เล่นเป็นทีม

“อซิโม” ในมือคนไทย


“อซิโม” เป็นการรวมตัวเฉพาะกิจ เพื่อรับผิดชอบดูแลหุ่นยนต์ อซิโม ที่มีพัฒนาการใกล้เคียงมนุษย์โดยฝีมือของทีมวิศวกร ฮอนดา และเมื่อบริษัท เอเชี่ยน ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด นำมาโชว์ในเมืองไทย ทำให้ต้องจัดตั้งทีมดูแลตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในประเทศไทย งานนี้รวมถึงการเดินทางไปโชว์ตัวตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 

ศิริพร อ้วนคำ เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอเชี่ยน ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด หัวหน้าทีมอซิโม

จบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และปริญญาโท นิเทศศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มทำงานเป็นประชาสัมพันธ์ ที่ บริษัท ไทยฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด เป็นแห่งแรก จากนั้นย้ายมาทำประชาสัมพันธ์ที่น้ำดื่มโพลาริส และในปี 2540 มาทำงานเป็นประชาสัมพันธ์ที่ บริษัท เอเชี่ยน ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ซึ่งแต่เดิมดูแลเฉพาะในอาเซียน แต่ปัจจุบันได้โพรโมทให้ดูแลใน เอเชีย โอเชียเนีย เพิ่มขึ้นด้วย

“การเลือกบุคลากรเข้าร่วมทีม ส่วนใหญ่จะช่วยกันหลายคน ซึ่งจะมาจากบริษัทในเครือบางครั้งก็จะถูกเลือกมาแล้วจากบริษัท หรือบางครั้งจะส่งมาให้เลือก มีการสัมภาษณ์เพื่อดูความเหมาะสม เช่น ดูทัศนคติ พื้นฐานการทำงาน นิสัย หรือแม้กระทั่งความสะดวกใน
เรื่องเวลาทำงาน การเดินทาง รวมถึงความเต็มใจของคนที่จะถูกคัดเลือก และสิ่งแวดล้อมของครอบครัว เพราะต้องเดินทางบ่อย มีโชว์เสาร์-อาทิตย์ หรือบางครั้งต้องทำงานถึงเช้าต้องดูหลายๆ อย่าง และสิ่งที่สำคัญที่สุด ต้องทำงานร่วมทีมกันได้

รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานตรงนี้ เพราะนอกจากประเทศญี่ปุ่น เราเป็นทีมงานทีมแรกที่ได้รับหน้าที่ดูแล อซิโม และ เอเชี่ยน ฮอนด้า ฯ เป็นสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย ไม่ได้ดูแลเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งจะต้องพา อซิโม เดินทางไปแสดงความสามารถในประเทศต่างๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดคือตอนสาธิตความสามารถของ อซิโม ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ถือว่าที่สุดแล้วในชีวิตนี้”

ปัจจุบัน อซิโม มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รุ่นใหม่สามารถวิ่งได้ 3 กม./ชม. แต่สำหรับ อซิโม ในไทยยังเป็นรุ่นที่วิ่งไม่ได้ แต่จะโชว์ความสามารถด้านอื่นๆ เช่น เต้นรำ เตะฟุตบอลซึ่ง อซิโม เหมือนเป็นเพื่อนของเด็กๆ เมื่อเด็กรู้สึกชอบ อซิโม ทำให้เรามีความสุข เวลาที่ไปสาธิตความสามารถให้น้องๆ ชม หรือผู้ใหญ่ก็ชอบ เพราะน่ารักเหมือนเด็ก และการที่ได้อยู่กับ อซิโม ทำให้รู้ว่าหุ่นยนต์ก็เหมือนเป็นลูกเป็นหลาน เป็นน้อง คือ ต้องดูแล

สำหรับหน้าที่หลัก คือ ดูแลการทำงานของทีมงาน เพราะการปฏิบัติงานเป็นการรวมตัวจากพนักงานกลุ่มบริษัท ฮอนด้า ฯ ในประเทศไทย ทีมหนึ่งมี 4-5 คน ซึ่งแต่ละปีจะสลับปรับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะมีบางคนที่จะอยู่เพื่อฝึกสอนน้องรุ่นต่อๆ ไป เพราะทางญี่ปุ่นจะฝึกสอนให้ปีแรกเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เหมือนป้อนงานให้ อซิโม คือ ต้องศึกษายุทธศาสตร์การตลาด และการประชาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมของประเทศต่างๆ เช่น ที่ผ่านมาจะมีเปิดโรงงานใหม่ ที่มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ก็นำ อซิโม ไปโชว์ ทำให้มีโอกาสได้พบกับผู้ใหญ่ในประเทศนั้นๆ

สิ่งที่ทำคือ ประสานงานตั้งแต่เริ่มต้น จะพา อซิโม ไปอย่างไร กำหนดการทำงาน สิ่งที่ทีมต้องการ มีอะไรบ้าง และเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ให้ประเทศต่างๆ มาดูงานแสดงที่เมืองไทยจะได้เข้าใจการทำงานดีขึ้น หรือที่บริษัท ฮอนด้า ฯ จะมีคำพูดว่า จะทำอะไรต้องไปถึงที่ที่เราต้องทำเหมือนการไปสถานที่จริง และทีมก็ต้องไปดูสถานที่จริงด้วย รวมถึงต้องประชุมเพื่อประสานให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุด

และความท้าทายของทีมงานอันหนึ่งก็คือ ในแต่ละประเทศ ทีมงานใหม่หมดเลย ทั้งคน และเอเจนซี จะทำอย่างไรให้การทำงานเข้าใจซึ่งกันและกัน ทำงานร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหา ให้งานผ่านไปด้วยดีที่สุด นั่นคือ ความท้าทาย ซึ่งที่ผ่านมา ไม่ได้พูดเองว่าเป็นผลสำเร็จของทีมงาน แต่ผลตอบรับของแต่ละประเทศ และประเทศไหนที่ อซิโม ไปโชว์ รู้สึกว่าจะมีส่วนทำให้ผลตอบรับในกิจกรรมดีขึ้น ประสบความสำเร็จ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ คนที่ชื่นชอบ อซิโม มากที่สุดคือกลุ่มเด็กๆ

จากการนำ อซิโม มาแสดง ประสบความสำเร็จมาก เหมือนกับว่ามีส่วนช่วยเสริม “THE POWER OF DREAM” ที่ตรงกับนโยบายของบริษัท ฮอนด้า ฯ และสื่อได้ถึงความพยายามที่การวิจัย และพัฒนา อซิโม กว่า 10 ปี สามารถสร้างฝันให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวได้เหมือนมนุษย์ และเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป เป็นเพื่อน และให้กำลังใจ

ในแต่ละปี ต้องมีการวางแผน ว่าในกลุ่มประเทศภูมิภาคนี้ มีบริษัท ฮอนด้า ฯ ที่ใด และประเทศไหนบ้าง ที่ยังไม่ได้ไป หรือถ้าเคยไปแล้ว จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมหรือสอดคล้องกับรูปแบบการจัดงานแสดงเพิ่มขึ้นหรือไม่ คือ ต้องวางเป้าหมายว่าปีนี้จะไปกี่ประเทศ ปีหน้าจะไปกี่ประเทศ ซึ่งกว่า 3 ปีที่ผ่านมา อซิโม ไปจัดแสดงมาแล้ว 13 ประเทศ ถือว่าครอบคลุมเกือบหมดแล้ว ส่วนบางประเทศที่ยังไม่ไปก็พยายามที่จะเข้าไป

ปีนี้เป้าหมายคือ ไปให้ครบทั่วภูมิภาคในประเทศ เพราะ อซิโม ไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพ ฯ เท่านั้น เด็กต่างจังหวัดก็มีโอกาส ซึ่งจะไปในจังหวัดใหญ่ๆ

การทำงานพบอุปสรรคบ้าง ซึ่งหากเป็นทีมงานของ อซิโม ก็จะคุยกัน การทำงานแต่ละครั้งจะมีการประชุม กำหนดหน้าที่แต่ละคน ซึ่งทีมงานจะรู้หน้าที่ของตนเองว่าจะต้องทำอะไรบ้างเมื่อถึงเวลา แต่ละคนจะมีหน้าที่แบ่งกันชัดเจน แล้วก็มาดูแลความเรียบร้อยอีกที อย่างบางทีก็มีเรื่องไม่คาดคิด ผิดคิวเรื่องการแสดงบ้าง

อีกเรื่องคือเรื่องภาษา เพราะว่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับหลายๆ ประเทศ บางประเทศจ้างล่ามมาให้ เพื่อสื่อสารกับคนในพื้นที่ อย่างภาษา เกาหลี หรือภาษาจีน ต้องไปทำความเข้าใจพิธีกรพูดมา แล้วจะให้ อซิโม ตอบอย่างไร ต้องใช้เวลาเพื่อให้คุ้นกับสำเนียง บางครั้งก็อาจจะต้องใช้ภาษามือ เพื่อให้สื่อสารแล้วเกิดความเข้าใจกันในที่สุด หรืออุปสรรคเล็กๆ น้อยๆเรื่องเวลา ซึ่งในบางครั้งจะมีเวลาให้น้อย ทำให้การเตรียมงานอาจจะบีบคั้นบ้าง

สัญญากับ อซิโม จะเป็นปี/ปี ทีมงานจึงต้องสลับกันไปเรื่อยๆ เพราะส่วนใหญ่ทุกคนจะมีงานประจำ ซึ่งต้องทำเรื่องขอทีมงานมาร่วมงานปี/ปี แต่อย่างไรก็จะมี หงส์สิริ ที่จะต้องไปฝึกอบรมกับญี่ปุ่นในการควบคุม อซิโม แล้วจึงมาถ่ายทอดในรุ่นต่อไป

 

หงส์สิริ ซื่อสัตตบงกช หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการ อซิโม

จบการศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำงานที่แรก เกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนา เครื่องปรับอากาศ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด ทำได้เพียง 1 ปี ไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES ที่ ออสเตรเลีย หลังจากนั้นก็มาทำงานกับ ฮอนดา เพียง 6 เดือน ก็ได้มาดูแล อซิโม

“ได้ดูแล อซิโม ตั้งแต่เริ่มต้น ตัวแรกจนถึงปัจจุบัน และได้ไปฝึกอบรมที่ญี่ปุ่น ในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุม แต่สิ่งที่เน้นมากที่สุด คือ การทำงานร่วมกันเป็นทีม เนื่องจากต้องมีการสื่อสารกันตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของ อซิโม

หน้าที่ในการทำงานคือ ควบคุม อซิโม และเรื่องทั่วไป เช่น ทุกคนที่ทำงาน พร้อมสำหรับการทำงานหรือยัง ดูเรื่องความปลอดภัยทั้งภายใน ภายนอก และดูแลเรื่องการควบคุมทั้งหมด

รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มาดูแล อซิโม เพราะเรียนจบมาทางด้านนี้ เพราะเคยเห็นในวีดีโอ ไม่เคยคิดว่าจะได้มาทำจริงๆ ปัจจุบัน อซิโม ทำให้เรารู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งจาก อซิโมเอง และสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม

การทำงานเป็นทีม ทุกคนต้องช่วยกันไม่ใช่เราคนเดียว ในทีมมีส่วนช่วยกัน ถ้าไม่มีคนใดคนหนึ่งก็ทำไม่ได้ อย่าง อซิโม เห็นชัดที่สุด เพราะทั้งหมดในทีมมีความสำคัญหมดถ้าขาดคนใดคนหนึ่ง อซิโม ก็โชว์ไม่ได้”

 

ไพรัช ปิดพยันต์ SHOW DIRECTOR กลุ่มปฏิบัติงาน อซิโม แผนกสื่อสารองค์กรส่วนบริหารงานทั่วไป

จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เริ่มทำงานที่โรงงานผลิตจักรยานยนต์ ฮอนดา และเมื่อเริ่มทำโพรเจคท์ อซิโม ได้มีโอกาสมาทำงานกับทีม อซิโม ทำได้ 2 เดือน ก็กลับไปทำงานที่ บริษัท ฮอนด้า ฯ และถือเป็นครั้งที่ 2 ที่ได้กลับมาดูแล อซิโม

“หน้าที่รับผิดชอบ ดูแลเรื่อง แบทเตอรี การซ้อม เวที ขนาดของเวที เพราะต้องมาดูว่า อซิโมจะเดินไปทางไหน จะแสดงแอคชันอะไรบ้าง ต้องเดินกี่ก้าว ซึ่งมาตรฐานก็มีอยู่แล้ว แต่ก็ต้องไปควบคุมดูแลอีกครั้งด้วย เพื่อความปลอดภัย เพราะว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆ ก็ต้องดูสถานที่ด้วยว่าเป็นอย่างไร นอกจากนี้ยังต้องดูแลเรื่องคนที่จะขึ้นเวที การเล่นเกมส์ต่างๆ

