ข่าวรอบโลก

1,692,773 คือ จำนวนคันของรถใหม่ที่ค่าย AUDI AG ขายได้ในทุกตลาดในรอบปี 2020


หรือเท่ากับลดลงร้อยละ 8.3 จากยอดขายรวม 1,845,573 คันในรอบปี 2019 ตลาดใหญ่ที่สุดของรถติดตรา “สี่ห่วง” คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ยอดขายสูงถึง 727,358 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4) ถัดไป คือ ทวีปยุโรป 619,723 คัน (ลดลงร้อยละ 19.5) และสหรัฐอเมริกา 186,620 คัน (ลดลงร้อยละ 16.7)------------------------------
เรื่องโดย : ชูศักดิ์ ชมจินดา
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2564
คอลัมน์ : ข่าวรอบโลก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/V1Qy1
เพิ่มเพื่อน