ข่าวรอบโลก

1,427,521 คือ จำนวนคันของรถ BMW ที่ขายได้ในทุกตลาดในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2020


หรือเท่ากับขายได้วันละ 5,210 คันโดยเฉลี่ย และลดลงร้อยละ 11.3 จากยอดขายในช่วงเดียวกันเมื่อปี 2019 ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ BMW GROUP AUTOMOTIVE (บีเอมดับเบิลยู กรุพ ออโทโมทีฟ) ซึ่งมีรถยนต์อยู่ในเครือข่ายรวม 3 ยี่ห้อ สามารถขายรถได้รวมทั้งสิ้น 1,638,316 คัน หรือลดลงร้อยละ 12.5 จากตัวเลขในช่วงเดียวกันเมื่อปี 2019 ในจำนวนนี้ 1,427,521 คัน หรือเท่ากับร้อยละ 87.1 เป็นยอดขายของรถ BMW ดังที่กล่าวข้างต้น 208,144 คัน หรือเท่ากับร้อยละ 12.7 เป็นยอดขายของรถ MINI (มีนี) และ 2,651 คัน หรือเท่ากับร้อยละ 0.2 เป็นยอดขายของรถ ROLLS-ROYCE (โรลล์ส-รอยศ์) ตลาดใหญ่ที่สุดของรถ BMW/MINI คือ สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งขายได้มากถึง 559,681 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4) รองลงไป คือ เยอรมนี 201,865 คัน (ลดลงร้อยละ 16.0) และสหรัฐอเมริกา 199,571 คัน (ลดลงร้อยละ 24.6) ส่วนจักรยานยนต์ BMW มียอดขายโดยรวม 129,599 คัน หรือขายได้วันละ 473 คันโดยเฉลี่ย และลดลงร้อยละ 5.4 จากตัวเลขในช่วงเดียวกันปี 2019------------------------------
เรื่องโดย : ชูศักดิ์ ชมจินดา
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2563
คอลัมน์ : ข่าวรอบโลก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/XjJAl
เพิ่มเพื่อน