เครื่องเสียง OEM

ผลทดสอบระบบเสียง OEM ใน MERCEDES-BENZ GLB 200 PROGRESSIVE


CAR STEREO TEST LAB ★★★★★

จอเครื่องเสียง 10 นิ้ว ระบบสัมผัส เครื่องเล่นซีดี 1 แผ่น ลำโพง 6 ตำแหน่ง

ชุดเครื่องเสียง OEM ในรถ MERCEDES-BENZ GLB 200 PROGRESSIVE ประกอบด้วย จอเครื่องเสียงขนาด 10 นิ้ว ระบบสัมผัส มีแผนที่นำทาง รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนด้วย BLUETOOTH ลำโพงทั้งหมด 6 ตำแหน่ง

รายละเอียด

แหล่งสัญญาณ จอเครื่องเสียงขนาด 10 นิ้ว ระบบสัมผัส พร้อมแผนที่นำทาง รองรับการเชื่อมต่อไร้สายกับสมาร์ทโฟนด้วย BLUETOOTH ภาครับวิทยุ AM, FM มี MERCEDES ME เป็นแอพพลิเคชันเชื่อมต่อข้อมูลรถยนต์เข้ากับสมาร์ทโฟน ปรับค่าความดังเสียงได้ 0-31 ระดับ ปรับเสียงเบสส์, กลาง, แหลม +/- 10 ระดับ ปรับเฟเดอร์ให้เสียงออกลำโพงชุดหน้า/ชุดหลัง และปรับบาลานศ์ให้เสียงออกลำโพงข้างซ้าย/ขวา บาลานศ์ +/-10 ระดับ และเครื่องเล่น CD ขนาด 1 แผ่น

 

ชุดลำโพง ประกอบด้วย ลำโพงชุดหน้า 4 ตำแหน่ง แบ่งเป็น ทวีเตอร์ 1 คู่ วูเฟอร์ 1 คู่ ลำโพงชุดหลัง 2 ตำแหน่ง เป็นฟูลล์เรนจ์ 1 คู่ รวมทั้งหมด 6 ตำแหน่ง

 

ตำแหน่งติดตั้ง จอเครื่องเสียงขนาด 10 นิ้ว ติดตั้งบนหน้าปัดเหนือช่องแอร์ ส่วนเครื่องเล่น CD ขนาด 1 แผ่น ติดตั้งบริเวณด้านล่างหน้าปัด สำหรับลำโพงชุดหน้า ทวีเตอร์อยู่ในช่องเสา A-PILLAR วูเฟอร์ที่แผงประตู ลำโพงชุดหลังแบบฟูลล์เรนจ์ในช่องประตูหลัง

 

ฟังค์ชันอื่นๆ ช่องต่อ USB-C ช่องต่อชาร์จไฟสำหรับสมาร์ทโฟน กล้องมองหลัง ปรับระดับเสียง รับโทรศัพท์ สั่งงานด้วยเสียงที่ปุ่มบนพวงมาลัย

 

ผลทดสอบระบบเสียง OEM ใน MERCEDES-BENZ GLB 200 PROGRESSIVE

64.7

1. SOUNDSTAGE-เวทีเสียง แบ่งเป็นความกว้างของเวทีเสียง คือ

ระยะระหว่างซ้ายมือถึงขวามือของผู้ฟังทั้งสองข้าง ให้ 9/10 คะแนน

ความสูงของเวทีเสียง วัดจากด้านล่างถึงบนหน้าปัดรถขึ้นไป ได้ 8/10 คะแนน

ความลึก วัดจากเบาะนั่งคนขับไปด้านหน้ารถ 6/10 คะแนน

ตำแหน่งชิ้นดนตรี และเสียงร้อง 6/10 คะแนน

 

2. ความเงียบภายในห้องโดยสาร วัดได้ 43 ดีบี อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เทียบเป็นคะแนน ได้ 7/10

 

3. จอเครื่องเสียงขนาด 10 นิ้ว ใช้งานสะดวก วางตำ-แหน่งเหมาะสม ให้ 6/10 คะแนน

 

4. เสียงเบสส์ 10/20 คะแนน เสียงกลาง/ทุ้ม 12/20 คะแนน เสียงกลาง 11/20 คะแนน เสียงแหลม 12/20 คะแนน คุณภาพเสียงโดยรวม 11/20 คะแนน

 

5. ระดับเสียงเบา 6/10 คะแนน เสียงปานกลางชัดเจนขึ้น 7/10 คะแนน และเสียงดัง 7/10 คะแนน

 

6. ความพึงพอใจของผู้ทดสอบ การออกแบบติดตั้งลงตัว ใช้งานสะดวก มีช่องต่อ USB ให้ 7/10 คะแนน

 

การวิเคราะห์/คะแนนที่ได้ (มาตรฐานเดียวกับการแข่งขันเครื่องเสียง)

1. SOUND STAGE-เวทีเสียง (40 คะแนน)
หัวข้อละ 10 คะแนน คะแนน
ความกว้าง 9
ความสูง 8
ความลึก 6
ตำแหน่งชิ้นดนตรี 6
รวม 29
2. ความเงียบภายในห้องโดยสาร (10 คะแนน)
ระดับเสียง (ดีบี) คะแนน
0-30 10
31-35 9
36-40 8
41-45 7
46-50 6
51-55 5
56-60 4
61-65 3
66-70 2
71-75 1
76-100 0
* วัดได้ 43 ดีบี ได้คะแนน 7
ขณะจอดนิ่ง ปิดกระจก สตาร์ทเครื่องยนต์ ปิดแอร์
3. การเข้าถึงอุปกรณ์ (10 คะแนน) 6
4. ลักษณะ และคุณภาพเสียงโดยรวม (100 คะแนน)
หัวข้อละ 20 คะแนน คะแนน
เสียงเบสส์ 10
เสียงกลาง/ทุ้ม 12
เสียงกลาง 11
เสียงแหลม 12
คุณภาพเสียงโดยรวม 11
รวม 56
ให้คะแนนเสมือนการแข่งขันจริง โดยใช้แผ่น IASCA
5. ความสมดุลของเสียงตลอดช่วงค่าความถี่ (30 คะแนน)
ระดับวอลูม คะแนน
SOFT 6
MODERATE 7
HIGH 7
รวม 20
ปรับอีควอไลเซอร์ที่ตำแหน่ง FLAT (หัวข้อละ 10 คะแนน)
6. ความพึงพอใจของผู้ทดสอบ (10 คะแนน) 7

64.6

สรุป ★★★★★ 125 คะแนน

ในกลุ่มรถราคาระหว่าง 1,000,000-3,000,000 บาท ชุดเครื่องเสียง OEM ของรถคันนี้ ให้คุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะเสียงทุ้ม และกลาง/ทุ้มชัดเจน ส่วนเวทีเสียง (SOUNDSTAGE) ตำแหน่ง ชิ้นดนตรี และความลึก ไม่แม่นยำเท่าที่ควร------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ formula
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2564
คอลัมน์ : เครื่องเสียง OEM
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/kIIJ3

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน