พิเศษ

รายชื่อผู้โชคดีที่ตอบแบสอบถาม นิตยสาร “ฟอร์มูลา” และ 4 WHEELS ประจำปี 2563


ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเสื้อแจคเกทแขนยาว MOTO GP มูลค่ารางวัลละ 1,290 บาท มีดังนี้

1. ฌานภัชย์ เจนกลาง กรุงเทพฯ

2. เจริญ จันทร์ฤทธิ์ จ. เชียงใหม่

3. ประภาส พาธรรม จ. เชียงราย

 

หมายเหตุ :

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องเป็นผู้เสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5 % ตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการติดต่อกลับ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และผู้ที่ได้รับรางวัลอื่นๆ ทางนิตยสารจะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจัดส่งให้ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ลงประกาศรายชื่อผู้โชคดี

* หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณหทัยชนก โทร. 0-2055-8444 ต่อ 443------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ 4wheels
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2564
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/rOiYf

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน