สโมสรฟอร์มูลา

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกฯ เปิดตัว TIP @PTTSTATION


บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดตัว TIP @PTTSTATION เพิ่มช่องทางให้บริการซื้อประกันภัยที่สถานีน้ำมัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มกราคม ปี 2564
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/A6hja
เพิ่มเพื่อน