วิถีตลาดรถยนต์

ต่อเนื่องกันไปเลย


เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์สะสม มกราคม-สิงหาคม 2020/2019

ตลาดโดยรวม -33.4 %
รถยนต์นั่ง -41.4 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) -22.0 %
กระบะ 1 ตัน -29.6 %
รถเพื่อการพาณิชย์ และรถประเภทอื่นๆ -20.5 %

 

เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ เดือนสิงหาคม 2020/2019

TOTAL VEHICLE/ตลาดโดยรวม -14.8 %
SUV/รถกิจกรรมกลางแจ้ง +30.3 %
กระบะ 1 ตัน -3.1 %
รถเพื่อการพาณิชย์ และรถประเภทอื่นๆ -19.5 %

 

ตัวเลขยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในเดือนสิงหาคม 2563 นี้ปิดยอดอยู่ที่ 68,883 คัน เทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 แล้วลดน้อยลง 14.8 % บแรนด์รถยนต์ที่จำหน่ายได้มากที่สุด อันดับ 1 TOYOTA (โตโยตา) จำหน่ายรถยนต์ทุกรุ่นรวม 21,554 คัน ได้ส่วนแบ่งการตลาดไป 31.3 % แต่เมื่อเทียบกับที่เคยทำไว้ในเดือนสิงหาคม 2562 ปรับตัวลดลง 20.5 % อันดับ 2 ISUZU (อีซูซุ) จำหน่ายได้ 16,557 คัน ได้ส่วนแบ่งการตลาดไป 24.0 % ISUZU เป็นบแรนด์เดียวใน 5 อันดับรถยนต์ที่จำหน่ายได้มากที่สุดในเดือนนี้ ตัวเลขยอดจำหน่ายที่เกิดขึ้นปรับตัวสูงขึ้นกว่าของเดิมเดือนสิงหาคม 2562 เพิ่มขึ้น 34.7 % อันดับ 3 HONDA (ฮอนดา) จำหน่ายได้รวม 8,610 คัน ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 12.5 % แต่เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 ปรับตัวลดลง 25.8 % อันดับ 4 MITSUBISHI (มิตซูบิชิ) ยอดจำหน่ายเดือนสิงหาคม 2563 อยู่ที่ 4,979 คัน ได้ส่วนแบ่งการตลาด 7.2 % เทียบกับสิงหาคม 2562 ลดลง 32.5 % และอันดับ 5 NISSAN (นิสสัน) ยอดจำหน่ายเดือนสิงหาคม 2563 จำหน่ายได้ 4,116 คัน ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 6.0 % เทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 แล้วมียอดจำหน่ายที่ลดน้อยถอยลง 17.9 %

 

นับจากเดือนมกราคม เดือนแรกของปีมาจนถึงเดือนสิงหาคม ปรากฏว่ามีรถยนต์ใหม่ป้ายแดงเคลื่อนย้ายออกจากโชว์รูมผู้จำหน่ายรถยนต์บแรนด์ต่างๆ ไปยังเคหสถานของผู้เป็นเจ้าของใหม่รวมแล้วทั้งสิ้น 456,822 คัน ลดลง 33.4 % เมื่อเทียบกับตัวเลขยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่รวม 8 เดือนแรกของปี 2562 โดยบแรนด์ยอดนิยม 5 อันดับแรก ไม่ต่างไปจาก 5 อันดับแรก บแรนด์รถยนต์ที่จำหน่ายได้มากสุดในเกือบจะทุกเดือนที่ผ่านมา เริ่มด้วยอันดับ 1 TOYOTA จำหน่ายไปแล้วรวม 133,098 คัน ลดลงจาก 8 เดือนแรกของปีก่อน 40.6 % ส่วนแบ่งการตลาดรวม 8 เดือน อยู่ที่ 29.1 % อันดับ 2 ISUZU จำหน่ายแล้วรวม 108,088 คัน ลดลง 6.3 % ส่วนแบ่งการตลาด 23.7 % อันดับ 3 HONDA จำหน่ายแล้วรวม 55,970 คัน ลดลง 35.9 % ส่วนแบ่งการตลาด 12.3 % อันดับ 4 MITSUBISHI จำหน่ายแล้วรวม 35,661 คัน ลดลง 40.4 % ส่วนแบ่งการตลาด 7.8 % และอันดับ 5 NISSAN จำหน่ายแล้วรวม 29,618 คัน ลดลง 33.6% ส่วนแบ่งการตลาด 6.5 %

 

รถพิคอัพ 1 ตัน ทั้งขับเคลื่อน 2 ล้อ และขับเคลื่อน 4 ล้อ เดือนสิงหาคม 2563 มียอดจำหน่ายรวมกันทั้งสิ้น 37,035 คัน เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 แล้วตัวเลขยอดจำหน่ายของเดือนสิงหาคม 2563 ต่างอยู่ 3.1 % นำโดย ISUZU ยอดจำหน่าย 15,280 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2562 ถึง 41.4 % ได้ส่วนแบ่งการตลาดไป 41.3 % อันดับ 2 TOYOTA ยอดจำหน่าย 13,565 คัน ลดลง 13.4 % เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 36.6 % อันดับ 3 MITSUBISHI จำหน่าย 3,189 คัน ลดลง 23.8 % ส่วนแบ่งการตลาด 8.6 % อันดับ 4 FORD (ฟอร์ด) จำหน่ายได้ 2,622 คัน ลดลง 31.3 % ส่วนแบ่งการตลาด 7.1 % และอันดับ 5 NISSAN จำหน่ายได้ 1,371 คัน ลดลง 42.9 % ส่วนแบ่งการตลาด 3.7 %

 

mart4wh202012

 

เวลาผ่านไปแล้ว 8 เดือน รถพิคอัพ 1 ตัน มียอดจำหน่ายรวมกันแล้ว 236,151 คัน ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ปรากฏว่า ยอดจำหน่าย 8 เดือนของปีนี้ ลดลง 29.6 % โดยพิคอัพที่จำหน่ายได้มากที่สุด มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด ยังคงเป็นพิคอัพตระกูล D-MAX (ดี-แมกซ์) ของค่าย ISUZU จำหน่ายไปแล้วรวม 100,170 คัน ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 42.4 % อย่างไรก็ตาม เป็นยอดจำหน่ายที่ปรับตัวลดลง 4.8 % เมื่อเทียบกับห้วงเวลาเดียวกันของปี 2562 จำหน่ายได้มากสุดอันดับ 2 เป็นตระกูล VIGO (วีโก) ของ TOYOTA จำหน่ายแล้วรวม 80,253 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 34.0 % เป็นยอดจำหน่ายที่ลดลง 38.2 % อันดับ 3 เป็นยอดจำหน่ายของพิคอัพตระกูล TRITON (ทไรทัน) สังกัดค่าย MITSUBISHI จำหน่ายแล้วรวม 21,705 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 9.2 % ลดลง 34.7 % อันดับ 4 พิคอัพตระกูล RANGER (เรนเจอร์) ของ FORD จำหน่ายแล้วรวม 16,456 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 7.0 % ลดลง 52.6 % และอันดับ 5 เป็นพิคอัพตระกูล NAVARA (นาวารา) ของ NISSAN จำหน่ายแล้ว 10,757 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 4.6 % ลดลง 40.0 %

 

รถเอสยูวี เป็นตลาดเดียวที่มียอดจำหน่ายรวมทั้งตลาดเพิ่มมากขึ้น เดือนสิงหาคม 2563 จำหน่ายได้รวมกันทั้งสิ้น 7,387 คัน เทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 แล้วเป็นยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นถึง 30.3 % โดยอันดับ 1 เป็นของ TOYOTA 2,307 คัน เพิ่มขึ้นถึง 147.0 % ได้ส่วนแบ่งการตลาดไป 31.2 % อันดับ 2 MG (เอมจี) จำหน่ายได้รวม 1,564 คัน เพิ่มขึ้น 27.9 % ส่วนแบ่งการตลาด 21.2 % อันดับ 3 MAZDA (มาซดา) 1,512 คัน เพิ่มขึ้นมากถึง 366.7 % ส่วนแบ่งการตลาด 20.5 % อันดับ 4 HONDA จำหน่ายได้รวม 1,511 คัน ลดลง 42.7 % ส่วนแบ่งการตลาด 20.5 % อันดับ 5 NISSAN 390 คัน เพิ่มสูงขึ้นถึง 413.2 % ส่วนแบ่งการตลาด 5.3 %

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อนำตัวเลขยอดจำหน่ายทั้ง 8 เดือนมารวมกันแล้ว มียอดทั้งสิ้น 36,917 คัน ลดลง 22.0 % เมื่อเทียบกับ 8 เดือนแรกของปี 2562 และยอดจำหน่ายสูงสุดอันดับ 1 ยังคงเป็น MG 9,998 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 27.1 % เป็นยอดจำหน่ายที่ลดลง 3.2 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 อันดับ 2 HONDA จำหน่ายแล้วรวม 9,136 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 24.7 % ลดลง 56.2 % อันดับ 3 MAZDA 6,571 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 17.8 % เพิ่มขึ้นถึง 79.7 % อันดับ 4 TOYOTA 6,170 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 16.7 % ลดลง 31.4 % และอันดับ 5 CHEVROLET (เชฟโรเลต์) จำหน่ายแล้ว 2,587 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 7.0 %

 

ทั้งนี้เดือนสิงหาคม 2563 มีผู้นำรถพิคอัพ และรถเอสยูวี ไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกรวม 38,790 คัน ซึ่งลดลง 21.8 % เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 และยอดจำหน่ายของรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ เดือนสิงหาคม 2563 อยู่ที่ 3,161 คัน ลดลง 19.5 % จากเดือนสิงหาคม 2562 รวมมกราคมถึงสิงหาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 24,238 คัน ลดลง 20.5 %------------------------------
เรื่องโดย : ขุนสัญจร
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2563
คอลัมน์ : วิถีตลาดรถยนต์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Onqzi
เพิ่มเพื่อน