC FOOT ปริมาตร 1 ลูกบาศก์ฟุต ขนาด กว้าง 1 ฟุตxยาว 1 ฟุตxสูง 1 ฟุต

CURRENT กระแสไฟ

CUSHION เครื่องรองรับน้ำหนัก, เบาะรองนั่ง, กันกระทบกระแทก

CUT การลดระดับเสียง เช่น -12 ดีบี

CYBER PUNK ไม่ใช่ CYBER PRINT

D

DAMPING การติดวัสดุซับเสียง

DAMPING FACTOR ค่าเกี่ยวกับวงจรในเพาเวอร์แอมพ์ ที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของกรวยลำโพงหลังจากที่สัญญาณหยุด ค่ามากกว่า 200 ถือว่าดี ไม่มีหน่วย

DASHBOARD บริเวณแผงคอนโซลหน้าของรถ

DB DECIBEL ระดับความดังของเสียง

DB DRAG RACING การแข่งขันเครื่องเสียง แบบเน้นความดัง ระดับเสียง SPL

DC DIRECT CURRENTไฟฟ้ากระแสตรง

DECIBEL DB ระดับความดังของเสียง

DEEP CYCLE ประเภทแบทเตอรีที่เก็บ และคายประจุไฟฟ้าได้รวดเร็ว

DEPTH ความลึก

DESIGN การออกแบบ เช่น SYSTEM DESIGN การออกแบบระบบเครื่องเสียง

DIAGRAM แผนผังการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และการเดินสัญญาณในระบบ

DIAPHRAGM ลักษณะเป็นแผ่น

DIE-CAST ขึ้นรูปชิ้นเดียว

DIGITAL ระบบการทำงานที่แสดงผลด้วยตัวเลข หรือตัวอักษรบนหน้าปัดในวิทยุระบบการนำส่งสัญญาณ หรือสัญญาณเสียงที่คมชัด และสมจริง

DIGITAL CROSSOVER ครอสส์โอเวอร์ที่ทำงาน และแสดงผลด้วยตัวเลข

DIN DEUTSCHE INDUSTRIE NORMENขนาดมาตรฐานในช่องคอนโซลวิทยุ ขนาดของวิทยุ

DIPOLE การแผ่กระจายเสียงของลำโพง เช่น ด้านบนกับด้านล่าง ด้านหน้ากับด้านหลัง

DISPERSION การแผ่กระจายของลำโพงเสียงแหลม หน่วยเป็นองศา

DISTORT ความเพี้ยนของสัญญาณ

DISTORTION ความถี่ฮาร์โมนิคส์ ที่ไม่ต้องการ ที่เพิ่มแก่สัญญาณดนตรี เมื่อผ่านอุปกรณ์ในระบบเครื่องเสียง เมื่อแสดงปอร์เซนเตจ ของเอาท์พุทเสียงรวมดู THD

DOLBY ระบบลดเสียงกวนกับหัวอ่านแถบแม่เหล็ก

DOLBY AC1/AC2 ใช้ส่งคลื่นเสียงดิจิทอล FM

DOLBY B ระบบลดเสียงกวน 10 DB

DOLBY S ระบบแยกแยะเลือกลดสัญญาณรบกวนได้คุณภาพเหมือนกับ CD แต่ไม่ได้รับความนิยม เพราะราคาสูงมาก

DTS DIGITAL THEATRE SYSTEMระบบเสียงในโรงภาพยนต์

DRIVER ตัวถ่ายทอดสัญญาณเสียง หรือลำโพง

DSP DIGITAL SIGNAL PROCESSOR การปรับแต่งสัญญาณเสียงทุกรูปแบบหรืออุปกรณ์ปรับแต่งสัญญาณที่มีความละเอียดมากๆ

DSD DOLBY STEREO DIGITALระบบเสียงในโรงภาพยนต์ หรือ (SR-D)

DVD DIGITAL VIDEO DISC แผ่นเก็บสัญญาณดิจิทอลทั้งภาพ และเสียงได้รายละเอียด ความคมชัด มีฟังค์ชันการทำงานมากกว่าแผ่น VCD

DUSTCAP ส่วนที่ปิดบริเวณตรงกลางกรวยลำโพง

DYNAMICS การเคลื่อนตัวของแผ่น DIAPHARGM ขณะกระแสไหลผ่านสนามแม่เหล็ก

DYNAMIC RANGE ค่าความแตกต่าง ระหว่างการขับลำโพงอย่างนุ่มนวล และหนักหน่วงมีหน่วยเป็นดีบี (DB) ยิ่งมากยิ่งดี

E

EAR PLUG อุปกรณ์ลดระดับเสียง ใช้เสียบกับหู ประสิทธิภาพ 20 ดีบี

EFFICIENCY สัดส่วนของพลังงานเสียง กับพลังงานไฟฟ้าที่ป้อน มักจะวัดจากพลังงาน1 วัตต์ ระยะห่างลำโพง 1 เมตร ตัวเลขมากหมายถึงประสิทธิภาพสูงวัดเป็นระดับความดัง หน่วยเป็นดีบี (DB)

ELECTRONIC อุปกรณ์ขนาดเล็กที่ทำงานได้ โดยป้อนกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง

ELECTRONIC CROSSOVER ครอสส์โอเวอร์ตัดสัญญาณแบบปรับค่าได้ โดยใช้กระแสไฟหล่อเลี้ยงเหมือนกับ ACTIVE CROSSOVER

ENCLOSURE ตู้ลำโพง

EQUALIZATION การเพิ่ม หรือตัดระดับสัญญาณของความถี่เสียง จากวิธีทางอีเลคทรอนิคส์สามารถทำขึ้น เพิ่อให้สัญญาณการฟังที่ถูกต้อง หรือเตรียมสัญญาณที่ถูกต้องแก่ผู้ฟัง

EQUALIZER อุปกรณ์ปรับแต่งเสียงที่แยกเป็นจุดความถี่โดยเฉพาะ

F 

FADER ตัวควบคุมระดับลำโพง หรือสัญญาณซึ่งกระจายต่างๆ กันของสัญญาณสเตริโอ ระหว่างด้านหน้า และด้านหลัง

FARAT หน่วยวัดความจุไฟฟ้า (เมตร/กิโลกรัม/วินาที) ใช้ในคาพาซิเตอร์

FERRITE ประเภทของแม่เหล็กชนิดหนึ่ง

FILL คำใช้อธิบายข้อมูลการฟังในระบบเสียง มาจากด้านหน้า/หลัง หรือข้างก็ได้ เช่น REAR FILL เสียงจากด้านหลัง

FILTER ตัวกรองสัญญาณความถี่

FLAT ความกลมกลืนราบเรียบ หรือเสียงที่มีความกลมกลืนต่อเนื่อง

FLAT PISTON ซับวูเฟอร์แบบหน้าเรียบ

FLEXIBLE NEON เส้นหลอดนีออน (ใช้ในประกอบตกแต่งแผงซาวน์ด คอนเซพท์)

FOCUS ตำแหน่งชิ้นดนตรีที่ได้ยิน ในการฟังเน้น SOUND IMAGE

FOOTWALL การติดตั้งลำโพงบริเวณที่วางเท้า

FORMER ประเภทแกนวอยศ์คอยล์ในลำโพง

FREE AIR การติดตั้งซับวูเฟอร์ที่แผงเรียร์เดค แบบไม่ตีตู้ หรือแขวนลอย

FREQUENCY ค่าความถี่ของสัญญาณ

FREQUENCY RESPONSE ค่าการตอบสนองความถี่ของสัญญาณ

FRONTEND แหล่งกำเนิดสัญญาณ

FRONT PLATE แผ่นปิดด้านบนแม่เหล็กของลำโพง

FRONTSTAGE เวทีเสียงทางด้านหน้า หรือรูปแบบการฟังเพลงที่เน้นเสียงจากด้านหน้า

FRONTIMAGE มิติเสียงด้านหน้า

FULL RANGE ตอบสนองความถี่ได้ 20-20,000 HZ

FUSE อุปกรณ์ที่มีสาย หรือแถบโลหะติดตั้งในชุดด้วยสายไฟ ออกแบบให้หลอมละลาย หากถึงปริมาณกระแสถึงจุด เป็นส่วนป้องกันความเสียหายของ
วงจร หรือระบบทั้งที่ต่างจากตัวตัด วงจร ที่ไมาอาจจะต่อวงจรใหม่ได้

