บทความ

เริ่มคิดก่อนเลิกใช้ เบนซิน 95


ประเทศไทย ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศเป็นหลักดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2546 แต่รัฐบาล โดยกระทรวงพลังงานก็ยังคงตรึงราคาภายในประเทศไว้ ทำให้เกิดหนี้สะสมในกองทุนน้ำมันสูงถึงหลายหมื่นล้านบาท ที่สุดกระทรวงพลังงานประกาศยกเลิกการตรึงราคาน้ำมันเบนซิน ออคเทน 95 และ 91 กลับสู่ระบบราคาลอยตัวตามตลาดโลก ตั้งแต่วันที่ 21 ตค. 2547 หลังจากนั้นราคาขายปลีกน้ำมันก็ทยอยขึ้นราคาเป็นระยะ

ส่วนการผลิตและส่งเสริมการใช้แกสโซฮอลก็เกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงกัน โดยมีเป้าหมายชัดเจนว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 จะยกเลิกเบนซิน 95 ให้ใช้ แกสโซฮอล 95 แทน พร้อมทั้งเร่งขยายสถานีบริการจาก 730 แห่ง เป็น 4,000 แห่ง ส่งเสริมการใช้น้ำมันแกสโซฮอล ให้ได้ถึง 4 ล้านลิตร หรือประมาณร้อยละ 50 ของน้ำมันเบนซิน 95 และในปี 2551 ส่งเสริมให้มีการใช้ น้ำมันแกสโซฮอล 91 และ 95 ทั่วประเทศ โดยปรับราคาน้ำมันแกสโซฮอล 95 ให้มีส่วนต่างจากน้ำมันเบนซิน ออคเทน 95 ลิตรละ 1.50 บาท จากเดิมที่มีส่วนต่างเพียง 75 สตางค์

อย่างไรก็ตาม ความต้องการเอธานอลได้เพิ่มขึ้นตามปริมาณการใช้แกสโซฮอล ในขณะที่โรงงานผลิตเอธานอลที่ได้รับอนุญาตทั้งหมด 24 ราย ปัจจุบันดำเนินการผลิตเพียง 5 ราย มีกำลังการผลิตรวม 550,000 ลิตร/วัน หนำซ้ำยังต้องเผชิญกับการขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง เป็นเหตุให้โรงงานต้องหยุดการผลิตเป็นระยะๆ ซึ่งรัฐบาลได้แก้ไขด้วยการนำเข้าเอธานอลจากต่างประเทศ ทำให้ต้นทุนการผลิตแกสโซฮอลสูงขึ้น กลายเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญต่อการไปถึงเป้าหมายในปี 2550 “ฟอร์มูลา” สำรวจความพร้อมและสถานการณ์ล่าสุดของการผลิตและจำหน่าย แกสโซฮอล ของบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย

 

สถานการณ์บริษัทน้ำมัน

 

บางจากปิโตรเลียม ฯ

มนูญ ศิริวรรณ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจการตลาด บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

“การที่รัฐบาลประกาศยกเลิกการใช้น้ำมันเบนซิน 95 ในวันที่ 1 มกราคม 2550 บางจาก ฯ มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า 2 ปีมาแล้ว ขณะนี้ได้เริ่มยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 95 ในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล และกำลังดำเนินการในเขตต่างจังหวัด โดยตามแผนงานจะเสร็จสิ้นในกลางปีนี้ แต่ก็อาจมีบ้างเล็กน้อยในสถานีบริการบางแห่ง คาดว่าจะไม่มีปัญหาในการยกเลิกใช้ตามกำหนด

ส่วนปัญหาเรื่องของเอธานอล เป็นปัญหาร่วมกันของอุตสาหกรรม เนื่องจากโรงงานที่ผลิตเอธานอลมีจำกัด มีการผลิตเพียง 4-5 โรงงานเท่านั้น และบางโรงงานประสบปัญหาเรื่องวัตถุดิบการผลิตจนต้องปิดตัวชั่วคราว ในระยะสั้นอาจประสบปัญหาขาดแคลนบ้าง ทำให้รัฐบาลไม่ได้กำหนดขยายการจำหน่าย แกสโซฮอล อย่างเต็มที่ แต่ภายในครึ่งปีหลังจะมีโรงงานผลิตเอธานอลเพิ่มขึ้นอีก เมื่อถึงเวลานั้นกำลังการผลิตเอธานอลก็จะเพียงพอ

สำหรับบางจาก ฯ ได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้า ด้วยการสตอคเอธานอล ประมาณ 2 เดือน ซึ่งจะเพียงพอกับการจำหน่าย พร้อมกันนี้ได้มีการเซ็นสัญญากับผู้ผลิตเอธานอลเพิ่มขึ้น จากเดิมซื้อเพียง 1-2 แห่ง เพิ่มเป็น 4-5 แห่ง เพื่อประกันว่าจะมีเอธานอลเพียงพอ

ปัจจุบัน บางจาก ฯ มีการจำหน่ายน้ำมันแกสโซฮอล 95 ทั่วประเทศประมาณ 30 ล้านลิตร/เดือน ใช้เอธานอลประมาณ 3 ล้านลิตร ถ้าเลิกจำหน่ายเบนซิน 95 ปริมาณการใช้ แกสโซฮอลจะเพิ่มขึ้นเป็น 35 ล้านลิตร แต่จะมีความต้องการเอธานอลเพิ่มขึ้นอีกเพียง 5 แสนลิตร จาก 3 ล้านลิตร เป็น 3.5 ล้านลิตร

ราคาเอธานอลต่างประเทศจะถูกกว่าในประเทศแต่ไม่มากนัก โดยล่าสุดในประเทศราคาลิตรละ 23 บาท ต่างประเทศประมาณ 20-21 บาท ถ้าเปิดให้นำเข้าก็จะทำให้มีราคาถูกลง แต่การนำเข้าเอธานอลไม่เกิดผลดีต่อประเทศ เพราะจะสูญเสียเงินตราต่างประเทศ ไม่ตอบสนองนโยบายการประหยัด ที่รณรงค์ให้มาใช้น้ำมันแกสโซฮอล ทำให้โรงงานผลิตในประเทศไม่ผลิต เพราะเห็นว่ามีการนำเข้าอยู่

ขณะเดียวกันรัฐบาลช่วยเหลือเรื่องราคาเอธานอลที่สูงขึ้นด้วยการลดภาษีนำเข้ากองทุนแกสโซฮอลทำให้จำหน่ายในราคาส่วนต่าง 1.50 บาทได้ ถึงแม้ว่าราคาเอธานอลจะเพิ่มขึ้นถึง 4 บาท/ลิตร ปกติจะต้องเสียภาษี 94 สตางค์/ลิตร แต่รัฐบาลลดให้ 40 สตางค์ เป็นการชั่วคราว แต่หากมีโรงงานผลิตเอธานอลเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้ราคาถูกลงเนื่องจากมีการแข่งขันกัน

อย่างไรก็ตามถ้าภายในครึ่งปีหลังโรงงานผลิตเอธานอลไม่เปิดตามแผนงานก็อาจจะเกิดผลกระทบต่อแผนการขยายการจำหน่ายแกสโซฮอล และนโยบายการยกเลิกการจำหน่ายเบนซิน 95 สำหรับบางจาก ฯ จะเดินหน้าต่อไป แต่เท่าที่ทราบกระทรวงพลังงานไม่มีนโยบายการเลื่อน

ปัจจุบันบางจาก ฯ มีสถานีบริการน้ำมันมาตรฐาน 650 สถานี และสถานีบริการเกษตรกรและสหกรณ์อีก 550 สถานี โดยสถานีบริการแกสโซฮอล 95 ปัจจุบันขยายเต็มพื้นที่แล้ว ยกเว้นภาคใต้ ซึ่งจะมีการขยายเพิ่มอีก 30 สถานี ส่วนแกสโซฮอล 91 จำหน่ายเพียงบริษัทเดียว ซึ่งเริ่มมีในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลเท่านั้น หากสถานการณ์ของเอธานอลคลี่คลายอย่างชัดเจน บางจาก ฯ ก็จะขยายการจำหน่ายน้ำมันแกสโซฮอล 91 สู่ตลาดต่างจังหวัด

ความมั่นใจของผู้บริโภคปัจจุบันมีเพิ่มขึ้น ทุกคนยอมรับว่าแกสโซฮอล แทนเบนซินได้แต่ยังมีบ้างที่ยังไม่มั่นใจว่าใช้แล้วจะมีปัญหากับเครื่องยนต์หรือไม่ ยกเว้นรถยุโรป และรถที่มีสมรรถนะสูง แต่เมื่อถึงปี 2550 รถเหล่านี้จะต้องหันมาใช้ ขณะเดียวกันบริษัทน้ำมัน และบริษัทรถยนต์ ได้รณรงค์แกสโซฮอล เรื่องการพัฒนาคุณภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งคนที่ไม่ได้ใช้แกสโซฮอล เป็นคนส่วนน้อย และจากที่บางจาก ฯ จำหน่ายน้ำมันแกสโซฮอล จนถึงปัจจุบันยังไม่มีผู้ใช้รถรายใดที่ใช้น้ำมันแกสโซฮอล แล้วเกิดความเสียหายร้ายแรงขนาดต้องเคลมกับบริษัท หรือผู้ผลิตรถยนต์ ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นเรื่องไส้กรองอุดตัน เครื่องเดินไม่เรียบในครั้งแรก เพราะแกสโซฮอลจะไปล้างสิ่งสกปรกในท่อทางเดินน้ำมัน พอเปลี่ยนไส้กรองและใช้อย่างต่อเนื่องปัญหาก็หมดไป

สำหรับรถเก่าที่ผู้ผลิตรถยนต์ไม่มีการรับประกันว่าสามารถใช้น้ำมันแกสโซฮอลได้นั้น บางจาก ฯได้ทำการทดลองว่าการไม่ประกัน ไม่ใช่ใช้ไม่ได้ เพราะปัจจุบันมีรถเก่าที่ใช้คาร์บูเรเตอร์มาใช้น้ำมันแกสโซฮอลแล้วพบว่าไม่มีผลต่อเครื่องยนต์ ซึ่งความจริงแล้วใช้ไม่ได้เพียงแต่ว่าเป็นรถเก่าผู้ผลิตรถยนต์ไม่สามารถรับประกันต่อชิ้นส่วนได้ เพราะเป็นชิ้นส่วนเก่า ส่วนใหญ่การสึกหรอเป็นเรื่องของสภาพ ความเข้าใจจึงคิดว่าใช้ไม่ได้แต่ความจริงแล้วใช้ได้”

 

คาลเท็กซ์ ฯ
อเนก ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้จัดการธุรกิจค้าปลีก บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด

“คาลเท็กซ์ ฯ เตรียมพร้อมเรื่องการจัดจำหน่ายน้ำมันแกสโซฮอล มา 2 ปีแล้วโดยปัจจุบันมีสถานีบริการจำหน่ายแกสโซฮอลมากกว่า 200 สถานี จากจำนวน 400 สถานี ซึ่งการจำหน่ายแกสโซฮอลของคาลเท็กซ์ ฯ จะเป็นไปตามกฎหมายคือ 100 % ในวันที่ 1 มกราคม 2550

สำหรับสถานีบริการได้มีการล้างถังน้ำมันใต้ดินทั้งหมด ตรวจเชคอุปกรณ์ ท่อ ถัง และหัวจ่ายเพราะแกสโซฮอล มีส่วนผสมของเอธานอล ซึ่งต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความชื้นในถังน้ำมันเป็นพิเศษตั้งแต่เริ่มจำหน่ายมาจนถึงปัจจุบัน ไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใด

และล่าสุด คาลเท็กซ์ ฯ ได้จัดจำหน่าย น้ำมันคาลเทกซ์ เทครอน ทั้งน้ำมันเบนซินและแกสโซฮอลทั่วสถานีบริการคาลเทกซ์ทั่วประเทศ และเป็นประเทศแรกในเอเชีย ซึ่งน้ำมันคาลเทกซ์ เทครอนมีส่วนผสมของสารที่ช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ตกค้างในระบบเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เช่น หัวเทียน กระบอกสูบ และวาล์วไอดี ทำให้ช่วยเพิ่มสมรรถนะของรถยนต์และประหยัดน้ำมันแก่ผู้ขับซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลก 4 ราย คือ บีเอมดับเบิลยู/จีเอม/ฮอนดา และ โตโยตา

ปัจจุบันคาลเท็กซ์ ฯ มียอดจำหน่ายน้ำมัน แกสโซฮอล เดือนละ 5.5 ล้านลิตร ส่วนเรื่องปัญหาการขาดแคลนเอธานอลคาลเท็กซ์ ฯ ไม่เกิดผลกระทบ เนื่องจากทราบสภาวะของเอธานอลในประเทศจึงได้มีการสั่งสตอคไว้ล่วงหน้า

คาลเท็กซ์ ฯ ได้ดำเนินแผนการรณรงค์การใช้แกสโซฮอล ร่วมกับสำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติรวมถึงได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริโภคหันมาใช้ด้วยราคาที่ถูกกว่าน้ำมันเบนซิน 1.50 บาท ส่วนการประชาสัมพันธ์ของ คาลเท็กซ์ ฯ นั้น จะให้ความรู้แก่ผู้ใช้ โดยที่ผ่านมาได้มีการแจกเอกสารเกี่ยวกับรุ่นรถที่ใช้น้ำมันแกสโซฮอลไปแล้ว”

 

เชลล์ ฯ

กมล คงสกุลวัฒนสุข ผู้จัดการฝ่ายการตลาดค้าปลีก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

“มีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการผลิต และการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์แกสโซฮอล 100 % ปัจจุบัน เชลล์ ฯ มีการจำหน่าย น้ำมันแกสโซฮอล ครบทุกสถานี 650 สถานี ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา

ส่วนในเรื่องของความปลอดภัย ได้มีการล้างถังและหัวจ่ายให้สะอาด ไม่มีน้ำหรือสิ่งสกปรกใดๆ เพราะแกสโซฮอล มีส่วนผสมของเอธานอล ซึ่งคล้ายแอลกอฮอล์ มีคุณสมบัติล้างสิ่งสกปรกได้ดีหากไม่มีการเตรียมการที่ดี ผู้ใช้อาจจะเกิดปัญหา ซึ่ง เชลล์ ฯ กล้ารับประกันคุณภาพ ซ่อมห้างฟรี หากมีปัญหา เพราะได้มีการเตรียมพร้อม ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนเอธานอล ซึ่งภาครัฐยืนยันว่าการเลิกจำหน่ายเบนซิน 95 ยังยึดนโยบายเดิม แต่เนื่องจากปริมาณเอธานอลไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงอยากให้รัฐเข้ามาดูแลอย่างจริงจัง หากผู้ผลิตในประเทศไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ อยากให้พิจารณานำเข้าในส่วนที่ขาด เพื่อไม่ให้มีการสะดุด เพราะความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอาจลดน้อยลง หากมีการรณรงค์ต่อไป อาจจะไม่ได้รับความสนใจ โดยที่ผ่านมาเชลล์ ฯ มีจุดยืนชัดเจนในการสนับสนุนการใช้วัตถุดิบในประเทศ ถึงแม้ว่าจะมีราคาแพงกว่าการนำเข้าก็ตาม และการนำเข้าเอธานอลที่ผ่านมานั้น เชลล์ ฯ ได้รับในสัดส่วนที่น้อยมาก ซึ่งหากการผลิตในประเทศไม่เพียงพอ จึงอยากให้มีการนำเข้าเพิ่มเติม

เชลล์ ฯ มียอดจำหน่ายน้ำมันแกสโซฮอล เดือนละ 23 ล้านลิตร ซึ่งจะต้องใช้เอธานอลในปริมาณ 2.3 ล้านลิตร หรือ 2.5 ล้านลิตร แต่ปัจจุบันเชลล์ ฯ ได้จำนวนเอธานอลเพียงเดีอนละ 1.6-1.7 ล้านลิตร เท่านั้น ต้องใช้สตอคเก่าที่ได้สำรองไว้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา จุดนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องการแก้ไขอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกรมพลังงานทดแทน กรมธุรกิจพลังงาน ต้องมาดูแลอย่างเร่งด่วน หากเลิกเบนซิน 95 การจำหน่ายแกสโซฮอลจะเพิ่มขึ้นเท่าตัว เพราะสถานการณ์ปัจจุบัน น้ำมันแกสโซฮอล มียอดจำหน่ายเป็น 50 % กับเบนซิน 95 ซึ่งหากเลิกใช้เบนซิน 95 จะมีการจำหน่ายเป็นเดือนละ 46 ล้านลิตร ทำให้ปริมาณการใช้เอธานอลเพิ่มเป็น 4.6 ล้านลิตร

เชลล์ ฯ มีแผนการรณรงค์ให้ใช้แกสโซฮอลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพของแกสโซฮอล แม้ว่าต้นปี สนพ. อยากให้ชะลอการรณรงค์ให้ความร่วมมือหยุดใช้สื่อ แต่เชลล์ ฯ มองว่าต้องการให้ลูกค้ามั่นใจคุณภาพแกสโซฮอล มากกว่าการเร่งให้มีปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้น”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2549
คอลัมน์ : รายงาน
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/JvsHu
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th