ตอนแรกรู้สึกงงๆ ว่าจะมาทำอะไร เมื่อได้มาทำแล้วรู้สึกดี ในส่วนของทีมก็ดี ได้รู้จักเพื่อนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงคนทั่วไป และได้รู้ว่างานในอีกแง่มุมหนึ่ง ซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยได้รับรู้อซิโม ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เคลื่อนไหวได้ ล้ำยุค และเหมือนมนุษย์ที่สุด จนถึงปัจจุบันรู้สึกผูกพันเพราะ อซิโม เป็นสมาชิก และเป็นตัวเอกของทีม”

 

ประพัฒน์ กลิ่นมาลัย PC OPERATOR

จบการศึกษาด้าน คอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำงานแผนกคอมพิวเตอร์ ที่ โรงงานผลิตรถของ ฮอนดา

“หน้าที่รับผิดชอบในทีมคือ ดูแลเรื่องการควบคุมทั้งหมดของ อซิโม ทำหน้าที่รองจาก หงส์สิริ อีกส่วนหนึ่ง ดูแลเรื่อง ความเรียบร้อย การขนส่ง อซิโม และควบคุม อซิโม โดยใช้คอมพิวเตอร์

การทำงานครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่ง รู้จักการทำงานของหุ่นยนต์มากขึ้น เรียนรู้ว่าการควบคุม ต้องทำอย่างไร ถือว่าได้สิ่งที่จะกลับไปพัฒนาการทำงาน เพราะที่ผ่านมาอยู่แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่การมาทำงานครั้งนี้ได้เพื่อน ได้รู้ว่าการทำประชาสัมพันธ์ ทำอย่างไรซึ่งไม่เคยรู้มาก่อน”

 

สิทธิเดช สุทธิศักดิ์

จบการศึกษานิเทศศาสตร์เอกโฆษณา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เริ่มทำงานฝ่ายเทคนิค ฮอนดา เวลคัม พลาซา ที่ผ่านมาได้เห็นการทำงานของทีม อซิโม มาตลอด หากมีการแสดงที่ ฮอนดา เวลคัม พลาซา

หน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ช่วย ไพรัช ดูแลเรื่อง เทคนิค การเก็บรักษา แบทเตอรี คิวปล่อยตัวและมีโอกาสเขียนสคริพท์บ้างบางครั้ง และกำกับหน้าเวทีด้วย

“รู้สึกภูมิใจ ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ ทำงานร่วมกันกับชาวต่างประเทศ และได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เคยเรียนมา คิดว่าในอนาคตจะสามารถนำประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้ในการทำงานได้หลายด้าน ทั้งคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ซึ่งทุกอย่างที่ได้รับ สามารถนำไปใช้ในอนาคตได้อย่างแน่นอน”

 

อธิภัทร กัยวิกัย PC OPERATOR

จบการศึกษาปริญญาโทด้าน MIS (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM) จาก UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON เริ่มทำงานด้านวิจัยและพัฒนา ที่บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จนกระทั่งมีการรับสมัครผู้ร่วมทีมงาน อซิโม เลยตัดสินใจมาสมัคร ซึ่งถือว่าเป็นคนใหม่ที่สุดของทีม

“หน้าที่รับผิดชอบ คือ ดูแลเรื่องการควบคุม อซิโม ทั้งหมด รวมทั้งเรื่องความเรียบร้อยเรื่องการขนส่งอซิโม และอีกส่วนหนึ่งคือ ควบคุม อซิโม โดยใช้คอมพิวเตอร์ คือจะมารับช่วงดูแลงานต่อจากประพัฒน์

การร่วมทีมครั้งนี้รู้สึกดีใจ และภูมิใจ เพราถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น เป็นที่ที่ให้โอกาส และได้ประสบการณ์การทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ ซึ่งการทำงานครั้งนี้ถือว่าใหม่ที่สุดต้องศึกษาการทำงานเพื่อให้เกิดความชำนาญ

การทำงานเป็นทีมจะต้องมีความเชื่อมั่น และมั่นใจในเพื่อนร่วมทีม จะส่งผลให้การทำงานในแต่ละครั้งผ่านพ้นไปด้วยดี ถึงแม้จะมีปัญหา ก็จะสามารถช่วยกันแก่ปัญหาได้”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2548
คอลัมน์ : เล่นเป็นทีม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/eh6EF

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน