ข่าวรอบโลก

2,324,809 คือ จำนวนคันของรถใหม่ที่ค่าย BMW GROUP AUTOMOTIVE ขายได้ในทุกตลาดในรอบปี 2020


หรือเท่ากับลดลงร้อยละ 8.4 จากยอดขายในรอบปี 2019 ตัวเลขดังกล่าวแยกได้เป็นยอดขายของรถ BMW (บีเอมดับเบิลยู) จำนวน 2,028,659 คัน หรือลดลงร้อยละ 7.2 รถ MINI (มีนี) จำนวน 292,394 คัน หรือลดลงร้อยละ 15.8 และรถ ROLLS-ROYCE (โรลล์ส-รอยศ์) จำนวน 3,756 คัน หรือลดลงร้อยละ 26.4 เฉพาะ ELECTRIFIED VEHICLE หรือรถที่ใช้พลังไฟฟ้าเป็นทั้งหมด หรือบางส่วนของพลังขับเคลื่อน มียอดขายรวม 192,646 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.8 จากตัวเลขในรอบปี 2019 ส่วนจักรยานยนต์ BMW มียอดขายทั่วโลกรวม 169,272 คัน หรือลดลงร้อยละ 3.4 จากรอบปี 2019 ในรอบปีที่เพิ่งผ่านพ้นไปนี้ BMW GROUP AUTOMOTIVE มี FULLY ELECTRIC VEHICLE หรือรถพลังไฟฟ้าล้วนๆ กับ PLUG-IN HYBRID VEHICLE หรือรถไฮบริดชนิดต้องเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟ จำหน่ายใน 74 ตลาด รวม 13 โมเดล บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปี 2023 ตัวเลขนี้จะเพิ่มเป็น 25 โมเดล และมากกว่าครึ่งหนึ่งจะเป็นรถพลังไฟฟ้าล้วนๆ------------------------------
เรื่องโดย : ชูศักดิ์ ชมจินดา
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2564
คอลัมน์ : ข่าวรอบโลก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/cHUxH

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน