บทความ

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)


บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) “อบอุ่นใจ คุ้มภัย คุ้มครองคุณ” ประกันคุ้มภัย หรือ “SAFETY INSURANCE ” เป็นบริษัทประกันภัยที่หลายคนคงคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นบริษัทประกันภัยที่เก่าและเก๋าที่สุดบริษัทหนึ่งของวงการประกันภัยไทย เรียกได้ว่าเป็นรุ่นบุกเบิกรุ่นแรกๆเลยทีเดียว นับถึงวันนี้ก็อายุครบ 61 ปีเต็มแล้ว สั่งสมประสบการณ์และความมั่นคงแข็งแกร่งอย่างมืออาชีพที่ใครก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ ด้วยทีมงานบริษัทครองตลาดอยู่ในระดับแนวหน้า และ ติดอันดับทอพเทน ตลอดมา นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกที่เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ประกันคุ้มภัยถือว่าเป็นบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ที่มีฐานะความมั่นคงทางการเงินสูงบริษัทหนึ่ง มีทุนจดทะเบียน 360 ล้านบาท มีเบี้ยประกันรับสุทธิ ณ ปี 2544 ที่ผ่านมา กว่า 2,270 ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวขึ้นตามลำดับ

 

ความเป็นมา

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน ปี 2484 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท “บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด” บริหารงานโดยคนไทยนับแต่เปิดบริษัทมาจนถึงปัจจุบัน มี คุณหลวงประเจิด อักษรลักษณ์ เป็นประธานคณะกรรมการชุดแรก และ หลุย พนมยงค์ เป็นกรรมการผู้จัดการท่านแรก สำนักงานบริษัทครั้งแรกตั้งอยู่รวมกับธนาคารเอเซีย ณ ถนนเจริญกรุง ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจในยุคนั้น

 

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

ประกันคุ้มภัย มีปรัชญาในการทำธุรกิจที่ชัดเจนและยึดมั่นตลอดเวลา คือ “การดำเนินงานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ” ทำให้บริษัทได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจตลอดมา บริษัทได้ถือว่าปรัชญานี้สร้างความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจจนถึงทุกวันนี้ นับว่าเป็นตัวอย่างปรัชญาการทำธุรกิจที่สำคัญและเป็นภาพที่สะท้อนถึงความจริงใจต่อประชาชน ตลอดจนเป็นหัวใจสำคัญยิ่งต่อการที่จะพัฒนาวงการประกันภัยของไทยเราให้เป็นที่ยอมรับของประเทศสากล

 

กลุ่มผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นใหญ่ ก็คือ กลุ่มบริษัท เอ็นเอชซีที จำกัด ซึ่งถือหุ้นกว่า 20 % รองลงมาก็จะเป็นกลุ่ม SOMERS(UK).,LIMITED กลุ่มบริษัท สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้ จำกัด กลุ่ม นิติ โอสถานุเคราะห์ และกลุ่ม ดร. มานะ ฯลฯ

 

การบริหารงาน

ทีมงานบริหารล้วนเป็นมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเชิงธุรกิจประกันภัย นำโดย เชี่ยวชาญ เคียงศิริ ประธานกรรมการ สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ รองประธานกรรมการ ยงยุทธ บวรวนิชยกูร กรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมงานบริหารฝ่ายต่างๆ ร่วมกันกำหนดนโยบายและทิศทางของบริษัท
ซึ่งนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อตลาดหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น แล้วยังต้องสร้างความอบอุ่นความมั่นใจให้กับประชาชน ตลอดจนพนักงานและเครือข่ายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นตัวแทน นายหน้า เซอร์เวเยอร์ และศูนย์ซ่อมศูนย์บริการทั่วประเทศ

 

จุดเด่น

กว่า 60 ปีที่ผ่านมา ประกันคุ้มภัยเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นในด้านบริการ เป็นผู้นำในการออกแบบกรมธรรม์ซึ่งถือเป็นสินค้าใหม่ๆ ตอบสนองธุรกิจและประชาชนโดยทั่วไป มีทั้งกรมธรรม์แบบมาตรฐาน และกรมธรรม์แบบพิเศษ (รวมชุด) ให้เลือกได้ตามความต้องการทุกรูปแบบ เป็นบริษัทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองที่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคในระดับที่สูง มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และด้วยปรัชญาการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพ ดังนั้นกลยุทธ์ที่สำคัญคือปรับปรุงประสิทธิภาพ-เพิ่มขีดความสามารถทีมงานไปพร้อมๆ กับการสร้างเครือข่ายธุรกิจกับ ตัวแทน-นายหน้า มืออาชีพ ศูนย์บริการและศูนย์ซ่อมที่มีคุณภาพ ตลอดเวลา

 

เครือข่าย

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 26/5-6 อาคารอรกานต์ ถนนชิดลม กรุงเทพ ฯ มีสาขาและศูนย์บริการทั่วประเทศ 18สาขา ได้แก่ เชียงใหม่/นครสวรรค์/สระบุรี/นครราชสีมา/ขอนแก่น/อุบลราชธานี/อุดรธานี/พัทยา/นครปฐม/ประจวบคีรีขันธ์/ชุมพร/นครศรีธรรมราช/สุราษฏร์ธานี/กระบี่/ตรัง/ภูเก็ต/หาดใหญ่/ปัตตานี และ มีตัวแทน-นายหน้า ศูนย์ซ่อมกระจายอยู่ทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2257-8000 หรือ www. safety@safety.co.th------------------------------
เรื่องโดย : กฤชกมล นิติธรรมโกศล
ภาพโดย : -
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2545
คอลัมน์ : บทความ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/dCRxu

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน