เครื่องเสียง OEM

ผลทดสอบระบบเสียง OEM ใน MERCEDES-BENZ GLB 200 PROGRESSIVE


CAR STEREO TEST LAB PREMIUM CARS ★ ★ ★ ★★

จอเครื่องเสียง 10 นิ้ว ระบบสัมผัส BLUETOOTH มีแผนที่นำทาง เครื่องเล่น CD 1 แผ่น ลำโพง 6 ตำแหน่ง

ชุดเครื่องเสียง OEM ในรถ MERCEDES-BENZ GLB 200 PROGRESSIVE ประกอบด้วย จอเครื่องเสียงขนาด 10 นิ้ว ระบบสัมผัส มีแผนที่นำทาง รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนด้วย BLUETOOTH ลำโพงทั้งหมด 6 ตำแหน่ง

รายละเอียด

แหล่งสัญญาณ จอเครื่องเสียงขนาด 10 นิ้ว ระบบสัมผัส พร้อมแผนที่นำทาง รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนด้วย BLUETOOTH ภาครับวิทยุ AM, FM มี MERCEDES ME เป็นแอพพลิเคชันเชื่อมต่อข้อมูลรถยนต์เข้ากับสมาร์ทโฟน ปรับความดังเสียงได้ 0-31 ระดับ ปรับเสียงเบสส์, กลาง, แหลม +/-10 ระดับ ปรับเฟเดอร์/บาลานศ์ +/-10 ระดับ และเครื่องเล่น CD ขนาด 1 แผ่น

 

ชุดลำโพง ประกอบด้วย ลำโพงชุดหน้า 4 ตำแหน่ง แบ่งเป็น ทวีเตอร์ 1 คู่ วูเฟอร์ 1 คู่ ลำโพงชุดหลัง 2 ตำแหน่ง เป็นฟูลล์เรนจ์ 1 คู่ รวมทั้งหมด 6 ตำแหน่ง

 

ตำแหน่งติดตั้ง จอเครื่องเสียงขนาด 10 นิ้ว ติดตั้งบนหน้าปัดเหนือช่องแอร์ โดยจัดวางไอคอนสำหรับควบคุมฟังค์ชันการทำงานของเครื่อง เช่น ค้นหาเพลง, การตั้งค่าอุปกรณ์ ฯลฯ บริเวณด้านล่าง ส่วนเครื่องเล่น CD ขนาด 1 แผ่น ติดตั้งบริเวณด้านล่างหน้าปัด สำหรับลำโพงชุดหน้า ทวีเตอร์อยู่ในช่องเสา A-PILLAR วูเฟอร์ที่แผงประตู ลำโพงชุดหลังแบบฟูลล์เรนจ์ในช่องประตูหลัง ช่องต่อ USB ติดตั้งในกล่องคอนโซลกลาง และช่องต่อชาร์จไฟให้สมาร์ทโฟนอยู่ที่คอนโซลกลางด้านหลัง

 

ฟังค์ชันอื่นๆ ช่องต่อ USB-C ช่องต่อชาร์จไฟสำหรับสมาร์ทโฟน มีแอพพลิเคชัน MERCEDES ME สำหรับเชื่อมต่อข้อมูลรถยนต์เข้ากับมือถือ กล้องมองหลัง ปรับระดับเสียง รับโทรศัพท์ สั่งงานด้วยเสียงที่ปุ่มบนพวงมาลัย

 

ผลทดสอบระบบเสียง OEM ใน MERCEDES-BENZ GLB 200 PROGRESSIVE

40.6

1. SOUND STAGE-เวทีเสียง แบ่งเป็นความกว้างของเวทีเสียง คือ ระยะระหว่างซ้ายมือถึงขวามือของผู้ฟังทั้ง 2 ข้าง ให้ 9/10 คะแนน ความสูงของเวทีเสียง วัดจากด้านล่างถึงบนหน้าปัดรถขึ้นไป ได้ 8/10 คะแนน ความลึก วัดจากเบาะนั่งคนขับไปด้านหน้ารถ 6/10 คะแนน ตำแหน่งชิ้นดนตรี และเสียงร้อง 6/10 คะแนน

 

2. ความเงียบภายในห้องโดยสาร วัดได้ 43 ดีบี อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เทียบเป็นคะแนน ได้ 7/10

 

3. จอเครื่องเสียงขนาด 10 นิ้ว ใช้งานสะดวก วางตำแหน่งเหมาะสม ให้ 6/10 คะแนน

 

4. เสียงเบสส์ 10/20 คะแนน เสียงกลาง/ทุ้ม 12/20 คะแนน เสียงกลาง 11/20 คะแนน เสียงแหลม 12/20 คะแนน คุณภาพเสียงโดยรวม 11/20 คะแนน

 

5. ระดับเสียงเบา 6/10 คะแนน เสียงปานกลางชัดเจนขึ้น 7/10 คะแนน และเสียงดัง 7/10 คะแนน ความสมดุลของเสียงตลอดช่วงค่าความถี่

 

6. ความพึงพอใจของผู้ทดสอบ การออกแบบติดตั้งลงตัว ใช้งานสะดวก มีช่องต่อ USB มีระบบนำทาง พร้อม BLUETOOTH ให้ 7/10 คะแนน

 

 

การวิเคราะห์/คะแนนที่ได้ (มาตรฐานเดียวกับการแข่งขันเครื่องเสียง)

1. SOUND STAGE-เวทีเสียง (40 คะแนน)
(หัวข้อละ 10 คะแนน) คะแนน
ความกว้าง 9
ความสูง 8
ความลึก 6
ตำแหน่งชิ้นดนตรี 6
รวม 29
2. ความเงียบภายในห้องโดยสาร (10 คะแนน)
ระดับเสียง (ดีบี) คะแนน
0-30 10
31-35 9
36-40 8
41-45 7
46-50 6
51-55 5
56-60 4
61-65 3
66-70 2
71-75 1
75-100 0
วัดได้ 48 ดีบี ได้คะแนน 7
* ขณะจอดนิ่ง ปิดกระจก สตาร์ทเครื่องยนต์
3.การเข้าถึงอุปกรณ์ (10 คะแนน) 6
4. ลักษณะ และคุณภาพเสียงโดยรวม (100 คะแนน)
(หัวข้อละ 20 คะแนน) คะแนน
เสียงเบสส์ 10
เสียงกลาง/ทุ้ม 12
เสียงกลาง 11
เสียงแหลม 12
คุณภาพเสียงโดยรวม 11
รวม 56
ให้คะแนนเสมือนการแข่งขันจริง โดยใช้แผ่น IASCA
5. ความสมดุลของเสียงตลอดช่วงค่าความถี่ (30 คะแนน)
ระดับวอลูม คะแนน
SOFT 6
MODERATE 7
HIGH 7
รวม 20
6. ความพึงพอใจของผู้ทดสอบ (10 คะแนน) 7

40.7

สรุป ★ ★ ★ ★★ 125 คะแนน

ในกลุ่มรถราคาระหว่าง 1,000,000-3,000,000 บาท ชุดเครื่องเสียง OEM ของรถคันนี้ ให้คุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะเสียงทุ้ม และกลาง/ทุ้มชัดเจน ส่วนเวทีเสียง (SOUND STAGE) ตำแหน่งชิ้นดนตรี และความลึก ไม่แม่นยำเท่าที่ควร------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ 4wheels
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน เมษายน ปี 2564
คอลัมน์ : เครื่องเสียง OEM
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/TGddL

Follow autoinfo.co.th