ข่าวรอบโลก

9,305,400 คือ จำนวนคันของรถใหม่ที่ค่าย VOLKSWAGEN GROUP ของเยอรมนี ขายได้ในทุกตลาดในรอบปี 2020


หรือเท่ากับลดลงถึงร้อยละ 15.2 จากตัวเลขในรอบปี 2019 ยอดขายดังกล่าวแยกออกได้เป็นรถ VOLKSWAGEN (โฟล์คสวาเกน) จำนวน 5,328,000 คัน หรือลดลงร้อยละ 15.1 รถ AUDI (เอาดี) จำนวน 1,692,800 คัน หรือลดลงร้อยละ 8.3 รถ SKODA (สโกดา) จำนวน 1,004,800 คัน หรือลดลงร้อยละ 19.1 รถ SEAT (เซอัต) จำนวน 427,000 คัน หรือลดลงร้อยละ 25.6 รถ PORSCHE (โพร์เช) จำนวน 272,200 คัน หรือลดลงร้อยละ 3.1 รถเพื่อการพาณิชย์ VOLKSWAGEN และรถยี่ห้ออื่นๆ จำนวน 580,600 คัน หรือลดลงถึงร้อยละ 22.9------------------------------
เรื่องโดย : ชูศักดิ์ ชมจินดา
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2564
คอลัมน์ : ข่าวรอบโลก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/im95Q

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน