ข่าวรอบโลก

191,547 คือ จำนวนคันของรถใหม่ที่ค่าย PORSCHE สามารถส่งมอบรถแก่ผู้ซื้อในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2020


หรือเท่ากับส่งมอบวันละ 699 คันโดยเฉลี่ย และลดลงร้อยละ 5.3 จาก 202,318 คัน ในช่วง 3 ไตรมาสแรกปี 2019 ตลาดใหญ่ที่สุด คือ สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมียอดส่งมอบ 62,823 คัน (ลดลงร้อยละ 2.2) ถัดไป คือ สหรัฐอเมริกา 39,734 คัน (ลดลงร้อยละ 11.4) และเยอรมนี 17,462 คัน (ลดลงร้อยละ 23.1) เมื่อแยกตัวเลขตามรุ่นของรถ รถที่มีการส่งมอบมากที่สุด คือ รถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันธุ์ PORSCHE CAYENNE (โพร์เช คาเยนน์) 64,299 คัน รองลงไป คือ รถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันธุ์ PORSCHE MACAN (โพร์เช มาคัน) 55,124 คัน------------------------------
เรื่องโดย : ชูศักดิ์ ชมจินดา
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2563
คอลัมน์ : ข่าวรอบโลก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/zZF6D

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน