MR. MOTOR EXPO

4 ต้องเชค ก่อนเดินทางไกล


ใกล้เทศกาลหยุดยาว หลายคนเตรียมตัวขับรถเที่ยวต่างจังหวัด แล้วรถของคุณพร้อมเดินทางไกลหรือยัง “MR. MOTOR EXPO” มีวิธีเชครถง่ายๆ มาฝาก

1. เชคระดับน้ำมันเครื่อง

เริ่มด้วยการตรวจระดับน้ำมันเครื่องก่อน ดึงก้านวัดขึ้นมาเช็ดให้สะอาด เสียบกลับเข้าไปใหม่แล้วดึงขึ้นอีกที ระดับน้ำมันเครื่องควรอยู่ที่ F เสมอ แต่ถ้ายังอยู่ระหว่าง L กับ F ถือว่าปกติ

 

2. เชคถังพักน้ำ (หม้อน้ำ)

ต่อมาเชคระดับน้ำในหม้อพัก ต้องอยู่ใกล้ระดับ FULL เสมอ หากต่ำกว่า LOW หรือน้ำหายไปทั้งหมด สันนิษฐานว่ามีการรั่วไหลเกิดขึ้น ให้รีบนำรถเข้าศูนย์บริการด่วน

 

3. เชคระดับน้ำมันเบรค

วิธีการเชคน้ำมันเบรคง่ายที่สุด ให้ดูที่กระปุกน้ำมันเบรค สีน้ำมันต้องเหลืองใส ไม่คล้ำ และต้องอยู่ระดับ MAX เช่นกัน หากระดับน้ำมันลดลงมาก แสดงว่าผ้าเบรคเริ่มเสื่อมสภาพ

 

4. เชคลมยาง

สุดท้าย คือ เชคลมยาง แรงดันลมยางต้องอยู่ในระดับที่ผู้ผลิตรถกำหนด (ส่วนใหญ่จะมีบอกไว้ข้างประตูฝั่งคนขับ) และควรเติมเพิ่มอีกประมาณ 2 PSI เมื่อเดินทางไกล เพื่อให้ความร้อนในลมยางคงที่ ขณะวิ่งเร็วเป็นเวลานาน------------------------------
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2563
คอลัมน์ : MR. MOTOR EXPO
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/k7Kbo
เพิ่มเพื่อน