สโมสรฟอร์มูลา

ทิพยประกันภัยฯ เปิดหอไตรทิพย


บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดงานพลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 146 ร่วมพิธียกฉัตรเอก และเปิดหอไตรทิพย หอพระไตรปิฎกทรงล้านนา โดยร่วมกับกัลยาณมิตรธรรมจัดสร้างขึ้น ณ วัดกู่คำ สันปาตอง จ. เชียงใหม่------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มกราคม ปี 2564
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/NjSlN

Follow autoinfo.co.th