สโมสรฟอร์มูลา

ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ฯ จัดประกวดวาดภาพระบายสี


บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพในหัวข้อ TRAFFIC IN MY DREAM เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างความตระหนักในการเคารพกฎจราจร ให้แก่เด็ก และเยาวชน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2564
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/8BENl
เพิ่มเพื่อน