เล่นเป็นทีม

“ซูบารุ” ยุคใหม่


“ซูบารุ” รถยี่ห้อเก่าแก่ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มคนรักความเร็ว กลับมาทำตลาดอีกครั้ง ด้วยความมุ่งมั่น และความแข็งแกร่งของคนรุ่นใหม่ “เล่นเป็นทีม”เจาะทีมการตลาด บริษัท มอเตอร์ อิมเมจ ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด

 

อภิชัย ธรรมศิรารักษ์
ผู้จัดการทั่วไป

การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เริ่มงานครั้งแรกที่ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด รับผิดชอบงานด้านบัญชี อยู่ 4 ปี จากนั้นย้ายมาทำงานกับบริษัทในเครือ บริษัท ยูนิ ไทยไลน์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งทางเรือ เกือบ 10 ปี จนกระทั่งปี 2539 เริ่มงานกับ ซูบารุ รับผิดชอบงานด้านบัญชีและการเงิน

“พอบริษัท ฟูจิ อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาเทคโอเวอร์ ผมได้รับมอบหมายให้ดูแลงานทั้งหมด โดยมี ผู้บริหารจากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการหลังการขาย เป็นผู้บริหาร ถือเป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้งานด้านต่างๆ ต่อมา ตันจงเจรจากับ ฟูจิ ฯ มาดูแล ซูบารุ ในประเทศไทย ในปี 2541 จึงได้ก่อตั้ง บริษัท มอเตอร์ อิมเมจ ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด

ซูบารุ เป็นรถที่มีเสน่ห์ มีจุดขายแตกต่างจากรถทั่วไป คือ เทคโนโลยีเครื่องยนต์ ที่ใช้เครื่องสูบนอน ทำให้รถมีน้ำหนักเบา การสั่นสะเทือนน้อย ออกตัว และเร่งแซงดี ด้านความปลอดภัย ซูบารุ ทุกรุ่นในสหรัฐอเมริกา ได้รับการจัดอันดับให้เป็นรถที่มีความปลอดภัย มาตรฐาน 5 ดาว นอกจากนี้ รถเกือบทุกรุ่นเป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ซึ่งแตกต่างจากรถทั่วไปที่มีเพียงบางรุ่นเท่านั้น เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของ ซูบารุ เป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม ทำให้การวางแผนการตลาด ต้องดูว่าจุดเด่นคืออะไร และทำอย่างไร จะสื่อสารลูกค้าให้รับรู้ถึงความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่จำกัด แต่ต้องให้ผลงานที่มีประสิทธิภาพที่สุด

ดังนั้นการจัดกิจกรรมต่างๆ จึงเน้นที่กลุ่มลูกค้าเป็นหลัก เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์จริงกับตัวรถ และสร้างการรับรู้เรื่องเทคโนโลยี ประสิทธิภาพ เช่น การจัดโรดโชว์ เทสต์ดไรฟ รวมถึงการส่งข่าวสารให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอกย้ำการรับรู้ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า และเมื่อถึงวันหนึ่งลูกค้ามีกำลังซื้อ ก็จะคิดถึง ซูบารุ

จากประสบการณ์ ซูบารุ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น และถือว่านับจากนี้มีความพร้อมในหลายด้าน ซึ่งจากจุดเริ่มต้นการสร้างทีมการตลาดที่แข็งแกร่ง โดยสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมถึงการลงทุนของบริษัทแม่ในการสร้างสำนักงานใหญ่พร้อมโชว์รูม และศูนย์บริการที่ทันสมัย นั่นคือ การสร้างมั่นใจให้แก่ลูกค้าอีกส่วนหนึ่ง

การทำงานเป็นทีม สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การสื่อสารที่ดี ในฐานะที่เป็นหัวหน้า พยายามปลูกฝังให้ทุกคนคิด ในสิ่งแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา กระตุ้นให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุด เมื่อทำงานต้องมีการวัดผลของงาน ไม่จำเป็นว่าต้องดีที่สุด แต่ขอให้ลองทำเรื่อยๆ เพื่อพัฒนาผลงาน และประสบความสำเร็จในที่สุด ส่วนเรื่องการดูแลลูกค้า ให้ทุกคนคิดเสมอว่า ลูกค้า คือ พระเจ้า คือ คนในครอบครัวและตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดมีบแรนด์ รอยัลที”

 

วงศ์ทิพา สันธินาค
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มทำงานฝ่ายการตลาดรับผิดชอบงานด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ทำอยู่ 6 ปีไปศึกษาต่อปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยพัฒนบริหารธุรกิจ (นิดา) จบการศึกษากลับมาทำงานที่บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด ซึ่งเป็นดีเลอร์ของ โตโยตา อีก 2 ปี จึงมาอยู่ ซูบารุ

“ตัดสินใจมาร่วมงานกับ ซูบารุ เพราะชอบทำงานด้านการตลาด และต้องการที่จะทำงานสำนักงานใหญ่ ไม่ใช่ดีเลอร์ ซูบารุ เป็นรถที่สมรรถนะดี มีชื่อเสียง มีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน น่าจะมีโอกาสได้ทำอะไรมากกว่า เพื่อความเป็นบแรนด์ จึงต่างกันทั้งทางด้านรูปแบบ และความรับผิดชอบ

เรามีหน้าที่ คือ ดูแลภาพรวมด้านการตลาด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตัวแทนจำหน่าย และส่งเสริมการขาย และกิจกรรมทางการตลาด โดยเน้นการขยายฐานลูกค้า ด้วยการทำกิจกรรมเชิงรุก เนื่องจาก ซูบารุ เป็น พรีเมียมบแรนด์ มีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม จึงตั้งเป้าหมายในการทำงาน โดยมุ่งหวังให้บแรนด์ ซูบารุ เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้าในวงกว้างให้มากขึ้น

ความภูมิใจ คือ มีส่วนร่วมในการทำงานกับ ซูบารุ โดยมองว่าตน และเพื่อนร่วมงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของทีมการตลาด ต้องทำงานเป็นทีม และยึดหลัก ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน เมื่อมีปัญหาจะแก้ไขโดยการคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพราะความต่างนั้นมีส่วนดี ทำให้เกิดการเรียนรู้ และนำไปสู่การพัฒนา

การทำงานเป็นทีม ทุกคนต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนอย่างชัดเจน เมื่อทำงานจริง ไม่มีใครเป็นตัวสำรอง ทุกคนเป็นตัวจริงหมด เพราะฉะนั้นต้องทำอย่างเต็มที่ ซึ่งสไตล์การทำงานของแต่ละคนจะแตกต่างกัน แต่ทั้งหมดต้องไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน”

 

จิราภรณ์ เตชะสุข
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มทำงานด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกี่ยวกับอีเลคทรอนิค หลังจากนั้นศึกษาต่อ ปริญญาโท บริหารการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพราะความชอบส่วนตัว และมองว่าพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์มีระบบ มีเหตุมีผล ส่วนการตลาดเป็นเรื่องของกลยุทธ์ ที่สามารถปรับมาใช้ร่วมกันได้

“เริ่มทำงานด้านการตลาด กับ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 2 ปี จากนั้นมาร่วมงานกับ ซูบารุ ซึ่งการได้มีโอกาสทำงานเกี่ยวกับรถยนต์ มองว่า เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคต้องการ มีเสน่ห์ มีการแข่งขัน เคลื่อนไหวตลอดเวลา ก้าวหน้าไปพร้อมกับเทคโนโลยีและสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งคนที่ทำงานด้านการตลาดต้องคิดให้ไกลกว่าเทคโนโลยี ตอบรับได้ทุกรูปแบบของอนาคต และต้องสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภค ทำให้รู้สึกท้าทาย

หน้าที่รับผิดชอบ คือ โฆษณา และประชาสัมพันธ์ โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ สื่อสารให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรู้จัก และเข้าใจ ซูบารุ อย่างชัดเจน ซึ่งต้องเน้นที่การสร้างบแรนด์ และรีบแรนดิง ซูบารุ ให้เกิดภาพพจน์ใหม่จากการรับรู้เดิมที่เป็นรถสปอร์ท มีความแรง เป็นรถพรีเมียมคาร์ มีเทคโนโลยี คุณภาพและมาตรฐาน ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

การทำงานเป็นทีม สิ่งสำคัญที่สุด คือ ให้เกียรติ ยอมรับในความคิดของทีม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับในไอเดียของแต่ละคน โดยไม่นำข้อกำจัดเรื่องของประสบการณ์ อายุ มาเป็นการตัดสิน ซึ่งจะส่งผลในแง่ดีเรื่องของความแปลกใหม่ ความทันสมัย นั่นคือ สิ่งที่ ซูบารุ ให้โอกาส เพื่อบรรลุเป้าหมายเป็นบแรนด์ที่คนไทยจดจำได้”

 

ปรางทิพย์ วัชรคม
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

การศึกษาปริญญาตรี บริหารการตลาด สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา ในปี 2545 เริ่มงานครั้งแรกดูแลการตลาดในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ชุดว่ายน้ำ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ทำอยู่ 2 ปี เปลี่ยนมาจับงานด้านการตลาดผลิตเวบไซท์เพื่อการศึกษา หลังจากนั้นในเดือนกันยายน 2548 เริ่มเข้าสู่วงการรถยนต์ โดยร่วมงานกับ ซูบารุ

“หน้าที่รับผิดชอบ จะดูแลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยผลงานที่ผ่านมา คือ การจัดกิจกรรมในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 22″ ต่อมาเป็นการจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1″ ที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นจะเป็นการจัดกิจกรรมให้ลูกค้า เช่น การจัดแรลลี การจัดทดสอบรถ

ภาพรวมของงานทั้งหมดทีมงานจะช่วยเหลือกัน ตั้งแต่การเตรียมงาน พื้นที่ คอนเซพท์ การตกแต่งบูธการแสดง หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมามีความสุขกับงานที่ทำ ไม่ว่างานจะออกมาในรูปแบบใด แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่ตั้งใจทำให้ดีที่สุด และนำปัญหามาเป็นครู เพื่อการแก้ไขในครั้งต่อไป

เป้าหมายในการทำงาน ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น งาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23″ ถือเป็นงานใหญ่ ที่ต้องทุ่มเทเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด และให้ลูกค้าเกิดความประทับใจเมื่อเข้ามาในบูธ ซึ่งต้องทำให้สำเร็จเพราะเมื่อบริษัทให้โอกาส เราก็ต้องพิสูจน์ฝีมือ และผลงานออกมาให้เป็นรูปธรรม ถือเป็นความท้าทายอย่างที่สุด

การทำงานเป็นทีม สิ่งสำคัญ คือ ความร่วมมือร่วมแรงจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นแผนกเดียวกัน หรือต่างแผนก เพราะการทำงานจะประสบความสำเร็จออกมาเป็นผลงาน ไม่ได้เกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายเดียวแต่เป็นการทำงานร่วมกันของทุกคน ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อความสำเร็จของงาน”------------------------------
เรื่องโดย : ภูริยา คงอัยรา/นาทลดา ทองมาก
ภาพโดย : เอกลักษณ์ จุลสุคนธ์/ธีรวิทย์ โตจันทร์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2549
คอลัมน์ : เล่นเป็นทีม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/5Waa5

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน