สาระเชิงโฆษณา

CONTINENTAL ใช้พลังงานสะอาดตลอดกระบวนการการผลิต


ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ และเพิ่มระดับความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้ชัดจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลก ภาคองค์กร และประชาชนต่างมีความตื่นตัว ปรับไลฟ์สไตล์ และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมากมาย

51.2

 

CONTINENTAL (คอนทิเนนทัล) เป็นหนึ่งในองค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญ โดยได้สรรหาไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการผลิตทั้งหมด ด้วยการซื้อพลังงานสีเขียวประมาณ 4 ล้านเมกะวัตต์ชั่วโมง (MWH) ทำให้ CONTINENTAL ลดการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งทางตรง และทางอ้อมลงถึง 70 % ทั่วโลก หรือจากประมาณ 3.2 ล้านเมทริคตันในปี 2562 ให้เหลือเพียง 0.99 ล้านเมทริคตันในปี 2563 ด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น น้ำ แสงแดด และลม

 

51.3

 

สำหรับในการเปลี่ยนไปใช้ระบบไฟฟ้าสีเขียว นับถือเป็นก้าวแรกสู่เป้าหมายที่แสนยาวไกลของกลยุทธ์ใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม ในนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่จะลดการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ทั้งองค์กร โดยเป้าหมายการลดคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัทฯ ให้เข้ากับข้อตกลงสภาพภูมิอากาศของปารีสที่ตั้งเป้าหมาย 1.5 ?C ตามฐานวิทยาศาสตร์ ภายในปี 2583 CONTINENTAL ตั้งเป้าลดการใช้แกสคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 500 แห่ง ด้วยการลงทุนอย่างมหาศาลในประสิทธิภาพพลังงานเทคโนโลยีที่ไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการใช้ไฟฟ้าสีเขียว และอย่างช้าที่สุดภายในปี 2593 ห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดจะมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์เป็น 0

 

การเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าสีเขียว 100 % เป็นเพียงก้าวแรกของการไปสู่ความเป็นกลางของคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเมื่อตอนปลายปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดตัวพโรแกรม CARBON NEUTRAL FOR EMISSION-FREE VEHICLES จะทำให้การขับเคลื่อนที่ปราศจากมลพิษมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์เป็นกลางครั้งแรก ซึ่งปัจจุบันยังคงมีข้อกังขาเกี่ยวกับ FOOTPRINT สภาพภูมิอากาศของรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะในยุโรป ตามที่ได้มีการนำเสนอ CONTINENTAL’S MOBILITY STUDY 2020 ดังนั้นเริ่มจากปี 2565 CONTINENTAL จะทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรถยนต์ รถประจำทาง รถไฟ รวมไปถึงยานพาหนะอื่นๆ ที่ปราศจากการปล่อยมลพิษทั่วโลก ให้มีค่าคาร์บอนไดออกไซด์เป็นกลางด้วยพโรแกรม CARBON NEUTRAL FOR EMISSION-FREE VEHICLES โดยพโรแกรมนี้ครอบคลุมกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ตลอดจนขั้นตอนต้นน้ำ และการรีไซเคิล เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมการขับเคลื่อนปราศจากมลพิษ และมีความเป็นกลางของคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างสมบูรณ์------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2564
คอลัมน์ : สาระเชิงโฆษณา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/0WFUD

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน