ตีฆ้องร้องป่าว

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกฯ เปิดบริการ EV STATION


บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR (โออาร์) เปิดให้บริการใช้งาน EV STATION รูปแบบ QUICK CHARGE บริการฟรีที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน 5 แห่ง โดยสามารถชาร์จได้พร้อมกัน 2 หัวจ่ายระหว่าง DC และ AC------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน เมษายน ปี 2564
คอลัมน์ : ตีฆ้องร้องป่าว
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/LAmHv