เครื่องเสียง OEM

ผลทดสอบระบบเสียง OEM ใน MERCEDES-BENZ A200 AMG DYNAMIC


CAR STEREO TEST LAB PREMIUM CARS ★★★★★

จอเครื่องเสียง 10 นิ้ว มี BLUETOOTH แผนที่นำทาง ลำโพง 6 ตำแหน่ง

ชุดเครื่องเสียง OEM ในรถ MERCEDES-BENZ A200 AMG DYNAMIC ประกอบด้วย จอเครื่องเสียงขนาด 10 นิ้ว ระบบสัมผัส พร้อมแผนที่นำทาง รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนไร้สายด้วย BLUETOOTH ลำโพงทั้งหมด 6 ตำแหน่ง

รายละเอียด

แหล่งสัญญาณ จอเครื่องเสียงขนาด 10 นิ้ว ระบบสัมผัส มีแผนที่นำทาง รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนด้วย BLUETOOTH ภาครับวิทยุ AM, FM มี MERCEDES ME เป็นแอพพลิเคชันเชื่อมต่อข้อมูลรถยนต์เข้ากับสมาร์ทโฟน ปรับความดังเสียงได้ 0-31 ระดับ ปรับเสียงเบสส์/กลาง/แหลมได้ +/- 10 ระดับ ปรับเฟเดอร์/บาลานศ์ +/-10 ระดับ และเครื่องเล่น CD ขนาด 1 แผ่น

 

ชุดลำโพง ประกอบด้วย ลำโพงชุดหน้า 4 ตำแหน่ง แบ่งเป็น ทวีเตอร์ 1 คู่ วูเฟอร์ 1 คู่ ลำโพงชุดหลัง 2 ตำแหน่ง เป็นฟูลล์เรนจ์ 1 คู่ รวมทั้งหมด 6 ตำแหน่ง

 

ตำแหน่งติดตั้ง จอเครื่องเสียงขนาด 10 นิ้ว ติดตั้งบนแผงหน้าปัดเหนือช่องแอร์ โดยจัดวางไอคอนสำหรับควบคุมฟังค์ชันการทำงานของเครื่อง เช่น ค้นหาเพลง, การตั้งค่าอุปกรณ์ ฯลฯ บริเวณด้านล่าง ส่วนเครื่องเล่น CD ขนาด 1 แผ่น ติดตั้งด้านล่างสุด สำหรับลำโพงชุดหน้า ทวีเตอร์อยู่ในช่องเสา A-PILLAR วูเฟอร์ในช่องแผงประตู ลำโพงชุดหลังแบบฟูลล์เรนจ์ที่ช่องประตูหลัง

 

ฟังค์ชันอื่นๆ ช่องต่อ USB กล้องมองหลัง มีแอพพลิเคชัน MERCEDES ME สำหรับเชื่อมต่อข้อมูลรถยนต์เข้ากับโทรศัพท์มือถือ ปรับระดับเสียง รับโทรศัพท์ สั่งงานด้วยเสียงที่ปุ่มบนพวงมาลัย

 

 

ผลทดสอบระบบเสียง OEM ใน MERCEDES-BENZ A200 AMG DYNAMIC

58.5

1. SOUND STAGE-เวทีเสียง แบ่งเป็น ความกว้างของเวทีเสียง คือ ระยะระหว่างซ้ายมือถึงขวามือของผู้ฟังทั้ง 2 ข้าง ให้ 9/10 คะแนน ความสูงของเวทีเสียง วัดจากด้านล่างถึงบนหน้าปัดรถขึ้นไป ได้ 7/10 คะแนน ความลึก วัดจากเบาะนั่งคนขับไปด้านหน้ารถ 6/10 คะแนน ตำแหน่งชิ้นดนตรี และเสียงร้อง 6/10 คะแนน

 

2. ความเงียบภายในห้องโดยสาร วัดได้ 42 ดีบี อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เทียบเป็นคะแนน ได้ 7/10

 

3. การเข้าถึงอุปกรณ์ จอเครื่องเสียงขนาด 10 นิ้ว ใช้งานสะดวก วางตำแหน่งเหมาะสม ให้ 6/10 คะแนน

 

4. ลักษณะ และคุณภาพเสียงโดยรวม แบ่งเป็น เสียงเบสส์ 10/20 คะแนน เสียงกลาง/ทุ้ม 12/20 คะแนน เสียงกลาง 11/20 คะแนน เสียงแหลม 11/20 คะแนน คุณภาพเสียงโดยรวม 11/20 คะแนน

 

5. ระดับเสียงเบา 6/10 คะแนน เสียงปานกลางชัดเจนขึ้น 6/10 คะแนน และเสียงดัง 7/10 คะแนน

 

6. ความพึงพอใจของผู้ทดสอบ การออกแบบติดตั้งลงตัว ใช้งานสะดวก มีระบบนำทาง มีช่องต่อ USB ให้ 6/10 คะแนน

 

 

การวิเคราะห์/คะแนนที่ได้ (มาตรฐานเดียวกับการแข่งขันเครื่องเสียง)

1. SOUND STAGE-เวทีเสียง (40 คะแนน)
หัวข้อละ 10 คะแนน คะแนน
ความกว้าง 9
ความสูง 7
ความลึก 6
ตำแหน่งชิ้นดนตรี 6
รวม 28
2. ความเงียบภายในห้องโดยสาร (10 คะแนน)
ระดับเสียง (ดีบี) คะแนน
0-30 10
31-35 9
36-40 8
41-45 7
46-50 6
51-55 5
56-60 4
61-65 3
66-70 2
71-75 1
75-100 0
* วัดได้ 42 ดีบี ได้คะแนน 7
ขณะจอดนิ่ง ปิดกระจก สตาร์ทเครื่องยนต์ ปิดแอร์
3. การเข้าถึงอุปกรณ์ (10 คะแนน)  6
4. ลักษณะ และคุณภาพเสียงโดยรวม (100 คะแนน)
หัวข้อละ 20 คะแนน คะแนน
เสียงเบสส์ 10
เสียงกลาง/ทุ้ม 12
เสียงกลาง 11
เสียงแหลม 11
คุณภาพเสียงโดยรวม 11
รวม 55
ให้คะแนนเสมือนการแข่งขันจริง โดยใช้แผ่น IASCA
5. ความสมดุลของเสียงตลอดช่วงค่าความถี่ (30 คะแนน)
ระดับวอลูม คะแนน
SOFT 6
MODERATE 6
HIGH 7
รวม 19
ปรับอีควอไลเซอร์ที่ตำแหน่ง FLAT (หัวข้อละ 10 คะแนน)
6. ความพึงพอใจของผู้ทดสอบ (10 คะแนน) 6

for58-59.indd

สรุป ★★★★★ 121 คะแนน

ในกลุ่มรถราคาระหว่าง 1,000,000-3,000,000 บาท ชุดเครื่องเสียง OEM ของรถคันนี้ ให้คุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม ฟังเพลงได้ทุกประเภท ฟังได้นานไม่ล้าหู ส่วนเวทีเสียง (SOUND STAGE) ตำแหน่งชิ้นดนตรี และความแม่นยำ ทำได้ดี------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ formula
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2564
คอลัมน์ : เครื่องเสียง OEM
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/SFpvh

Follow autoinfo.co.th