ข่าวพลังงานทดแทน

ปตท.


ปตท.
เปิด แกสโซฮอล ทั่วประเทศ

ชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซินออคเทน 95 ตามนโยบายของภาครัฐที่กำหนดไว้ เดือนมกราคม 2550 นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ทุกแห่ง พร้อมให้บริการน้ำมัน “พีทีที แกสโซฮอล 95 พลัส” ครบทั่วทั้งประเทศแล้วกว่า 1,200 แห่ง ซึ่งนับได้ว่า ปตท. มีจำนวนสถานีบริการ ฯ ที่พร้อมให้บริการมากที่สุดในประเทศ หรือคิดเป็น36 % ของสถานีบริการ ฯ โดยรวม ขณะเดียวกัน ปตท. ได้เตรียมความพร้อม โดยร่วมมือกับพันธมิตรผู้ผลิตเอธานอลเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตแกสโซฮอลให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในทุกพื้นที่อีกด้วยสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องจนมาเป็น “พีทีที แกสโซฮอล 95 พลัส” สูตรใหม่ มีคุณสมบัติพิเศษช่วยเพิ่มความสะอาดเครื่องยนต์ เพิ่มประสิทธิภาพ และระยะทางการใช้งานประหยัดเชื้อเพลิงได้ 1-3 % ทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ฯ จน ปตท. มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 หรือ 42 % นอกจากนี้ “พีทีที แกสโซฮอล พลัส 95″ ยังมีราคาถูกกว่าน้ำมันเบนซินออคเทน 95 ถึงลิตรละ 1.50 บาท ด้วย ขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตร ลดมลภาวะทางอากาศ โดยช่วยลดการนำเข้าน้ำมันและสารเพิ่มค่าออคเทนจากต่างประเทศได้ด้วย พร้อมกันนี้กำลังเร่งดำเนินการขยายสถานีบริการพลังงานทดแทนอื่นๆ นอกเหนือจากน้ำมันแกสโซฮอล ได้แก่ แกส เอนจีวี ซึ่งขณะนี้มีสถานีบริการ ฯ 70 แห่ง ภายในต้นปี 2550 จะขยายเพิ่มเป็น 200 และ 740 แห่งในปี 2553 สำหรับการให้บริการน้ำมันไบโอดีเซล ปัจจุบันมีจำนวนสถานีบริการ ฯ 26 และจะขยายเพิ่มเป็น 100 แห่ง ในสิ้นปีนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ มากยิ่งขึ้นเช่นกัน

 

มาซดา
ยืนยันใช้แกสโซฮอล 95

พาสกาล เศรษฐบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าจากการที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ใช้น้ำมันแกสโซฮอล 95 มาซดา ชี้แจงให้ลูกค้าทราบว่ารถทุกรุ่นที่จำหน่ายในปัจจุบัน เช่น มาซดา 3/เอมเอกซ์-5/อาร์เอกซ์-8/เอมพีวี และ ทรีบิวท์ สามารถใช้น้ำมันแกสโซฮอล ออคเทน 95 แทนน้ำมันเบนซิน 95 ธรรมดาได้ สำหรับรถยนต์รุ่นก่อนหน้านี้ เช่น มาซดา 323 ปรอเตเฌ/แอสตินา/โครโนส/แลนติส/929 และ 121 ลูกค้าสามารถเติมน้ำมันเบนซิน ออคเทน 91 ธรรมดา ทดแทนน้ำมันเบนซิน ออคเทน 95 ได้

ทั้งนี้จะให้ได้ว่า มาซดา ตอบสนองนโยบายรัฐบาลมาโดยตลอด เช่น การร่วมรณรงค์ช่วยชาติประหยัดพลังงานด้วยการประกาศปิดไฟส่องสว่างบนบิลล์บอร์ดของ มาซดา ทั่วกรุงเทพ ฯ ซึ่ง มาซดา ตระหนักอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานของประเทศ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม พร้อมกับผลิตรถยนต์ที่เปี่ยมด้วยสมรรถนะ และเทคโนโลยีชั้นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้า มาซดา เกิดความพึงพอใจสูงสุด------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2549
คอลัมน์ : ข่าวพลังงานทดแทน
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ZL1Wl

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน