ข่าวธุรกิจยานยนต์

เอสโซ่ฯ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร พร้อมนำสื่อมวลชน ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษใน จ. จันทบุรี และร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มกราคม ปี 2564
คอลัมน์ : ข่าวธุรกิจยานยนต์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/hv1yu