ตีฆ้องร้องป่าว

เชลล์แห่งประเทศไทยฯ ส่งต่อความห่วงใย


บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย ส่งต่อความห่วงใย อาหาร และสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แก่ชุมชนคลองเตย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2564
คอลัมน์ : ตีฆ้องร้องป่าว
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/gAiQJ

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน