ข่าวรอบโลก

98-40-120 คือ น้ำหนักซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลกรัมของชิ้นส่วนในรถ MERCEDES-BENZ S-CLASS รุ่นใหม่


98 คือ น้ำหนักซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลกรัมของชิ้นส่วนในรถ MERCEDES-BENZ S-CLASS รุ่นใหม่แต่ละคัน ที่ทำจาก RESOURCE-CONSERVING MATERIALS หรือวัสดุอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่ 40 คือ น้ำหนักซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลกรัมของชิ้นส่วนที่ทำจาก RENEWABLE RAW MATE-RIALS หรือวัตถุดิบที่ทำจากของเก่าให้เป็นของใหม่ และ 120 คือ จำนวนของชิ้นส่วนซึ่งมี RECYCLATES หรือวัสดุที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เป็นส่วนประกอบในการผลิต------------------------------
เรื่องโดย : ชูศักดิ์ ชมจินดา
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2563
คอลัมน์ : ข่าวรอบโลก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/k0M3j
เพิ่มเพื่อน