สโมสรฟอร์มูลา

เอสโซ่ (ประเทศไทย)ฯ สนับสนุนโครงการธนาคารปูม้า


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการธนาคารปูม้า จำนวน 20,000 บาท แก่ ฐกร ค้าขายกิจธวัช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2564
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/yQAWr
เพิ่มเพื่อน