ข่าวพลังงานทดแทน

กระทรวงพลังงาน


กระทรวงพลังงาน
รณรงค์การใช้แกสโซฮอล

ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ภาครัฐได้ริเริ่มมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำมันแกสโซฮอลเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งจนถึงปัจจุบันต้องการส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เพื่อลดอคติ เกิดความมั่นใจในการใช้น้ำมันแกสโซฮอลแทนน้ำมัน
เบนซินเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงได้เปิดตัวโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “มั่นใจ ใช้ได้ น้ำมันแกสโซฮอล” ที่ต้องการความร่วมมืออย่างสมัครใจจากประชาชนบนพื้นฐานของความเข้าใจที่ถูกต้อง และเล็งเห็นประโยชน์ของน้ำมันแกสโซฮอลอย่างแท้จริง ทั้งในด้านประโยชน์ส่วนตัว และการประหยัดเงินค่าน้ำมันได้มากกว่า และช่วยลดการนำเข้าน้ำมัน

นอกจากนี้ยังได้ออกแคมเปญชุด “กระตุกให้ฉุกคิด อย่าโยนทุกความผิด ให้น้ำมันแกสโซฮอล” เป็นการประสานความร่วมมือกับ ผู้ผลิตน้ำมัน และบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ยืนยันคุณภาพน้ำมันแกสโซฮอลใช้ได้รวมถึงกิจกรรม “รวมพลังรถป้ายแดง มั่นใจ ใช้น้ำมันแกสโซฮอล” โดยจากการสนับสนุนการใช้น้ำมันแกสโซฮอล จะเห็นว่าช่วยให้ประหยัดค่าน้ำมันได้ลิตรละ 2-2.50 บาท เมื่อเทียบกับน้ำมันเบนซิน ดังนั้นหากประชาชนเจ้าของรถหันมาใช้น้ำมันแกสโซฮอลอย่างต่อเนื่องตลอดปี จะประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 4,000 บาท/คัน ถ้ารวมจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั่วประเทศที่มีอยู่กว่า 3.3 ล้านคันจะทำให้ประหยัดทางด้านเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาล และจากการใช้น้ำมันแกสโซฮอลทั่วประเทศจะลดการนำเข้าน้ำมัน หรือประหยัดเงินตราต่างประเทศมากกว่า 3,000 ล้านบาท/ปี

ทางด้านกลุ่มบริษัทน้ำมันได้ร่วมแสดงความพร้อมในการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันแกสโซฮอลอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการรับประกันคุณภาพ การขยายจำนวนสถานี นอกจากนั้นรัฐยังมีการส่งเสริมด้านความพร้อมของวัตถุดิบ และการผลิต โดยการใช้กลไกกำหนดราคาเอธานอล โดยอ้างอิงตามราคาตลาดโลก เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ผลิตเอธานอล สามารถเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอ และรองรับต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เติบโตขึ้น

 

ปตท. ฯ ร่วมกับ 3 สถาบันการเงิน
เปิด “โครงการหลากหลายทางเลือกด้วยสินเชื่อ เอนจีวี 0 %”

ณัฐชาติ จารุจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ร่วมด้วย บัณฑิต ชีวะธนรักษ์ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาคารธนชาตจำกัด (มหาชน) นันทวัฒน์ โชติวิจิตร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ วรวุฒิ นิสภกุลธร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การจัดโครงการ “หลากหลายทางเลือกด้วยสินเชื่อ เอนจีวี 0 %” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางเลือกในการติดตั้งอุปกรณ์ เอนจีวี ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทุกกลุ่ม

และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อให้แก่ลูกค้าของทั้ง 3 สถาบันการเงิน ที่แต่ละแห่งต่างมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตนจำนวนมาก ที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน ซึ่งผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ฯสะดวกช่องทางใด ทั้งเลือกจ่ายเงินสด ปตท. ฯ ลดให้ทันที 10,000 บาท หรือขอสินเชื่อจากทั้ง 3สถาบันการเงินดังกล่าว โดยไม่ต้องมีเงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย 0 % สามารถผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 10-36 เดือน ตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน

สำหรับสถานีบริการ เอนจีวี เปิดให้บริการแล้ว 120 แห่ง และภายในสิ้นปี 2550 มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนสถานีบริการเป็น 270 แห่ง และภายในปี 2554 เพิ่มเป็น 535 แห่ง และในปัจจุบันมีจำนวนรถที่ติดตั้ง เอนจีวี แล้ว 32,300 คัน โดยมีเป้าหมายเพิ่มเป็น 60,850 คัน ในปี 2550 และเพิ่มเป็น 256,600 คัน ภายในปี 2554------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2550
คอลัมน์ : ข่าวพลังงานทดแทน
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/0PpeP
เพิ่มเพื่อน