ข่าวรอบโลก

4.5 และ 10 คือ มุมเลี้ยวซึ่งมีหน่วยเป็นองศาของล้อคู่หลังในรถ MERCEDES-MAYBACH S-CLASS


คือ มุมเลี้ยวซึ่งมีหน่วยเป็นองศาของล้อคู่หลังในรถ MERCEDES-MAYBACH S-CLASS ที่ติดตั้ง OPTIONAL REAR-AXLE STEERING หรือระบบบังคับเลี้ยวด้วยล้อหลัง ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้พิเศษ โดยเพิ่มราคาค่าตัวของรถ และผลลัพธ์ของการติดตั้งระบบนี้ คือ เส้นผ่าศูนย์กลางของวงเลี้ยวจะลดจาก 13.4 เป็น 12.4 เมตร เมื่อเลือกระบบ 4.5 องศา และลดจาก 13.4 เป็น 11.4 เมตร เมื่อเลือกระบบ 10 องศา------------------------------
เรื่องโดย : ชูศักดิ์ ชมจินดา
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มกราคม ปี 2564
คอลัมน์ : ข่าวรอบโลก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/PClwA

Follow autoinfo.co.th