บทความ

คือดวงแก้วคู่จอมจักรอำนรรฆค่า


แม้จะผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาครบ 60 ปี ซึ่งเป็นโอกาสมหามงคลที่ชาวไทยทั่วโลกได้ปลื้มปีติมีความสุข และปลาบปลื้มจนน้ำตาไหลด้วยความตื้นตันโดยไม่รู้ตัว

ความประทับใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นงานพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาเลยในโลกที่พระราชาธิบดีและ/หรือพระบรมราชวงศ์ผู้แทนพระองค์จากประมุขต่างๆ ทั้ง 25 ประเทศ (จากประเทศที่มีการปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในโลก 29 ประเทศ) เสด็จมาร่วมถวายพระพรชัยมงคล และทุกพระองค์ทรงแสดงถึงความซาบซึ้งในพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างจริงใจ ต่างถวายความจงรักภักดี และทรงถวายพระเกียรติยศอย่างสมพระเกียรติเต็มที่

แม้กระทั่งการรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยทั้งโลก (แม้อยู่มุมอื่นใดในโลก) ต่างแสดงความมหัศจรรย์แห่งเสื้อสีเหลืองให้ปรากฏแก่ตาแก่ใจเป็นที่ประทับใจชาวโลกเหลือคณนา โดยเฉพาะประชาชนที่เฝ้าชมพระบารมี แม้อยู่ห่างไกลสีหบัญชร แต่ทุกคนที่ได้เฝ้าผ่านจอภาพที่ถ่ายทอดอย่างทั่วถึง ทุกคนต่างรู้สึกเหมือนได้เฝ้าใกล้ชิดแทบเบื้องพระบาท ได้กราบถวายบังคมและได้เปล่งคำถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” อยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์

นี่คือความมหัศจรรย์จากเมืองไทยและคนไทยที่ถ่ายทอดไปสู่คนทั่วโลก ให้ได้เห็นประชาชนชาวไทยถวายความจงรักภักดี และกล่าว “เรารักในหลวง” อย่างจริงใจ ผ่านน้ำตาที่รื้นขึ้นมาในอกสุดจะระงับความปลื้มปีติ

แม้ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันในมหกรรมฟุตบอลโลก 2006 ที่อยู่ไกลถึงเยอรมนีบุคคลสำคัญของวงการฟุตบอลหลายคนยังกล่าวคำถวายพระพรก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นเป็นทางการ และต่อมาอีกหลายสัปดาห์ ยังนำเทปบันทึกคำถวายพระพรนั้นออกมาให้ผู้ชมได้เห็นความสำคัญปลาบปลื้มภาคภูมิใจในพระผู้ทรงเป็นทุกสิ่งสำหรับชาวไทยอย่างไม่รู้ลืม

ในขณะที่นั่งเฝ้าถวายความจงรักภักดีอยู่หน้าจอโทรทัศน์เกือบตลอด 5 วันนั้น ผู้เขียนทำหน้าที่อัดเทปวีดิโอพระราชพิธีต่างๆ เพื่อเก็บความทรงจำอันน่าปลื้มใจ และที่จะหาดูได้ยากในกาลต่อๆ ไป เพื่อไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมพระมหาบารมี และเห็นซึ้งถึงความสำคัญอันน่าภาคภูมิใจในการมีสถาบันกษัตริย์อันเป็นที่เคารพได้อย่างจริงใจ ไม่เหมือนชาติใดในโลก ผู้เขียนรำลึกถึงพระบรมราชวงศ์อีกพระองค์หนึ่งซึ่งถือว่าเสด็จพระราชสมภพมาเป็น “นางแก้วคู่จักรพรรดิราช” แห่งสมเด็จพระนวมินทราธิราชโดยแท้

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนั้น ยิ่งได้ชมภาพยนตร์ส่วนพระองค์หลากหลายม้วนเท่าใด ยิ่งประทับใจซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญสนับสนุน-ส่งเสริม-เชิดชูพระเกียรติยศแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างยากที่ผู้ใดจะเทียบได้

ในอดีต ผู้สูงอายุที่เคยได้ชมภาพยนตร์ส่วนพระองค์ นอกจากจะได้อาศัยเฝ้าผ่านจอโทรทัศน์ในโอกาสวันสำคัญๆ แล้ว สมัยก่อนยังมีบุญได้ชมภาพยนตร์เหล่านั้นตามโรงภาพยนตร์ ก่อนที่ภาพยนตร์จะฉาย แต่สำหรับเยาวชนที่อายุประมาณ 30 หรือ 40 ปีลงมาที่ไม่ค่อยได้เห็นมาก่อน ไม่น่าเชื่อว่าเขาเหล่านั้นจะชื่นชมและซาบซึ้ง หลายคนที่เล่าให้ใครๆ ฟังโดยไม่อายที่จะบอกว่า ดูภาพยนตร์เหล่านั้นแล้ว น้ำตาไหลออกมาด้วยความซาบซึ้งอย่างไม่รู้ตัว เป็นที่น่าปลาบปลื้มยิ่งที่คนจำนวนไม่น้อย เรียกร้องว่าทำอย่างไรจึงจะได้ชมและมีภาพยนตร์ส่วนพระองค์เหล่านั้นไว้ให้อนุชนได้ชมพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ต่อไปในอนาคต

มิไยที่จะไม่กล่าวถึงว่า ผู้คนที่ได้ไปชมนิทรรศการที่จัดแสดงอย่างมโหฬารที่ อิมแพคท์ เอรีนา เมืองทองธานี แม้การไปมาจะไม่สะดวกเพราะมีคนไปชมมาก แต่ทุกคนที่ได้ชม แม้จะได้ชมไม่ทั่วถึงจุใจอยากจะเดินดู และถ่ายภาพอันน่าประทับใจไว้ในความทรงจำ และปรารถนาจะให้ขยายเวลาออกไปหรือมีที่แสดงเป็นประจำตลอดไป ผู้คนที่ได้ไปดูแล้วต่างซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรงกระทำ ช่างเป็น 60 ปีที่ยิ่งใหญ่เหลือพรรณนา นั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ประชาชน ปลื้มจนน้ำตาซึมออกมาเช่นกัน

ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลที่จะบรรจบวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถในวันที่ 12 สิงหาคม อันเราชาวไทยถือเป็น “วันแม่” นี้ สุดจะพรรณนาถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่เสด็จพระราชสมภพมาเป็นคู่บุญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ครบถ้วน ได้แต่ขอถวายความจงรักภักดีแทนชาวฟอร์มูลาดังนี้

คือดวงแก้วคู่จอมจักรอำนรรฆค่า

กาลครั้งหนึ่งซึ่งผ่านนานมาแล้ว/หนึ่งดวงแก้วแวววามงามเกินฝัน/งามบุญญาธิการเลิศฐานันดร์/งามเทวาพาเสกสรรค์ราชสกุล/เฉกกุศลดลพิลาสชาติปางก่อน/บันดาลย้อนเป็นพรชัยให้นำหนุน/จึ่งดวงแก้วเก็จพธูเป็นคู่บุญ/เฉลิมคุณนวรัชฉัตรจักรี/ห้าสิบหกปีที่ราชาภิเษก/ธ คือเอกอัครมเหสี/คู่บุญพระนวมินทร์ปิ่นธาตรี/มิได้มีแคล้วคลาดเคียงบาทบงสุ์/ทั่วทุกถิ่นใกล้ไกลในพิภพ/ธ คือนพรัตน์ฉัตรประสงค์/เคียงพระภูบดีจักรีวงศ์/เด่นดำรงราชวัตรคู่ฉัตรชัย/นอกเหนือกว่าพระมารดาทูลกระหม่อม/ที่พริ้งพร้อมจริยวัตรจำรัสไข/พระทรงเป็นมาตาสุธาไทย/ชุบชีพให้แผ่นดินรินรื่นรมย์/เมื่อจอมราชย์ทรงศักดิ์พิทักษ์ป่า/ธ ก็เป็นมารดาธาราสม/”น้ำรักป่า-ป่ารักน้ำ” ฉ่ำชื่นชม/น้ำ-ดิน-ป่าพาอุดมสุขสมบูรณ์/จอมไผทหลากโครงการราชดำริ/ธ ตรองตริภูมิปัญญาอย่าเสื่อมสูญ/”ศิลปาชีพ” เจิดจรัสพิพัฒน์พูน/กอปรเกื้อกูลเคียงคู่กันนิรันดร์มา/ลุสิบสองสิงหาคมอุดมฤกษ์/ มงคลเบิกเฉลิมพระชนมพรรษา/ทวยไทย
พร้อมน้อมอัญเชิญไตรรัตนา/ประสิทธาจัตุพิธพรชัย/ขอทรงเป็นดวงแก้วแพร้วคู่ฉัตร/นวมินทร์ปิ่นกษัตริย์นิรัติศัย/เป็นมาตาปกป้องผองไผท/นิรันดร์ในสุขสันต์ตราบกัลปา/ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ------------------------------
เรื่องโดย : ประยอม ซองทอง
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2549
คอลัมน์ : ชีวิตคือความรื่นรมย์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/GRxL8
อัพเดทล่าสุด
8 Oct 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
2,090,000
3.
2,229,000
4.
779,000
5.
3,590,000
7.
1,316,000
8.
1,749,000
9.
1,699,000
11.
3,299,000
12.
5,399,000
13.
6,799,000
14.
3,249,000
15.
4,980,000
16.
53,500,000
18.
3,600,000
19.
13,500,000
20.
6,799,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th