บทความ

ประกันภัยรถยนต์กับคนรุ่นใหม่ (11)


ฉบับที่แล้วเราได้พูดคุยกันถึงปัญหาข้อขัดแย้งของเงื่อนไขประกันภัยรถยนต์ที่มักเกิดขึ้นบ่อย และได้ยกตัวอย่างถึงเรื่องที่เกิดในปัจจุบันทันด่วน คือ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำประกันภัยรถทั้งที่ใช้น้ำมัน และใช้แกส ไม่ว่าจะเป็นแกส CNG หรือ แกส LPG ก็ตาม ซึ่งสามารถทำประกันได้ตามปกติเช่นเดียวกับรถที่ใช้น้ำมันโดยทั่วไป เพียงแต่ต้องแจ้งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งจะต้องนำมาคำนวณทุนประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติอาจมีบางบริษัทมีการขอเอกสารหลักฐานการรับรองจากวิศวกรที่ติดตั้ง หรือมีวิศวกรตรวจรับรองการติดตั้งด้วย แต่ไม่เป็นเหตุให้ไม่มีการรับประกันภัย

ในฉบับนี้ อยากจะพูดคุยเรื่องน้ำท่วมซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยของเรากำลังถูกน้ำท่วมไปกว่า 43 จังหวัด บางจังหวัดถูกน้ำท่วมสูงกว่า 2-3 เมตร เรียกว่าน้ำท่วมสูงสุดกว่าช่วง 100 ปี ที่ผ่านมาเลยทีเดียว ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนไปทั่ว รวมไปถึงรถยนต์ก็ถูกน้ำท่วมเสียหายไปด้วย ทีนี้เมื่อทำประกันภัยรถยนต์ไว้ กรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ จะให้ความคุ้มครองอย่างไร เคลมค่าซ่อม ค่าเสียหาย ของรถยนต์ได้หรือไม่ ?

เรื่องนี้กรมการประกันภัยได้ออกมาชี้แจงดังนี้ กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วม มีในหลายกรณี นางสาวชำเลือง ชาติสุวรรณ รักษาการอธิบดีกรมการประกันภัย ได้เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และสูญหาย รวมทั้งทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนั้น กรมการประกันภัยได้มอบหมายให้สำนักงานประกันภัยจังหวัดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว ให้ความร่วมมือในการประสานงาน ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นโดยเร่งด่วนแล้ว

โดยผู้ประสบภัยมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในส่วนของชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินจากบริษัทประกันภัย หากผู้ประสบภัยได้ มีการทำประกันภัยไว้ โดยผู้ประสบภัยที่จะได้รับการชดใช้จากการประกันภัย มีดังนี้

1. ผู้ที่ได้ทำประกันภัยชีวิต
2. ผู้ที่ได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
3. ผู้ที่ได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร ซึ่งจะได้รับการชดใช้ในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ในวงเงิน 300,000 บาท
4. ผู้ที่ได้ทำประกันอัคคีภัยสำหรับทรัพย์สิน ซึ่งได้ซื้อภัยเพิ่ม “น้ำท่วม” ไว้
5. ผู้ที่ได้ทำประกันภัยรถยนต์ โดยผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการใช้รถในระหว่างการเกิดอุทกภัยดังกล่าวก็จะได้รับการชดใช้ตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนั้นๆ ส่วนตัวรถคันเอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะได้มีการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ไว้ เท่านั้นทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายและมีการทำประกันภัยไว้ ได้ตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ทำไว้อย่างละเอียดอีกที หากได้รับความคุ้มครอง ก็ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานความเสียหาย และแจ้งบริษัทประกันภัยเพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทน ต่อไป ทั้งนี้กรมการประกันภัยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกคนอย่างเต็มที่ หากมีปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันภัยจังหวัดทุกจังหวัด หรือกลุ่มคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเขต ทั้ง 4 เขต หรือสายด่วนประกันภัย 1186จากคำชี้แจงของกรมการประกันภัยจะเห็นได้ว่า กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ให้ความคุ้มครองถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยน้ำท่วม แน่นอนว่าถ้าเสียชีวิตในรถขณะน้ำท่วมสามารถเคลมค่าเสียหายจากกรมธรรม์ พรบ. ได้เลย นอกจากนั้นอาจจะเคลมจากกรมธรรม์ภาคสมัครใจได้ด้วยหากมีการซื้อความคุ้มครองไว้และการเสียชีวิตในเกิดจากอุบัติเหตุจากรถ ส่วนตัวรถยนต์ที่เสียหายจากภัยน้ำท่วมเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ เครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า เบาะพรมก็เคลมค่าเสียหายได้ ถ้ารถคันนั้นได้ซื้อประกันภัยประเภท 1 ไว้ ย้ำว่าต้องเป็นประกันภัยประเภท 1 เท่านั้น

เรามาดูกรณีศึกษาอีกเรื่องหนึ่ง กรณีรถเกิดอุบัติเหตุ และรถนั้นตกคลองจากอุบัติเหตุด้วย เรื่องนี้เกิดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2549 เวลาประมาณ 22.40 น. รถยนต์กระบะรับผู้โดยสารจากตลาดโรงเกลือเขตแดนไทยมุ่งหน้าไปกรุงเทพ ฯ เกิดเหตุเสียหลักตกถนนลงคลอง บนถนนสายโคกไทย-ศรีมโหสถ ต. โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 5 บาดเจ็บ 12 ราย

นางสาวชำเลือง ชาติสุวรรณ รองอธิบดีกรมการประกันภัย เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่ารถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุหมายเลขทะเบียน ตน 6725 กรุงเทพมหานคร ได้ทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ปี 2535 (พรบ.) และการประกันภัยภาคสมัครใจประเภท 1 ไว้กับบริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด เบื้องต้นทราบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นความประมาทของผู้ขับขี่ ซึ่งผู้ประสบภัยและทายาทผู้เสียชีวิตสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ดังนี้

1. ทายาทของผู้เสียชีวิต สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรายละไม่เกิน 640,000 บาท โดยได้รับจากการประกันภัยตาม พรบ. รายละ 100,000 บาท และจากการประกันภัยประเภท 1 ในส่วนความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามความเหมาะสม หรือตามฐานานุรูปรายละไม่เกิน 500,000 บาท และในส่วนของความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลอีกรายละ 40,000 บาท

2. ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ สามารถเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงและค่าอนามัยตามความเหมาะสมรายละไม่เกิน 600,000 บาท โดยสามารถเรียกร้องจากการประกันภัยตาม พรบ. รายละไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนเกินสามารถเรียกร้องจากการประกันภัยประเภท 1 ในส่วนความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกรายละไม่เกิน 500,000 และในส่วนของความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายการประกันภัยค่ารักษาพยาบาลรายละไม่เกิน 50,000 บาท ยกเว้นผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายประมาทสามารถเรียกร้องได้เพียงค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาททั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ทางโรงพยาบาลสามารถเรียกเก็บกับบริษัทประกันภัยที่รับผิดชอบโดยตรง โดยผู้ประสบภัยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนกรมการประกันภัยได้ ขอฝากเตือนถึงผู้ใช้รถทุกท่าน ช่วงนี้มีฝนตกบ่อยอาจทำให้ถนนลื่นมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจึงควรเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น และควรตรวจสอบประกันภัยรถของท่านว่ายังมีผลคุ้มครองอยู่ เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้อีกด้วย

โดยสรุปแล้ว กรณีทำประกันภัยรถยนต์ ประเภทหนึ่ง กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์อันเกิดจากน้ำท่วม และภัยอื่นๆ โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ด้วย

ถ้ารถยนต์ที่ทำประกันภัยประเภทอื่นไม่ใช่ประเภทหนึ่ง ก็สามารถก็เปลี่ยนมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งแทน โดยเสียเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นตามอัตราเบี้ยที่กำหนด ก็จะได้ความคุ้มครองจากภัยน้ำท่วมและภัยอื่นๆ เพิ่มเติมไปด้วย

ฉบับหน้าเรามาคุยกันต่อถึงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่ควรรู้ต่อ คอยติดตามนะครับ------------------------------
เรื่องโดย : กฤชกมล นิติธรรมโกศล
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2549
คอลัมน์ : ประกันภัย
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/D1uBN
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th