บทความ

เอธานอล


เอธานอล : เชื้อเพลิงที่น่าสน

เท่าที่จำได้ ตั้งแต่ขับรถมา ผมไม่เคยเติมน้ำมันในราคาที่สูงเกินลิตรละ 17 บาทเลยในยุคนี้ถือว่าแพงที่สุดสาเหตุใหญ่คงจะมาจากการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างสหรัฐ ฯ กับ อิรักการแก้ปัญหาที่เราพอจะทำได้คือการเสาะหาเชื้อเพลิงอื่นเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินลงเชื้อเพลิงที่มีความเป็นไปได้สูงในบ้านเราขณะนี้คือ “เอธานอล” ที่มีหน่วยงานราชการคือคณะกรรมการเอธานอลแห่งชาติ ซึ่งตั้งมาราว 2 ปีเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโดยตรง

เอธานอลคือแอลกอฮอล์ที่เกิดจากการนำเอาวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น ข้าว อ้อย มันสัมปะหลังมาผ่านกระบวนการให้กลายมาเป็นแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์มากจนสามารถนำมาผสมกับน้ำมันเบนซินใช้เป็นเชื้อเพลิงเติมรถยนต์ได้ และยังสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมได้อีกด้วยประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับคือ การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวไร่ และผู้ใช้รถเอง เนื่องจากมีราคาถูกกว่าน้ำมันเบนซินลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเคมีที่มาเติมแต่งในน้ำมันเชื้อเพลิงลงได้ปีละไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทโดยที่คุณภาพไม่แตกต่างไปจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและยังเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วยจากการที่แกสคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ออกจากท่อไอเสียจะลดลงไปประมาณ 20-25 % เพราะเอธานอลเป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากพืช

แม้ว่าต้นทุนการผลิตจะสูงกว่าน้ำมันเบนซิน แต่รัฐบาลมีนโยบายให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่นการลดภาษีสรรพสามิต ฯลฯ ทำให้เอธานอลมีราคาต่ำกว่าน้ำมันเบนซินเพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมานิยมใช้เชื้อเพลิงแบบใหม่ซึ่งได้รับการทดลองแล้วว่าจะไม่มีผลเสียแก่เครื่องยนต์เนื่องจากผสมเอธานอลเข้าไปในเชื้อเพลิงเพียงแค่ 10 % โดยที่เครื่องยนต์ไม่ต้องปรับแต่งใดๆ เลย รถยนต์ตั้งแต่ปี 2534 ที่จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดสามารถใช้ได้เหมือนกับน้ำมันเบนซิน 95 ทุกประการและสามารถใช้สลับกันได้ระหว่าง เบนซินออคเทน 95 กับแกสโซฮอล ออคเทน 95

ผู้ที่สนใจสามารถเติมเอธานอลได้ซึ่งปัจจุบันมีจำหน่ายประมาณ 3-4 แห่ง เช่นที่ สถานีบริการ ปตท. สำนักงานใหญ่ ปัจจุบันรัฐบาลได้อนุมัติให้เอกชนตั้งโรงงานผลิตเอธานอลแล้วถึง 8 รายมีกำลังการผลิตถึง 1.5 ล้านลิตร/วัน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคตและยังเป็นฐานส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ได้อีกด้วยจากการที่ราคาน้ำมันนับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ และเชื่อว่าอีกราว 50 ปี น้ำมันอาจหมดไปจากโลกใบนี้

รักประเทศชาติหันมาใช้เอธานอลกันเถิด------------------------------
เรื่องโดย : อัฐฒา นายเรือ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2546
คอลัมน์ : บทบรรณาธิการ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/UIGUS
อัพเดทล่าสุด
23 Feb 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
3.
3,190,000
5.
2,190,000
6.
5,939,000
7.
6,139,000
8.
2,290,000
9.
2,387,000
10.
2,649,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th

Motor Expo Photo Album