ตีฆ้องร้องป่าว

ไทยบริดจสโตนฯ ร่วมสู้ภัย COVID-19


บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุนการทำงานของบุคลากร เพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 แก่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2564
คอลัมน์ : ตีฆ้องร้องป่าว
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/jhjeJ