ตีฆ้องร้องป่าว

GREAT WALL พัฒนายานยนต์พลังงานทางเลือก


GREAT WALL MOTOR ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ IEV TECH 2020 ครั้งที่ 5 พร้อมเผยกลยุทธ์ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์พลังงานทางเลือก ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ตลอดจนนำเสนอนโยบายต่อภาครัฐ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2563
คอลัมน์ : ตีฆ้องร้องป่าว
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/UPhS1
เพิ่มเพื่อน