สโมสรฟอร์มูลา

วิริยะประกันภัยฯ ฉลองครบรอบ 74 ปี


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี ทั้งนี้ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย “ความเป็นธรรม คือ นโยบาย” และดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และเป็นธรรม------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2564
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/a8yJH

Follow autoinfo.co.th