G

GAIN INPUT ระดับสัญญาณขาเข้า

GASKET ปะเก็นลำโพง

GPS GLOBAL POSITIONING SYSTEMระบบตรวจหาตำแหน่งบนพื้น

GRILLE หน้ากากลำโพง

GROUND ขั้วต่อไฟ สำหรับต่อลงตัวถังรถ

H

HARMOMIC ความกลมกลืนของสัญญาณ

HEADROOM ความสามารถรับกำลังเป็นพิเศษ ที่จำเป็นในพรีแอมพ์ระบบเสียง แอมพ์และลำโพงที่มีพีคกำลังทรานเชียนซ์ ทั้งยังสามารถอ้างถึงความแตกต่าง(เป็นเดซิเบล) ระหว่างระดับสูงสุด และปกติของวงจรอินพุท และเอาท์พุท

HEADUNIT แหล่งกำเนิดสัญญาณ โดยมากใช้กับตัว วิทยุ, วิทยุ/เทป, วิทยุ/ซีดี

HEAT ความร้อนที่เกิดขึ้นในวงจร หรือระบบ

HEATZINK โครงสร้างของแอมพ์ ในส่วนที่ช่วยระบายความร้อน ส่วนมากผลิตจากอลูมิเนียม ระบายความร้อนด้วยร่อง หรือครีบ

HEIGHT ความสูง (H)

HIGH CURRENT กระแสสูง

HIGH PASS การตัดสัญญาณความถี่เสียงสูง

HIGH VOLTAGE แรงดันสูง

HLCD HORN LOAD COMPRESSION DRIVER ลำโพงปากแตร

HORN SPEAKER ลำโพงปากแตร

HZ HERTZ ค่าความถี่เสียง

I

IASCA INTERNATIONAL AUTO SOUND CHALLENGE ASSOCIATION, INC.เป็นองค์กรตัดสินคุณภาพของระบบเสียง

IC INTEGRATED CIRCUITอุปกรณ์อีเลคทรอนิคในแผงวงจร

ICFR IN CAR FREQUENCY RESPONSEกฎเหล็กในการติดตั้งเครื่องเสียงในรถยนต์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอคูสติค

IMAGE มิติ หรือภาพของเสียง ตำแหน่งชิ้นดนตรี เช่น SOUND IMAGEมิติเสียงที่นึกเห็นภาพขณะได้ยินเสียงดนตรี

IMPEDANCE ความต้านทาน คือคุณสมบัติของลำโพง ในการต้านการไหลของสัญญาณเสียง ความต้าน ทานนี้จะแปรผันไป ตามความถี่ของสัญญาณ ในเครื่องรถยนต์ปกติอยู่ที่ 4 โอห์ม

IN DASH ขนาดที่ติดตั้งพอดีในช่อง DASH BOARD ใช้กับวิทยุ

INDUCTOR คอลย์ หรือตัวตัดความถี่เสียงแหลม

INCAR ภายในห้องโดยสารรถ

INFINITE BAFFLE การติดตั้งแบบฟรีแอร์

INJECTION ฉีดขึ้นรูป ใช้ในการผลิตกรวยลำโพง

INNOVATION เปลี่ยนแปลงใหม่

INPUT ขั้วสัญญาณขาเข้า

INSTABILITY เวทีเสียงที่ฟังดูแล้วสับสน

J

JACK ขั้วต่อสัญญาณ

JAZZ แนวดนตรี

K

KAPTON วัสดุชนิดหนึ่งที่เป็นแกน หรือส่วนประกอบในวอยศ์คอยล์

KEVLAR วัสดุที่ใช้ผลิตกรวยลำโพง มีสีเหลือง

KICK PANEL การติดตั้งบริเวณข้างเท้า เป็นเทคนิคของระบบ FRONTSTAGE

L

LAMINATE วัสดุสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในงานติดตั้ง เพื่อความสวยงาม

LASER ลำแสงชนิดหนึ่ง มีสีแดง

LASER POINT จุด หรือตำแหน่งการยิงลำแสง มักใช้ในการปรับตั้งมุมลำโพง

LCD LIQUID CRYSTAL DISPLAYประเภทจอภาพ ของมอนิเตอร์

LED LIGHT EMITTING DIODEหลอดไฟขนาดเล็กภายในวงจร

LD (LAZER DISC) แผ่นเก็บข้อมูลทั้งภาพ และเสียง มีขนาดใหญ่กว่าแผ่น CD/VCD/DVDมีความคมชัด และเสียงดี แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยม

LENGTH ความยาว (L)

LEVEL MATCH เทคนิคการปรับแต่งแรงดันสัญญาณให้สมดุล

LEVEL MATCHING ADJUSTMENT การปรับแต่งแรงดันสัญญาณให้สมดุลกันทั้งระบบ

LINEARLITY มีความกลมกลืนราบเรียบ

LINE OUTPUT ขั้วสัญญาณขาออก ที่ผ่านสัญญาณขาเข้าให้ออกไปโดยตรง

LINKWITZ-RILEY ประเภทวงจรครอสส์โอเวอร์ มีระดับความลาดชัน 24 ดีบี

LONG STROKE ช่วงชักยาว

LOUDNESS ส่งเสียงกึกก้อง หรือการเพิ่มช่วงเสียงเบสส์ในสัญญาณ

LOWPASS การตัดสัญญาณสำหรับเสียงเบสส์ หรือเสียงต่ำ

M

MECA MOBILE ELECTRONICS COMPETITION ASSOCIATIONสมาพันธ์เครื่องเสียงในอเมริกา ก่อตั้งเมื่อปี 1999

MAGNAT แม่เหล็กลำโพง

MAGNESIUM ALUMINIUM ALLOYโลหะผสม ใช้ผลิตโครงสร้างลำโพง

MAX MAXIMUMสูงสุด กำลังขับ หรือทนกำลัง เหมือนกับ PEAK

MASTER ปุ่มปรับระดับเสียงรวม เหมือนกับ VOLUME

MATCHING ความกลมกลืนลงตัวกัน

MEMBRANE เยื่อ หรือแผ่นเยื่อสังเคราะห์ เป็นวัสดุที่นำมาใช้ประกอบตู้ซับวูเฟอร์

MD MINI DISCแผ่นบันทึกสัญญาณดิจิทอล ที่มีขนาดเล็ก บรรจุในกล่องเหมือนดิสค์เกต

MDF MEDIUM DENSITY FIBERBOARD แผ่นไม้อัดขนาด 3/4″นิยมนำมาตีแผงติดตั้ง หรือตู้ลำโพง

MICA-FILLED POLYPROPYLENEวัสดุผสม ใช้ผลิตกรวยลำโพง

MICROSUB ตู้ซับวูเฟอร์ที่ออกแบบให้มีขนาดเล็ก

MID BASS ลำโพงเสียงต่ำ

MID RANGE ลำโพงเสียงกลาง

MILLENNIUM รอบพันปี หรือ สหัสวรรษ

MONO การต่อเล่นแบบ 1 แชนแนล

MOSFET METAL OXIDE SEMICONDUCTOR FIELD EFFECT TRANSISTORอุปกรณ์อีเลคทรอนิคที่ออกแบบมาพิเศษ สำหรับภาคจ่ายไฟในเพาเวอร์แอมพ์ให้กระแสสูงในช่วง PEAK และมีความเพี้ยนต่ำ

MOTORIZE ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

MULTI-AMP เพาเวอร์แอมพ์หลายแชนแนล หรือระบบเสียงที่แยกเข้า และขับทั้งระบบตั้งแต่ 4 ช่วงสัญญาณขึ้นไป

MV MILLIVOLTหน่วยวัดแรงดันไฟ มีค่า 1/1,000 โวลท์

MYLAR วัสดุกรวยลำโพงประเภทหนึ่ง

N

NAVIGATION SYSTEM ระบบนำร่อง หรือระบบนำทาง

NEODIMIUM แม่เหล็กคุณภาพสูงที่ให้ความเข้มของสนามแม่เหล็กมากกว่าแม่เหล็กธรรมดา 10 เท่า

NOISE เสียงรบกวน

NOISE FLOOR เสียงรบกวนที่ตำกว่าระดับสัญญาณ เป็นฐานช่วงกว้าง เช่นเสียงเครื่องยนต์ หรือสภาพแวดล้อม

NOISE GATE การลดเสียงกวนที่ต่ำกว่าระดับสัญญาณให้น้อยลง

NOMAL ปกติ ต่อเนื่องใช้กับกำลังขับของแอมพ์ และการทนกำลังขับของลำโพง

NOMAL PHASE คลื่นความถี่เสียงปกติ จากการต่อสัญญาณที่ถูกต้อง

O

OCTIVE ช่วงของชั้นเสียงดนตรี หรือตัวโนทดนตรี 7 ตัว

ODR OPTICAL DIGITAL REFERENCE SYSTEMSระบบในภาควิทยุ

OFF-CENTER CENTER IMAGES มิติตรงกลางไม่สมดุลย์

ON-AXIS ตำแหน่งบนแกนกลางของลำโพง

OEM ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERอุปกรณ์ที่เป็นส่วนควบมาจากโรงงานกับตัวรถ

OFF-AXIS การปรับมุมลำโพงไม่เข้าหาผู้ฟังโดยตรง

OHM หน่วยความต้านทานกระแสไฟ

ON-AXIS การปรับมุมลำโพงหาผู้ฟังโดยตรง

OUNCE ออนซ์ หน่วยน้ำหนักแม่เหล็ก

OUTPUT ขาออกของสัญญาณ

OVERDRIVE อุปกรณ์เพิ่มระดับสัญญาณ

OVERSAMPLING การกรองสัญญาณดิจิทอลในภาคซีดี

P

PATHLENGTH OFFSET วิธีลดระยะทางจากหูถึงลำโพง

PASSIVE CROSSOVER อุปกรณ์ตัดสัญญาณแบบไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง ปรับเลือกจุดตัดอิสระไม่ได้

PANEL บริเวณด้านข้าง

PARAMETRIC ปุ่มปรับระดับสัญญาณความถี่

PATH การเดินทางของเสียง

PATH LENGTH ระยะการเดินทางของเสียง

PEAK ระดับสัญญาณที่บูสต์ขึ้นสูงในช่วงแบบไม่ต่อเนื่อง กำลังขับ หรือการทนกำลังขับสูงสุด

PEAK AND DIP การหักล้างความถี่เสียง

PEAK TO PEAK ช่วงชักลำโพงสูงสุด

PERFORMANCE พลัง หรือกำลัง หมายถึงวัตต์ หรือระดับเสียง ส่วนมากใช้กับเพาเวอร์แอมพ์ และซับวูเฟอร์

PHASE องศาของคลื่นความถี่

PHASE SHIFT การคลาดเคลื่อนของ PHASE

PID PORT INNER DIAMETERเส้นผ่าศูนย์กลางท่อในตู้ลำโพง

PIL PORT INNER LENGTHความยาวท่อในตู้ลำโพง

PINK NOISE สัญญาณความถี่เสียงที่เป็นแนวระนาบเส้นตรงตั้งแต่ 20-20,000 HZเป็นช่วงสัญญาณความถี่ที่หูมนุษย์สามารถได้ยิน

PLEXIGLAS แผ่นวัสดุบางใส เหมือนพลาสติค ใช้ในการประกอบตู้ซับวูเฟอร์ หรือตกแต่งเพื่อให้เห็นอุปกรณ์ภายใน

