ตีฆ้องร้องป่าว

ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19


บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ส่งมอบผลิตภัณฑ์สำหรับบริโภค แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งต่อให้กาชาดจังหวัดสมุทรปราการ จัดเตรียมใส่ถุงยังชีพ และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมุทรปราการ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2564
คอลัมน์ : ตีฆ้องร้องป่าว
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Vp57A