ตีฆ้องร้องป่าว

วิริยะประกันภัยฯ ฉลองครบรอบ 74 ปี


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี ทั้งนี้ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย “ความเป็นธรรม คือ นโยบาย” และดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และเป็นธรรม------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน เมษายน ปี 2564
คอลัมน์ : ตีฆ้องร้องป่าว
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/DNEi3
เพิ่มเพื่อน