POLYETHER ใยสังเคราะห์ หรือผ้าใยสังเคราะห์

POLYPROPYLENE วัสดุกรวยลำโพงชนิดหนึ่ง

POLYMER LAMINATE วัสดุกรวยลำโพงชนิดหนึ่ง

POLYMER RACIN สารเคลือบลำโพง

POLY MICA วัสดุกรวยลำโพงชนิดหนึ่ง

PORT ท่อในตู้ลำโพง ชนิดตู้ซับวูเฟอร์แบบเปิด

PORT NOISE เสียงหายใจ หรือเสียงกวนจากท่อในตู้ลำโพง

POWER กำลัง หรือพลังวัตต์

POWER CONNECTOR ขั้วต่อไฟเข้าอุปกรณ์

POWERAMP หรือ POWER AMPLIFIER อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ใช้ในการขยายสัญญาณ

PRE AMPLIFIER อุปกรณ์ปรับแต่งสัญญาณก่อนเข้าเพาเวอร์แอมพ์

PRESET การตั้งไว้ล่วงหน้า ใช้กับการตั้งสถานีวิทยุ

PROCESSOR อุปกรณ์ปรับแต่งสัญญาณแบบเน้นรายละเอียดก่อนเข้าเพาเวอร์แอมพ์

PVC เป็นวัสดุประเภทหนึ่งที่ใช้ทำฉนวนหุ้ม สายสัญญาณ

PWM PLUSE WIDTH MODULATIONวงจรในภาคขยายในเพาเวอร์แอมพ์ ที่ลดเสียงรบกวนได้สมบูรณ์แบบ

Q

QUAD-AMP ระบบเสียงแบบแยกเข้า และขับอิสระ 4 ช่วงสัญญาณ

QUALITY คุณภาพ เช่น SOUND QUALITY คุณภาพเสียง

R

RADIAL VENT ช่องระบายความร้อนบริเวณรอบๆ วอยศ์คอยล์

RCA ประเภทขั้วสัญญาณแบบกลม มีช่องตรงกลาง ใช้งานสะดวก

RDS RADIO DATA SYSTEMการทำงานในภาควิทยุของฟรอนท์เอนด์

REAR DECK แผงคอนโซลหลัง บริเวณด้านหลังเบาะโดยสาร

REAR FILL ทิศทางของเสียงที่มาจากด้านหลัง

RESOLUTION รายละเอียดอณูเสียง

RESONANCE เสียงก้อง เสียงสะท้อน สั่นเครือ

RESPONSE CURVE คลื่นการตอบสนองความถี่

REVERSE PHASE การกลับ PHASE

RMS ROOT MEAN SQUAREกำลังขับต่อเนื่อง หรือทนกำลังขับต่อเนื่อง

ROAD KILL แผ่นยางกันสะเทือน

RTA REAL TIME ANALYZERเครื่องวัดค่าความถี่ตอบสนองแสดงค่าเป็นจุดกราฟ 30 จุดตั้งแต่ 25-20,000 HZ

RUBBER SERROUND ขอบลำโพงแบบยาง

S

SATELLITE ประเภทลำโพงที่มีเสียงกลาง/แหลมอยู่ในตัวเดียวกัน สามารถติดตั้งได้ทันที

SCAN การหาคลื่นความถี่ในภาควิทยุ หรือเลือกเพลงในภาคซีดี

SCREWS ตัวยึดแบบเกรียว

SDDS SONY DIGITAL DYNAMIC SOUNDระบบเสียงดิจิทอล ที่คิดค้นโดย SONY

SEAL ตู้ซับวูเฟอร์แบบปิด

SENSITIVITY ความไวเสียง หน่วยเป็นดีบี (DB)

SERIES อนุกรม หรือหมวดรุ่นในไลน์การผลิต
SIGNAL สัญญาณเสียง

SIGNAL PROCESSOR อุปกรณ์ปรับแต่งเสียงให้เหมาะสมกับสภาพอคูสติค
SILK TEXTILE DIAPHRAGM ใยไหมถักขึ้นรูป เป็นวัสดุผลิตโดมทวีเตอร์ชนิดหนึ่ง
SILICONE สารสังเคราะห์สำหรับเคลือบพื้นผิว ใช้เคลือบกรวยลำโพง
SLEW RATE ประสิทธิภาพการจ่ายไฟแบบเฉียบพลัน ในเพาเวอร์แอมพ์ มีหน่วยเป็น
โวลท์/ไมโครเซกัน (V/ŽS)
SLOP ระดับความลาดชันของจุดตัดครอสส์โอเวอร์ มีหน่วยเป็น ดีบี/ออคเทฟ
(DB/OCTAVE) เช่น 6, 12, 18, 24 และ 60 ดีบี/ออคเทฟ
S/N RATIO SIGNAL TO NOISE RATIO
อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงกวน มีหน่วยเป็นดีบี (DB)
SOFT DOME โดมทวีเตอร์แบบนุ่ม เช่น ใยไหมถักขึ้นรูป
SOUNDFIELD สนามเสียง
SOUNDSTAGE เวทีเสียง
SOURCE แหล่งกำเนิดสัญญาณ
SPEAKER ลำโพง
SPIDER วัสดุสังเคราะห์อัดเป็นลอนยึดด้านล่างของกรวยกับโครงลำโพง
ให้ความยืดหยุ่น เหมือนกับเซอร์ราวน์ด
SPL SOUND PRESURE LEVEL
ระดับความดังของเสียง มีหน่วยเป็นดีบี (DB)
SQ SOUND QUALITY
คุณภาพเสียง หรือรุ่นการแข่งขันที่เน้นคุณภาพเสียง
SQ PLUS SQ+ หรือ SOUND QUALITY PLUS
มากกว่าคุณภาพเสียง หรือรุ่นการแข่งขันที่ดูทั้งคุณภาพเสียง
การติดตั้ง และพลัง
SQUARE SUBWOOFER ซับวูเฟอร์ที่มีกรวยรูปทรงสี่เหลี่ยม
SR-D SPECTRAL RECORDING DOLBY STEREO DIGITAL
ระบบเสียงในโรงภาพยนต์ (DSD)
STAGE เวทีแสดงดนตรี
STAINLESS STEEL โลหะชนิดหนึ่ง
STANDING WAVE คลื่นที่คงที่ คลื่นที่อยู่ปกติ หรือปัญหาคลื่นความถี่เสริม
STEALTH BOX ตู้ซับวูเฟอร์สำเร็จ ติดซ่อนในส่วนต่างๆ ของรถ
STEREO SEPARATION ความสามารถในการตอบสนองสัญญาณข้างซ้าย และขวา
มีหน่วยเป็นดีบี (DB) ค่ายิ่งมากยิ่งดี
STRONTIUM FERRITE MAGNAT ชนิดของแม่เหล็ก
SUBSONIC FILTER วงจรกรองสัญญาณเสียงเบสส์ย่านต่ำ
SUBWOOFER ลำโพงเสียงเบสส์ที่ต่ำมากๆ
SUPER TWEETER ลำโพงเสียงแหลม ชนิดพิเศษ มีขนาดเล็กกว่าทวีเตอร์ ถ่ายทอดสัญญาณ
เสียงแหลมที่ประมาณ 16,000 HZ ขึ้นไป
SURROUND ขอบของลำโพง ส่วนที่ยึดกรวยกับโครงสร้าง
เสียงดนตรีแบบรอบทิศทาง
SURROUND EX ระบบเสียงรอบทิศทาง วางตัวลำโพงเสริมเสียงด้านหลังให้เต็ม
SWIVEL หมุนได้รอบทิศ
SYSTEM ระบบ หมายถึงการจัดชุด
SYSTEM DESIGN การออกแบบระบบเสียง 1 ในกฎเหล็ก ICFR

T

THD TOTAL HAMONIC DISTORTION ค่าความเพี้ยนรวมของสัญญาณ
มีหน่วยเป็นเปอร์เซนต์ (%)
THERMOSTAT ตัวเปิด/ปิดระบบควบคุมความร้อน
THERTRE โรงภาพยนตร์
THIELE SMALL PARAMETER ค่าเฉพาะของลำโพงซับวูเฟอร์

THREE WAY COMPONENT ลำโพงแยกชิ้น 3 ทาง
TIME ALIGNMENT   ระยะเวลาการเดินทางของเสียง
TITANIUM โลหะชิ้นหนึ่ง นิยมนำมาผลิตเป็นโดมทวีเตอร์
TONAL BALANCE ความกลมกลืนต่อเนื่องของเสียงทุ้ม/กลาง/แหลม
TONAL HAMONIC DISTORTION ค่าความเพี้ยนรวม มีหน่วยเป็นเปอร์เซนต์ (%)
TOROIDAL หม้อแปลงวงแหวน
TRANSFER FUNCTION วิธีแก้ไขค่าแตกต่างระหว่างตู้ซับวูเฟอร์ในรถ กับห้องทดสอบ
TRANSIENT การ PEAK ขึ้นอย่างรวดเร็วในสัญญาณ ที่เกิดจากเสียงดนตรี
TRANSISTOR อุปกรณ์อีเลคทรอนิคในแผงวงจรของเพาเวอร์แอมพ์ ให้กำลังขับสูง
TREBLE CONTROL การปรับแต่งเสียงแหลม
TRI-AMP ระบบการจัดชุดแบบแยกช่วงเข้า และขับแบบอิสระ 3 ช่วงสัญญาณ
TRIAXIAL ลำโพงแกนร่วมแบบ 3 ทาง มักใช้กับลำโพง 6″x9″
TRUNK ห้องเก็บของด้านหลัง
TUBE หลอดสุญญากาศในวงจรของเพาเวอร์แอมพ์ ให้เสียงเป็นธรรมชาติ
TWEETER ลำโพงเสียงแหลม
TWISTED PAIR สายสัญญาณที่ออกแบบให้มีลักษณะถักไขว้ เพื่อลดเสียงรบกวน
TWO COAXIAL ลำโพงแกนร่วม 2 ทาง
TWO WAY COMPONENT ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง

U

UNIT DRIVER ตัวลำโพงโดดๆ
USAC UNITED STATES AUTOSOUND COMPETITION
องกรณ์เครื่องเสียง

V

VARIABLE ต่อเนื่อง ปรับตั้งได้อย่างอิสระ
VCD VIDEO COMPACT DISC
แผ่นเก็บสัญญาณดิจิทอลทั้งภาพ และเสียง ความละเอียดใกล้เคียงกับ
วีดีโอเทป แต่ฟังค์ชันการทำงานมากกว่า
VENT ช่องสำหรับให้เสียงออก ใช้ในตู้ซับวูเฟอร์ ทำงานเหมือนท่อ PORT
VINYL ไวนิล หรือหนังเทียม
VOICE COIL ขดลวดทองแดงในลำโพง
VOLTAGE แรงดันของกระแสไฟ
VOLUME ระดับสัญญาณเสียง

W

WATT หน่วยของกำลังขับ หรือการทนกำลังขับ
WAVE คลื่นเสียง
WAVE ALIGNMENT การเดินทางของคลื่นเสียง
WAVE GUIDE ตัวบังคับการกระชากเสียงของลำโพง
WIDTH ความกว้าง (W)
WOOFER ลำโพงที่ตอบรับสัญญาณความถี่ได้ตั้งแต่เสียงเบสส์ต่ำๆ
ขึ้นไปถึงย่านเสียงกลาง เป็นช่วงกว้างกว่าลำโพง MID BASS

X

X-MAX ช่วงชักของลำโพง OPT 1.50 !B„!B„  _    N  n------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
ภาพโดย : -
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2545
คอลัมน์ : Car Stereo
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/c22b8
อัพเดทล่าสุด
23 Feb 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
3.
3,190,000
5.
2,190,000
6.
5,939,000
7.
6,139,000
8.
2,290,000
9.
2,387,000
10.
2,649,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th

Motor Expo Photo Album