ชีวิตคือความรื่นรมย์

คือดวงแก้วคู่จอมจักรอำนรรฆค่า


แม้จะผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาครบ 60 ปี ซึ่งเป็นโอกาสมหามงคลที่ชาวไทยทั่วโลกได้ปลื้มปีติมีความสุข และปลาบปลื้มจนน้ำตาไหลด้วยความตื้นตันโดยไม่รู้ตัว

ความประทับใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นงานพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาเลยในโลกที่พระราชาธิบดีและ/หรือพระบรมราชวงศ์ผู้แทนพระองค์จากประมุขต่างๆ ทั้ง 25 ประเทศ (จากประเทศที่มีการปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในโลก 29 ประเทศ) เสด็จมาร่วมถวายพระพรชัยมงคล และทุกพระองค์ทรงแสดงถึงความซาบซึ้งในพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างจริงใจ ต่างถวายความจงรักภักดี และทรงถวายพระเกียรติยศอย่างสมพระเกียรติเต็มที่

แม้กระทั่งการรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยทั้งโลก (แม้อยู่มุมอื่นใดในโลก) ต่างแสดงความมหัศจรรย์แห่งเสื้อสีเหลืองให้ปรากฏแก่ตาแก่ใจเป็นที่ประทับใจชาวโลกเหลือคณนา โดยเฉพาะประชาชนที่เฝ้าชมพระบารมี แม้อยู่ห่างไกลสีหบัญชร แต่ทุกคนที่ได้เฝ้าผ่านจอภาพที่ถ่ายทอดอย่างทั่วถึง ทุกคนต่างรู้สึกเหมือนได้เฝ้าใกล้ชิดแทบเบื้องพระบาท ได้กราบถวายบังคมและได้เปล่งคำถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” อยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์

นี่คือความมหัศจรรย์จากเมืองไทยและคนไทยที่ถ่ายทอดไปสู่คนทั่วโลก ให้ได้เห็นประชาชนชาวไทยถวายความจงรักภักดี และกล่าว “เรารักในหลวง” อย่างจริงใจ ผ่านน้ำตาที่รื้นขึ้นมาในอกสุดจะระงับความปลื้มปีติ

แม้ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันในมหกรรมฟุตบอลโลก 2006 ที่อยู่ไกลถึงเยอรมนีบุคคลสำคัญของวงการฟุตบอลหลายคนยังกล่าวคำถวายพระพรก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นเป็นทางการ และต่อมาอีกหลายสัปดาห์ ยังนำเทปบันทึกคำถวายพระพรนั้นออกมาให้ผู้ชมได้เห็นความสำคัญปลาบปลื้มภาคภูมิใจในพระผู้ทรงเป็นทุกสิ่งสำหรับชาวไทยอย่างไม่รู้ลืม

ในขณะที่นั่งเฝ้าถวายความจงรักภักดีอยู่หน้าจอโทรทัศน์เกือบตลอด 5 วันนั้น ผู้เขียนทำหน้าที่อัดเทปวีดิโอพระราชพิธีต่างๆ เพื่อเก็บความทรงจำอันน่าปลื้มใจ และที่จะหาดูได้ยากในกาลต่อๆ ไป เพื่อไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมพระมหาบารมี และเห็นซึ้งถึงความสำคัญอันน่าภาคภูมิใจในการมีสถาบันกษัตริย์อันเป็นที่เคารพได้อย่างจริงใจ ไม่เหมือนชาติใดในโลก ผู้เขียนรำลึกถึงพระบรมราชวงศ์อีกพระองค์หนึ่งซึ่งถือว่าเสด็จพระราชสมภพมาเป็น “นางแก้วคู่จักรพรรดิราช” แห่งสมเด็จพระนวมินทราธิราชโดยแท้

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนั้น ยิ่งได้ชมภาพยนตร์ส่วนพระองค์หลากหลายม้วนเท่าใด ยิ่งประทับใจซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญสนับสนุน-ส่งเสริม-เชิดชูพระเกียรติยศแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างยากที่ผู้ใดจะเทียบได้

ในอดีต ผู้สูงอายุที่เคยได้ชมภาพยนตร์ส่วนพระองค์ นอกจากจะได้อาศัยเฝ้าผ่านจอโทรทัศน์ในโอกาสวันสำคัญๆ แล้ว สมัยก่อนยังมีบุญได้ชมภาพยนตร์เหล่านั้นตามโรงภาพยนตร์ ก่อนที่ภาพยนตร์จะฉาย แต่สำหรับเยาวชนที่อายุประมาณ 30 หรือ 40 ปีลงมาที่ไม่ค่อยได้เห็นมาก่อน ไม่น่าเชื่อว่าเขาเหล่านั้นจะชื่นชมและซาบซึ้ง หลายคนที่เล่าให้ใครๆ ฟังโดยไม่อายที่จะบอกว่า ดูภาพยนตร์เหล่านั้นแล้ว น้ำตาไหลออกมาด้วยความซาบซึ้งอย่างไม่รู้ตัว เป็นที่น่าปลาบปลื้มยิ่งที่คนจำนวนไม่น้อย เรียกร้องว่าทำอย่างไรจึงจะได้ชมและมีภาพยนตร์ส่วนพระองค์เหล่านั้นไว้ให้อนุชนได้ชมพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ต่อไปในอนาคต

มิไยที่จะไม่กล่าวถึงว่า ผู้คนที่ได้ไปชมนิทรรศการที่จัดแสดงอย่างมโหฬารที่ อิมแพคท์ เอรีนา เมืองทองธานี แม้การไปมาจะไม่สะดวกเพราะมีคนไปชมมาก แต่ทุกคนที่ได้ชม แม้จะได้ชมไม่ทั่วถึงจุใจอยากจะเดินดู และถ่ายภาพอันน่าประทับใจไว้ในความทรงจำ และปรารถนาจะให้ขยายเวลาออกไปหรือมีที่แสดงเป็นประจำตลอดไป ผู้คนที่ได้ไปดูแล้วต่างซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรงกระทำ ช่างเป็น 60 ปีที่ยิ่งใหญ่เหลือพรรณนา นั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ประชาชน ปลื้มจนน้ำตาซึมออกมาเช่นกัน

ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลที่จะบรรจบวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถในวันที่ 12 สิงหาคม อันเราชาวไทยถือเป็น “วันแม่” นี้ สุดจะพรรณนาถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่เสด็จพระราชสมภพมาเป็นคู่บุญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ครบถ้วน ได้แต่ขอถวายความจงรักภักดีแทนชาวฟอร์มูลาดังนี้

คือดวงแก้วคู่จอมจักรอำนรรฆค่า

กาลครั้งหนึ่งซึ่งผ่านนานมาแล้ว/หนึ่งดวงแก้วแวววามงามเกินฝัน/งามบุญญาธิการเลิศฐานันดร์/งามเทวาพาเสกสรรค์ราชสกุล/เฉกกุศลดลพิลาสชาติปางก่อน/บันดาลย้อนเป็นพรชัยให้นำหนุน/จึ่งดวงแก้วเก็จพธูเป็นคู่บุญ/เฉลิมคุณนวรัชฉัตรจักรี/ห้าสิบหกปีที่ราชาภิเษก/ธ คือเอกอัครมเหสี/คู่บุญพระนวมินทร์ปิ่นธาตรี/มิได้มีแคล้วคลาดเคียงบาทบงสุ์/ทั่วทุกถิ่นใกล้ไกลในพิภพ/ธ คือนพรัตน์ฉัตรประสงค์/เคียงพระภูบดีจักรีวงศ์/เด่นดำรงราชวัตรคู่ฉัตรชัย/นอกเหนือกว่าพระมารดาทูลกระหม่อม/ที่พริ้งพร้อมจริยวัตรจำรัสไข/พระทรงเป็นมาตาสุธาไทย/ชุบชีพให้แผ่นดินรินรื่นรมย์/เมื่อจอมราชย์ทรงศักดิ์พิทักษ์ป่า/ธ ก็เป็นมารดาธาราสม/”น้ำรักป่า-ป่ารักน้ำ” ฉ่ำชื่นชม/น้ำ-ดิน-ป่าพาอุดมสุขสมบูรณ์/จอมไผทหลากโครงการราชดำริ/ธ ตรองตริภูมิปัญญาอย่าเสื่อมสูญ/”ศิลปาชีพ” เจิดจรัสพิพัฒน์พูน/กอปรเกื้อกูลเคียงคู่กันนิรันดร์มา/ลุสิบสองสิงหาคมอุดมฤกษ์/ มงคลเบิกเฉลิมพระชนมพรรษา/ทวยไทย
พร้อมน้อมอัญเชิญไตรรัตนา/ประสิทธาจัตุพิธพรชัย/ขอทรงเป็นดวงแก้วแพร้วคู่ฉัตร/นวมินทร์ปิ่นกษัตริย์นิรัติศัย/เป็นมาตาปกป้องผองไผท/นิรันดร์ในสุขสันต์ตราบกัลปา/ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ------------------------------
เรื่องโดย : ประยอม ซองทอง
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2549
คอลัมน์ : ชีวิตคือความรื่นรมย์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/GRxL8
เพิ่มเพื่อน