สโมสรฟอร์มูลา

เทคโนเซล (เฟรย์)ฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ


บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ จากมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่เล็งเห็นความสำคัญของคนพิการ โดยสนับสนุนจ้างงานคนพิการทางสติปัญญาให้มีโอกาสเข้าทำงานในหน่วยงาน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2563
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/dK0wh
เพิ่มเพื่อน